Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đối với 02 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao Hoàng Thu Phố và Lùng Cải
Lượt xem: 104

         Qua 03 năm triển khai thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 20- NQ/TU ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 239/KHUBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 đối với 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp; sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân, công tác giảm nghèo bền vững tại 02 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao (Hoàng Thu Phố và Lùng Cải) bước đầu đã thu được kết quả tích cực, chỉ tiêu kế hoạch giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trong 02 năm (2022-2023) đã giảm được 245 hộ (năm 2022 là 99 hộ; năm 2023 là 146 hộ). Đến hết năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo bình quân của 02 xã nghèo còn lại 52,1% (Xã Hoàng Thu Phố: 51,86%; xã Lùng Cải: 52,37%), tương đương số hộ nghèo còn lại 571 hộ.

         Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đối với 02 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao vẫn còn những tồn tại hạn chế như việc thực hiện đột phá trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội kết quả đạt được chưa được như mong muốn; một bộ phận không nhỏ người dân vẫn còn lúng túng, tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, làm theo kinh nghiệm và chưa khơi dậy niềm tin, ý chí, khát vọng vươn lên thoát nghèo bền vững; Sản xuất nông, lâm nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế, kinh tế hộ gia đình làm nông nghiệp giản đơn vẫn chiếm đa số, sản xuất phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, dẫn đến năng suất lao động và thu nhập của người dân thấp, thiếu bền vững; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, trong sản xuất chưa chú trọng đến công tác môi trường và phát triển bền vững; chương trình xây dựng Nông thôn mới còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu (Xã Hoàng Thu Phố đạt 09/19; xã Lùng Cải đạt 07/19)

anh tin bai
anh tin bai
 

Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch đang là hướng phát triển kinh tế tại xã Hoàng Thu Phố

    

         Để đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại 02 xã Hoàng Thu Phố và Lùng Cải, cấp ủy chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan đơn vị của huyện cần tập trung vào các giải pháp như: Tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin và truyền thông về công tác giảm nghèo; đổi mới phương thức, cách thức, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước từ đó làm thay đổi nhận thức, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo; Tiếp tục thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ có năng lực đảm bảo đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất và tâm huyết thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công; Lồng ghép các nguồn lực đầu tư từ Trung ương, địa phương, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 02 xã; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp. Trong đó, tập trung phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực của xã có giá trị kinh tế; phát triển kinh tế đồi rừng và ngành hàng tiềm năng địa phương có giá trị cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; Huy động tối đa các nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi đáp ứng nhu cầu vốn vay cho các tổ chức, cá nhân tại các xã, góp phần thúc đẩy kinh tế, giảm nghèo bền vững; Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người dân tộc thiểu số bảo đảm 100% người dân tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao tham gia bảo hiểm y tế; tăng cường công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, cung cấp đầy đủ thuốc cho công tác khám, chữa bệnh tại trạm y tế; thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã; Triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn các xã; Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp và phân luồng cho học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học lên THPT, học nghề, TCCN; định hướng các hoạt động giáo dục đáp ứng được yêu cầu thị trường lao động, phục vụ nhu cầu của tỉnh, huyện (du lịch, dịch vụ...).

 

Đức Mạnh
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1