Tổng số: 25
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
4036/QĐ-UBND 16/11/2021 Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
185/UBND-TCKH 09/02/2021 V.v đề xuất các nội dung xây dựng đề án phát triển toàn diện huyện Bắc Hà Tải về
28/KH-UBND 28/01/2021 Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường năm 2021 trên địa bàn huyện Bắc Hà Tải về
145/KH-UBND 27/07/2020 KẾ HOẠCH Phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 huyện Bắc Hà Tải về
142/KH-UBND 24/07/2020 Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 Tải về
127/KH-UBND 19/06/2020 KẾ HOẠCH Duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DCI) năm 2020 huyện Bắc Hà Tải về
352/BC-UBND 18/06/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ Tải về
331/BC-UBND 15/06/2020 V.v rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp hỗ trợ KTTT, HTX ảnh hưởng dịch COVID-19 Tải về
749/UBND-TCKH 12/06/2020 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo quy chế phối hợp trong công tác quản lý nợ chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
328/BC-UBND 10/06/2020 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán vốn sự nghiệp chương trình MTQG, chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác năm 2020 của UBND huyện Bắc Hà Tải về
123