Đến năm 2025, Bảo Nhai cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại V
Lượt xem: 102

          Đây là mục tiêu của Nghị quyết số 50 – NQ/HU ngày 27/10/2022 do Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Hà vừa mới ban hành về lãnh đạo xã Bảo Nhai phát triển toàn diện giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

anh tin bai

Bảo Nhai là trung tâm về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế khu vực hạ huyện

         Theo đó, với mục tiêu xây dựng xã Bảo Nhai phát triển toàn diện, đồng bộ, tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng trong tốp đầu các xã trong huyện, trở thành trung tâm về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, đầu mối giao thông có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế -xã hội của huyện và các xã khu vực hạ huyện đồng thời đến năm 2025 cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại V với hệ thống hạ tầng, dịch vụ đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, chất lượng cao, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế; Nghị quyết đã xác định các mục tiêu cụ thể như: Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 71,8 triệu đồng/người/năm; Giá trị sản phẩm trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 91 triệu; Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 45%; Tỷ lệ hộ nghèo còn lại dưới 10%; Tỷ lệ trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia đạt 100%; Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục THPT hoặc tương đương 60%; Cơ sở y tế đạt 3 giường/1.000 dân, nâng cấp phòng khám đa khoa thành bệnh viện khu vực; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 75% trở lên; Tỷ lệ tăng dân số hằng năm đạt 1,2%; Duy trì 19 tiêu chí đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới; hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới nâng cao; có bến xe ô tô vùng liên huyện; Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt trên 55%; Tỷ lệ thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội 85%; Tỷ lệ cán bộ, công chức đạt chuẩn 100%; Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định…Tầm nhìn đến năm 2030: Xây dựng và phát triển xã Bảo Nhai văn minh, hiện đại là xã phát triển toàn diện và kiểu mẫu của huyện Bắc Hà đạt tiêu chí đô thị loại V nâng cao.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Nghị quyết đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch; phát triển kết cấu hạ tầng; phát triển kinh tế; tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội; Đầu tư, hoàn thiện các thiết chế văn hóa thể thao; phát triển giáo dục - đào tạo, y tế; thực hiện tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội; Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền. 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 1,702
  • Trong tuần: 1,702
  • Tất cả: 1,503,016