Tổng số: 68
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1418/UBND-VHTT 19/08/2021 V/v tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứngdụng Bluezone, Sổ sức khoẻ điện tử trên địa bàn huyện Tải về
680/STTTT-TTBCXB 12/07/2021 V/v tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng Bluezone Tải về
2813/UBND-VX 25/06/2021 V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai các ứng dụng CNTT hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 Tải về
1034/UBND-VHTT 25/06/2021 V/v thông tin Bản đồ Covid map, đẩy nhanh triển khai ứng dụng khai báo y tế điện tử Tải về
2229/UBND-VX 28/05/2021 V/v khai báo y tế điện tử bắt buộc trong phòng, chống dịch Covid-19 Tải về
128/KH-UBND 19/06/2020 KH duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC cấp huyện (PAR INDEX) của huyện Bắc Hà năm 2020 Tải về
26/TB-VPUBND 12/06/2020 TBKL giao ban tháng 6 năm 2020 Tải về
733/UBND-VPTH 10/06/2020 V/v đăng ký danh sách cán bộ tham gia tập huấn cập nhập kiến thức đối ngoại năm 2020 Tải về
1495/UBND-VH 11/11/2019 V/v tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trên hệ thống máy tính, rà quét, xử lý mã độc của chiến dịch tấn công mạng Tải về
1496/UBND-VU 11/11/2019 V/v chấn chỉnh việc sử dụng chức năng hồ sơ công việc, ký số văn bản điện tử trên hệ thống VNPT-Ioffice Tải về
1234567