Đoàn công tác của huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An thăm quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm tại huyện Bắc Hà về công tác giảm nghèo và kết quả triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2023
Lượt xem: 305

          Trong ngày 25 tháng 8, đoàn công tác của huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An do đồng chí Lô Thanh Nhất - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn đã có chuyến công tác học tập kinh nghiệm về công tác giảm nghèo và kết quả triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2023.Dự tiếp và làm việc với đoàn về phía huyện Bắc Hà có đồng chí Hoàng Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo, công chức phòng Lao đông - Thường binh và Xã hội huyện và lãnh đạo các xã Lùng Phình, Na Hối.

         Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 huyện đã có những trao đổi cụ thể về tình hình triển khai công tác giảm nghèo và kết quả triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 tại 2 huyện.

anh tin bai

Quang cảnh buổi làm việc

         Theo báo cáo Huyện Bắc Hà đã chủ động triển khai, thực hiện một số nội dung như: Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện CTMTQG huyện; kịp thời cụ thể hóa thành các văn bản, chương trình, kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 và hàng năm để chỉ đạo triển khai, thực hiện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chương trình, nhất là chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm… Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ chính quyền, sự tham gia quản lý, giám sát của các tổ chức đoàn thể và cộng đồng. Tăng cường công tác quản lý sử dụng nguồn vốn theo hướng phân cấp đúng thẩm quyền theo quy định. Phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành phụ trách các dự án thành phần; triển khai, hướng dẫn chi tiết để các đơn vị, chủ đầu tư triển khai thực hiện.Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản hướng dẫn của Trung ương; tỉnh, huyện về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tới toàn thể Nhân dân trên địa bàn..

anh tin bai

Đ/c Hoàng Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà thông tin với đoàn công tác về Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 trên địa bàn huyện Bắc Hà

         Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với giảm nghèo luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự tham gia tích cực, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện.  Hệ thống Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp được kiện toàn, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng cấp trong việc định hướng nội dung hoạt động, xây dựng kế hoạch, tổ chức hướng dẫn và kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện các chính sách giảm nghèo.  Các chính sách an sinh xã hội và chính sách trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề, giải quyết việc làm… được lồng ghép triển khai đồng bộ, có hiệu quả, góp phần cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo. Từ đó, cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo.  Tỷ lệ người dân tiếp cận các dịch vụ nước sạch, vệ sinh môi trường và tiếp cận thông tin, truyền thông được nâng lên.  Các chính sách tín dụng, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, trợ giúp pháp lý cho người nghèo và chính sách hỗ trợ giáo dục... triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, có tác động tích cực đến đời sống và sản xuất của nhân dân.

         Cũng tại hội nghị các đại biểu đã cùng nhau trao đổi những kinh nghiện về công tác giảm nghèo và kết quả triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2023, cơ chế đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch, các giải pháp nhằm lưu giữ, khai thác có hiệu quả các nét văn hóa bản sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số. Công tác quản ly, quy hoạch đất đai …

anh tin bai

Đ/c Lô Thanh Nhất - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An tham gia phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt

         Trong khuân khổ chương trình đoàn công tác của huyện Tương Dương đã đi Tham quan Đền Trung Đô, Dinh Thự Hoàng A Tưởng,Trại nghiên cứu và sản xuất rau quả huyện

         Thông qua chuyến tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác giảm nghèo và kết quả triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 là dịp để 02 huyện tiếp tục xây dựng các mối quan hệ hợp tác, trao đổi trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới,  từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân các dân tộc 02 huyện Bắc Hà và Tương Dương./.

Trung Nghĩa
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 1,430
  • Trong tuần: 25,797
  • Tất cả: 3,014,216