Tổng số: 145
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
25/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Nghị quyết quy định số lượng, chế độ đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
48/KH-UBND 24/02/2021 KẾ HOẠCH Triển khai tiêm bổ sung vắc xin bại liệt tiêm ( IPV) trên địa bàn huyện Bắc Hà năm 2021 Tải về
47/KH-UBND 24/02/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Bắc Hà năm 2021 Tải về
42/KH-UBND 23/02/2021 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01/KL-TT ngày 07/01/2021 của Thanh tra tỉnh Lào Cai về Kết luận thanh tra đột xuất việc thực hiện Dự án phát triển cây Lê xanh, cây Hồng giòn và cây Dâu tằm năm 2019 Tải về
02/KH-BDT 18/02/2021 Kế hoạch Giám sát lại kết quả giải quyết, khắc phục các kiến nghị sau giám sát V.v thực hiện các chính sách hỗ trợ giống vật nuôi sinh sản (Trâu, bò, ngựa) theo các chương trình 135, 30a, chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM và GNBV năm 2017 - 2018 trên địa bàn huyện Tải về
25/KH-UBND 26/01/2021 Kế hoạch triển khai tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm huyện Bắc Hà năm 2021 Tải về
1216/UBND-NN&PTNT 17/09/2020 V/v triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện Tải về
141/KH-UBND 23/07/2020 Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 334-CTr/TU, ngày 25/6/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về Chương trình hành động triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW Tải về
137/KH-UBND 10/07/2020 Kế hoạch phát triển cây Sa nhân tím trên địa bàn huyện Bắc Hà giai đoạn 2021 - 2015, tầm nhìn đến 2020 Tải về
355/BC-UBND 18/06/2020 BÁO CÁO Kết quả thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020 và đề xuất kế hoạch xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2025 Tải về
12345678910...