Tổng số: 41
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
34/KH-UBND 09/02/2021 Kế hoạch triển khai xác định chỉ số CCHC năm 2021 Tải về
31/KH-UBND 03/02/2021 Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2021 Tải về
20/KH-UBND 26/01/2021 Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức huyện Bắc Hà năm 2021 Tải về
196/KH-UBND 21/10/2020 Kế hoạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự năm 2020 Tải về
192/KH-UBND 16/10/2020 KH triển khai xác định chỉ số CCHC đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; UBND cấp xã trên địa bàn huyện Tải về
130/KH-UBND 19/06/2020 Kế hoạch thực hiện công tác Dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp và thực hiện "Năm Dân vận khéo" 2020 trên địa bàn huyện Bắc Hà Tải về
734/UBND-NV 10/06/2020 Văn bản báo cáo sơ kết, đánh giá triển khai thực hiện Thông tư số 18 Tải về
326/BC-UBND 10/06/2020 Báo cáo Kết quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 Tải về
318/BC-UBND 09/06/2020 Báo cáo kết quả QCDC 6 tháng đầu năm 2020 Tải về
324/BC-UBND 09/06/2020 Báo cáo Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 Tải về
12345