Tổng số: 27
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04-ĐA/HU 31/12/2020 ĐỀ ÁN xây dựng nông thôn mới huyện Bắc Hà giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 102
Tải về 1
16/BCĐ-VPNTM 08/06/2020 V/v phối hợp biên soạn tài liệu tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Lượt xem: 108
Tải về 0
222/KH-UBND 03/10/2019 Kế hoạch Thẩm định các xã thực hiện và hoàn thành tiêu chí y tế trong Bộ tiêu chí xã NTM và xã NTM nâng cao
Lượt xem: 119
Tải về 0
711/UBND-NN&PTNT 07/06/2019 Cv 711 V.v tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Bản Phố và Nậm Đét
Lượt xem: 124
Tải về 0
484/BC-UBND 31/10/2018 Báo cáo 484 Kết quả thực hiện tiêu chí 5 (Trường học) và tiêu chí 14 (Giáo dục) thuộc Bộ tiêu chí NTM xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà
Lượt xem: 87
Tải về 0
184/KH-UBND 19/10/2018 Kế hoạch 184 Thẩm định hoàn thành tiêu chí y tế trong bộ tiêu chí xã NTM và xã NTM nâng cao năm 2018
Lượt xem: 103
Tải về 0
841/UBND-NNPTNT 02/10/2018 V.v lưu trữ hồ sơ đánh giá, công nhận 19 tiêu chí nông thôn mới
Lượt xem: 112
Tải về 0
20/KH-UBND 30/01/2018 KH 20 tổ chức Lễ công bố xã Na Hối đạt chuẩn nông thôn mới
Lượt xem: 86
Tải về 0
1286/QĐ-UBND 29/12/2017 Quyết định về việc công nhận các thôn đạt chuẩn thôn kiểu mẫu và thôn nông thôn mới năm 2017
Lượt xem: 110
Tải về 0
924/UBND-NN&PTNT 18/10/2017 về việc tổ chức lấy ý kiến về đề nghị xét công nhận xã Na Hối đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
Lượt xem: 88
Tải về 0
123