Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1012/UBND-VP 14/08/2019 Cv 1012 V.v giải quyết các kiến nghị sau giám sát của HĐND Huyện tại kỳ họp thứ 9 HĐND Huyện khóa IX Tải về
997/UBND-VP.TH 12/08/2019 CV 997 V.v giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị của UBMTTQ huyện trước và sau kỳ họp thứ 9 Tải về
998/UBND-VP.TH 12/08/2019 Cv 998 V.v giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc sau kỳ họp thứ 7-Quốc hội khóa XIV Tải về
266/BC-UBND 13/06/2019 Báo cáo 266 V.v tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi TXCT trước kỳ họp thứ 7, quốc hội khóa XIV Tải về
715/UBND-TCKH 07/06/2019 Cv 715 V.v báo cáo tình hình KT - XH 6 tháng năm 2019 trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
489/BC-UBND 01/11/2018 Báo cáo 489 Kết quả thực hiện NQ số 13/NQ-HĐND ngày 21/6/2018 của HĐND tỉnh Lào Cai Tải về
459/BC-UBNd 17/10/2018 Báo cáo 459 Tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị sau khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND huyện tại cơ sở xã Cốc Ly Tải về
61/TB-TT.HĐND 15/10/2018 Thông báo kết luận của Đ/C Thào Seo Cấu - PCT HĐND Huyện tại Hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND huyện - xã Quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018 Tải về
41/HĐND-TT 05/10/2018 V.v tăng cường hoạt động giám sát của Đại biểu HĐND Huyện Tải về
432/BC-UBND 03/10/2018 Báo cáo số 432 Kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị sau giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai từ đầu nhiệm kỳ đến 30/6/2018 Tải về
123