Tổng số: 55
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
36/KH-UBND 09/02/2021 Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Bắc Hà năm 2021 Tải về
26/KH-UBND 27/01/2021 Kế hoạch triển khai Đề án giảm thiểu Ô nhiễm Môi trường do chất thải nhựa năm 2021 Tải về
203/KH-UBND 29/10/2020 KH Thực hiện chương trình “Tuổi trẻ Lào Cai chung tay chống rác thải nhựa” Tải về
205/KH-UBND 29/10/2020 KH Hành động ứng phó vói biến đối khí hậu tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tải về
195/KH-UBND 21/10/2020 Kế hoạch triển khai GPMB công trình đường Vành đai 2 Tải về
193/KH-UBND 19/10/2020 KH triển khai Chương trình giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy Tải về
135/KH-UBND 09/07/2020 Kế hoạch dự kiến các nguồn thu từ đất giai đoạn 2021-2025 của UBND huyện Bắc Hà Tải về
455/QĐ-UBND 19/06/2020 QĐ thành lập BCĐ thực hiện Đề án "Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn huyện Bắc Hà Tải về
782/UBND-TNMT 18/06/2020 V.v tăng cường công tác quản lý rác thải trên địa bàn huyện Tải về
440/QĐ-UBND 16/06/2020 Về việc phê duyệt phương án đấu giá và quyết định đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất tại xã Bản Phố, Na Hối, huyện Bắc Hà Tải về
123456