DANH SÁCH CƠ SỞ LƯU TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC HÀ
Lượt xem: 1111


STT Tên Cơ Sở Lưu trú Địa chỉ Loại hạng Tổng số giường Tổng số phòng Số nhân viên Số Điện thoại
 I Thị trấn 23          
1 Khách sạn thứ 7 SN: 126 ngọc uyển * 16 10 1  
2 khách sạn Sunday SN: 001 vũ văn mật *   25    
3 Nhà nghỉ Tuấn Anh SN: 007 đường 20/9 Bình dân 20 10 3 0983.238.270
4 Khách sạn CONGFU SN: 152 Ngọc uyển ** 38 21 0 02143.880.254
5 Khách sạn Thanh Như SN: 133 Ngọc Uyển ** 25 12 1 02143.880.251
6 Huy Trung Family Homstay Na Quang 3 Bình dân 7 4 1 0979776288
7 Minh Quân hotel Na Cồ Bình dân 16 8 1 01663.562.888
8 Khách Sạn Sao Mai Na Quang 4 ** 100 70 15 02143880288
9 Nhà nghỉ Bachacozy SN: 029 Vũ văn Mật Bình dân 14 7 1  
10 Nhà sàn SaMu Bắc Hà 4 Bình Dân 8 2 1 01686.809.539
11 Ngân Nga Bắc Hà HOTEL SN: 115-117 Ngọc Uyển ** 50 24 10 02143 880 286
12 Nhà nghỉ Kim Đạt SN: 033 Vũ Văn Mật Bình Dân 4 4 0 0911569633
13 Nhà nghỉ Hoàng Vũ Na Quang 4 Bình dân 12 6 1 02143.880.264
14 Nhà nghỉ Toàn Thắng Na Quang 4 Bình dân 34 18 1 0203.880.444
15 Hotel Thành Công SN: 135 Ngọc uyển Bình dân     1  
16 Nhà Nghỉ Sơn Trang Na Quang 4 Bình dân 16 8 1 01686.132.023
17 Nhà nghỉ Ngọc Bích SN: 037 Na Cồ Bình dân 6 3 1 01687901993
18 Khách Sạn Thiên Thanh SN: 030 Phố Cũ * 24 12 1 02143.880.676
19 Bắc Hà LAKE VIEW Nậm Sắt 1 Bình dân 20 2 1 0919194299
20 Cường Anh SN: 011 vũ Văn Mật Bình dân 10 5 1  
21 Nhà Nghỉ Tây Bắc  Na Cồ Bình dân 6 5 1  
22 Nhà nghỉ Tân Nguyệt   Bình dân 12 6 1 0914.763.999
23 Nhà nghỉ Suối Hoa   Bình dân 20 10 1 02143.880.261
 II Thải Giàng Phố 2          
1 Hoàng Thị Ly Thôn Sân Bay II Homestay 10 20 1  
2 Giàng Diu Sáng Thôn Ngải Phóng Chồ Homestay 5 10 1  
3 Thung lũng hoa Thôn Sân Bay II Homestay   1 1  
  Bản Phố 2          
1 Ly Seo Dũng Bản phố 2B Homestay 6   3 01652.943.227
2 Vàng Seo Chô Phéc Bủng 2 Homestay 5   1  
 III Na Hối 6          
1 Thùy Sa   Homestay 30 khách   1 0984.827.537
2 Huấn Thanh Sín Chải B Homestay 60 khách   3 0915.508.040
3 Cường Sín Chải B Homestay   9 2  
4 hồng cường na hối tày Homestay 20 khách   1  
5 Thúy Chi Sín Chải B Homestay 60 khách   2  
6 Ông Pà Sín Chải B Homestay 60 khách   2 01635.038.320
 IV Tà Chải 13          
1 Vương Văn Vinh (Huynh) Thôn Na Khèo Homestay 4 15 3  
2 Vùi Văn Phù Thôn Na Thá Homestay 5 10 2 0977415788
3 Mai Văn Ươi Thôn Na Hô Homestay 3 20 3 01693.479.950
4 Vàng A Văn  Thôn Na Lo Homestay   27 3 01672.017.149
5 Lâm Văn Ngần Thôn Na Hô Homestay   11 3  
6 Vàng Văn Khảo Thôn Na Lo Homestay   12 3  
7 Hoàng Thị Dìn (Sơn) Thôn Na Lo Homestay   18 3  
8 Vàng Văn Ly Thôn Na Lo Homestay   19 2 01636.028.313
9 Hoàng Văn Đón Thôn Na Kim Homestay   15 3  
10 Nguyễn Phi Hùng Thôn Nậm Châu Homestay   10 2  
11 Lục Văn Thanh Thôn Na Kim Homestay   4    
12 Vàng Văn Hoan Thôn Na Pắc Ngam Homestay 6 8 3 0968.668.212
13 Vàng Văn Khuya Thôn Na Lo Homestay 2 8 3  
14 Pacific Thôn Nậm Châu Nhà nghỉ 28 14   02146 522 224
 V Tả Van Chư 2          
1 Tráng Seo Giáo Tả Van Chư - TVC Homestay 25   1  
2 Vàng Seo Chẩn Xà Ván - TVC Homestay 20   1  
 VI Lầu Thí Ngài 2          
1 Anh Đào Homestay Thôn Lử Chồ 2    20 5 1  
2 Quyên Homestay Thôn Lử Chồ 2    12 7 2  
 VII Bảo Nhai 4          
1 Anh Dũng Homstay Thôn Trung Đô Homestay 8   1  
2 Dinh Thieu Homstay Thôn Trung Đô Homestay 8   1  
3 Nhà nghỉ Ngân Hà Thôn Bảo Tân 1 Bình dân 15 9 1 0985.410.174
4 Nhà nghỉ Tú Anh  Thôn Khởi Bung Bình dân 9 6 1 0972073668

Tin khác
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 1,531
  • Trong tuần: 25,898
  • Tất cả: 3,014,317