Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
473/UBND-TP 05/04/2022 V/v triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận năm 2022 Tải về
43/KH-UBND 23/02/2021 KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện đề án “ Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi” trên địa bàn huyện Bắc Hà năm 2021. Tải về
29/KH-UBND 02/02/2021 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 Tải về
24/KH-UBND 26/01/2021 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL năm 2021 Tải về
218/KH-UBND 25/11/2020 Triển khai thực hiện Quyết định 1521/QĐ-TTG ngày 06/10/2020 của Thủ tướng chính phủ Tải về
219/KH-UBND 25/11/2020 Kế hoạch triển khai nghị định 82/2020/NĐ-CP Tải về
202/KH-UBND 27/10/2020 KH theo dõi thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Tải về
184/KH-UBND 05/10/2020 Kế hoạch triển khai Ngày pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Bắc Hà Tải về
351/BC-UBND 18/06/2020 Báo cáo nâng xếp hạng chỉ số B1 6 tháng đầu năm 2020 Tải về
775/UBND-TP 18/06/2020 Vv. xây dựng báo cáo kết quả công tác TTPBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2020 Tải về
12