Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22
Lượt xem: 201

         Ngày 3/4, Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22. Dự hội nghị có các đồng chí thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Ủy viên Ủy ban kiểm tra huyện ủy, các đồng chí Bí thư các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Duy Hòa- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

         Tại hội nghị đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vào các dự thảo văn bản trình tại Hội nghị; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thường vụ huyện ủy giữa 02 kỳ hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Cũng tại hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Duy Hòa đã quán triệt một số nội dung chính trong các văn bản quan trọng của Trung ương và Tỉnh ủy như: Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cườngcông tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế...

anh tin bai

Các đại biểu tham dự giành nhiều thời gian tập chung thảo luận tại hội hội nghị

         Hội nghị cũng đã giành nhiều thời gian tập chung thảo luận về nhiều nội dung như: Báo cáo kết quả thực hiện công việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
ủy quyền cho BTV Huyện ủy giữa hai kỳ họp; Báo cáo sơ kết công tác quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024 của Huyện ủy;  Báo cáo tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 05 năm (2021-2025); Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025); Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về tuyên truyền, vận động Nhân dân cải tạo tư tưởng, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá
XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

         Cũng tại hội nghị đã tiến hành công bố quyết định thôi giữ chức vụ Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Ủy viên UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

anh tin bai

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Duy Hòa phát biểu tại hội nghị

         Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Duy Hòa- Tỉnh ủy viên Bí thư Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao các kết quả trong phát triển kinh tế xã hội của huyện đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí khẳng định  mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của Nhân dân về cơ bản các chỉ tiêu đặt ra về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện đều đạt và vượt so với cùng kỳ.

          Về nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí Bí thư huyện ủy Nguyễn Duy Hòa đề nghị cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các mặt công tác từ kinh tế - xã hội đến quốc phòng, an ninh và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị. tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, lưu ý đến 05 phương thức thực hiện cho tốt ở từng khâu đặc biệt là khâu cán bộ; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng. đối với công tác chính trị, tư tưởng, tập trung tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của mô hình công tác tuyên vận nhằm tạo sự đồng thuận của toàn hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. tổ chức thực hiện có hiệu quả, hoàn thành nội dung chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 đề ra; tăng cường công tác giám sát thường xuyên, nhất là đối với việc thực hiện quy chế làm việc, chỉ đạo thực hiện các Đề án trọng tâm, nghị quyết, kế hoạch chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; tập trung thực hiện đồng bộ, linh hoạt các chính sách, giải pháp để kích thích sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng tháng để phấn đấu hết Quý II năm 2024 hoàn thành tối thiểu trên 50% các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 72-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

  
anh tin bai
anh tin bai
 

Trao bằng khen và giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục

         Tại hội nghị 100/% các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22.

         Trong dịp này Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho 1 cá nhân, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tặng giấy khen cho 1 tập thể , 10 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục 2019-2023.

Minh Tâm
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1