Tổng số: 26
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
221/KH-UBND 25/11/2020 KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện việc xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các xã trên địa bàn huyện Bắc Hà Tải về
210/KH-UBND 06/11/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện Kế hoạch số 311-KH/TU ngày 10/4/2020 của Tỉnh uỷ Lào Cai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 huyện Bắc Hà Tải về
144/KH-UBND 27/07/2020 KẾ HOẠCH Dự trữ hàng hóa phòng chống thiên tai năm 2020 Tải về
783/UBND-KT&HT 18/06/2020 V.v sử dụng xe thu gom rác 3 bánh, chạy bằng động cơ điện Tải về
350/BC-UBND 18/06/2020 V.v đầu tư ga rác, các điểm chôn lấp chất thải rắn xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Bắc Hà Tải về
771/UBND-KT&HT 18/06/2020 V.v tăng cường công tác đảm bảo an toàn điện trên địa bàn huyện Tải về
1782/QĐ-UBND 16/06/2020 Quyết định Phê duyệt Điều chỉnh và mở rộng Quy hoạch chung đô thị Bắc Hà, tỉnh Lào Cai Tải về
752/UBND-KT&HT 15/06/2020 Tham gia ý kiến Hồ sơ bổ sung quy hoạch thủy điện Lùng Cải Tải về
750/UBND-KTHT 12/06/2020 V.v áp dụng đơn giá ca máy, đơn giá nhân công để xác định chi phí đầu tư xây dựng các dự án Tải về
736/UBND-KT&HT 10/06/2020 V.v rà soát, đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải cấp lại Giấy phép KDVT do thay đổi tên, địa chỉ đơn vị hành chính Tải về
123