Bắc Hà: Kết quả tích cực trong công tác tuyển quân năm 2023
Lượt xem: 62

         Năm 2023 là năm thực hiện mục tiêu quan trọng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn ra phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ tuyển quân. Căn cứ Quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2023 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh; cơ quan thường trực đã phối hợp cùng các cơ quan tham mưu cho UBND huyện và Hội đồng NVQS huyện tiến hành kiện toàn Hội đồng NVQS huyện và ban hành kế hoạch chỉ đạo tổ chức thực hiện; đồng thời phân công giao nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng NVQS huyện phụ trách theo dõi, giúp đỡ các cơ sở. Hội đồng NVQS huyện đã bám sát kế hoạch chỉ đạo triển khai cho các xã, thị trấn tổ chức thực hiện bảo đảm chặt chẽ; cơ quan thường trực đã phối hợp tốt cùng các cơ quan triển khai hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo đảm đúng nguyên tắc, công khai, dân chủ; các bước thâm nhập thực hiện tốt “3 gặp, 4 biết”; Ban CHQS huyện ban hành hướng dẫn và chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức thực hiện công tác sơ tuyển bảo đảm chặt chẽ; tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ quân sự các cơ sở nắm chắc các nội dung qui trình tiến hành thực hiện các bước tuyển quân, trên cơ sở đó làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm chặt chẽ, đúng qui định. Hội đồng NVQS các cấp đã chỉ đạo các cơ quan ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật NVQS tới toàn thể nhân dân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ về quyền lợi và nghĩa vụ trong thực hiện NVQS. Công tác tuyên truyền được thực hiện qua nhiều hình thức như: hệ thống thông tin đại chúng, chương trình giáo dục kiến thức quân sự phổ thông cho học sinh, qua các lớp tập huấn, huấn luyện và hoạt động phong trào của Đoàn thanh niên; từ đó nâng cao được nhận thức, ý thức của quần chúng nhân dân cũng như công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, phát huy truyền thống tốt đẹp của địa phương và tinh thần trách nhiệm của người thanh niên đối với việc thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết quả triển khai thực hiện: Công tác đăng ký, quản lý nguồn đã được Hội đồng NVQS cấp xã đã chỉ đạo cơ quan quân sự phối hợp cùng các cơ quan, đoàn thể xã triển khai rà soát, đăng ký nắm nguồn công dân nam đủ 17 tuổi và công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trong năm theo đúng hướng dẫn của trên. Công tác sơ tuyển chuẩn bị cho khám tuyển, từ ngày 25/9 đến ngày 15/10/2022 các địa phương tiến hành sơ tuyển; tổng số toàn huyện gọi sơ tuyển: 649 công dân, có mặt 593 công dân, vắng 56 công dân (trong đó có lý do: 52 công dân, không có lý do: 4 công dân). Kết quả sau sơ tuyển: Có 370 công dân đủ điều kiện tiêu chuẩn gọi khám sức khỏe ở cấp huyện, trong đó khối cơ quan có 8 công dân. Công tác khám tuyển ở cấp huyện Thời gian từ ngày 07/11 đến ngày 15/11/2022. Hội đồng khám tuyển tổ chức khám thành 3 cụm, gồm: (Lùng Phình, Bảo Nhai và Bệnh viện Đa khoa). Tổng số phát lệnh gọi: 370 công dân, đến khám 369 công dân, đạt 99,7%. Trong đó 30 công dân nhập ngũ công an nghĩa vụ. Phân loại sức khỏe (sức khỏe loại 1 = 4; loại 2 = 45; loại 3 = 105; từ loại 4 đến loại 6 = 215 công dân). Số công dân đủ điều kiện làm hồ sơ để xét duyệt: 147 công dân, trong đó (tình nguyện nhập ngũ: 49 công dân). Công tác thâm nhập được triển khai đúng thời gian quy định bắt đầu từ ngày 30/11 đến ngày 10/12/2022, Ban CHQS huyện xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ xuống các cơ sở tiến hành công tác thâm nhập; tổng số hồ sơ thâm nhập là 154 hồ sơ, kết quả 100% đủ điều kiện gọi nhập ngũ năm 2023; Chỉ tiêu tỉnh giao gọi nhập ngũ năm 2022 là 112 công dân (trong đó Quân sự: 90 công dân; Công an: 22 công dân); Riêng Quân sự: dự kiến phát lệnh gọi nhập ngũ: 95 công dân (chính thức 90, dự phòng 5); tình nguyện: 39 công dân. Cụ thể tại các xã, thị trấn như sau: Tả Củ Tỷ: 6 công dân, Lùng Cải: 4 công dân, Thị trấn: 1 công dân, Tà Chải: 4 công dân, Cốc Ly: 5 công dân (trong đó dự phòng: 1), Nậm Đét: 5 công dân, Lùng Phình: 5 công dân (trong đó dự phòng: 1), Thải Giàng Phố: 5 công dân (trong đó dự phòng: 1), Bảo Nhai: 6 công dân, Tả Văn Chư: 4 công dân, Bản Liền: 5 công dân, Cốc Lầu: 5 công dân (trong đó dự phòng: 1), Hoàng Thu Phố: 5 công dân (trong đó dự phòng: 1), Nậm Khánh: 3 công dân, Nậm Lúc: 6 công dân, Bản Phố: 6 công dân, Nậm Mòn: 7 công dân, Bản Cái: 3 công dân, Na Hối: 5 công dân.

         Để có những kết quả khả quan trong công tác tuyển quân các cơ quan, ban ngành từ huyện đến xã đã tăng cường công tác tuyên truyền Luật NVQS để người dân, đặc biệt là công dân đủ điều kiện nhập ngũ hiểu biết rõ hơn nhằm nâng cao nhận thức của người dân và trách nhiệm của công dân trong thực hiện Luật NVQS; Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng NVQS các cấp trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2023 bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu trên giao; Đôn đốc, chỉ đạo quản lý nắm tình hình tư tưởng số công dân đủ điều kiện nhập ngũ, giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh ngay tại cơ sở; Tổ chức xét duyệt, hoàn chỉnh hồ sơ theo qui định, bảo đảm đầy đủ các thủ tục và hiệp đồng với các đơn vị nhận quân theo kế hoạch; Nắm tình hình, động viên công dân và gia đình yên tâm tư tưởng. Phối kết hợp chặt chẽ các giữa các ban ngành chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết bảo đảm cho công tác giao nhận quân đạt kết quả tốt.

         Điểm đáng phấn khởi trong công tác tuyển quân năm nay là tỷ lệ công dân viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ là 49/90 công dân đạt 54% tiêu biểu là các xã Nậm Mòn, Bản Phố, Bảo Nhai, Lùng Cải, Nậm Đét, Cốc Ly…

         Tuy nhiên vẫn còn công dân không đến khám tuyển, những trường hợp không đến khám tuyển mà không có lý do chính đáng sẽ bị sử lý theo quy định của pháp luật./.

Bùi Văn Vinh Phòng VHTT huyện Bắc Hà
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 598
  • Trong tuần: 598
  • Tất cả: 2,020,040