Hội nghị nghe báo cáo Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025”
Lượt xem: 224

         Ngày 03/3, huyện ủy Bắc Hà đã tổ chức hội nghị nghe báo cáo Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025”. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND và lãnh đạo các phòng ban trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Theo đó, huyện Bắc Hà đã xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án số 01, ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về “Hỗ trợ huyện Bắc Hà thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025”. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 8,52%/năm trở lên theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các xã nghèo giảm bình quân từ 10,5%/năm trở lên. Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới đạt 44,44%; trong đó uy trì 7 xã đã đạt chuẩn (Tà Chải, Bảo Nhai, Na Hối, Cốc Lầu, Nậm Đét, Bản Phố, Nậm Mòn); phấn đấu có thêm 01 xã Bản Liền đạt chuẩn 19 tiêu chí xã nông thôn mới. Bình quân các xã đạt 13,89 tiêu chí/xã; không có tiêu chí dưới 7 xã hoàn thành; 03 xã (Nậm Lúc, Lùng Phình, Bản Cái) phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2021-2025 hoàn thành 12-15 tiêu chí; các xã đặc biệt khó khăn còn lại phấn đấu tăng tối thiểu 01 tiêu chí đạt chuẩn/xã. Đồng thời, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 11,2%/năm; Đảm bảo an ninh lương thực, sản lượng lương thực có hạt 41.942 tấn, sản lượng thịt hơi các loại đạt 4.860 tấn; Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản 69 triệu đồng; Tỷ lệ che phủ rừng 43,8% trở lên. Phấn đấu có thêm 04 sản phẩm đạt chứng nhận Ocop 3 sao trở lên (gồm Rượu Lê tai nung Bắc Hà, Bánh trưng đen Bắc Hà, Trà Shan tuyết Tả Củ Tỷ, Lê VH6 Hoàng Thu Phố), nâng tổng số sản phẩm đạt chứng nhận 3 sao trở lên là 16 sản phẩm. Trên 92% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; ít nhất 70% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 46 triệu đồng/năm. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động lĩnh vực nông lâm nghiệp 27,32%, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng 30,5%, lĩnh vực dịch vụ 42,18%. Số lao động được giải quyết việc làm mới trong năm trên 1.380 lao động, phấn đấu mỗi hộ gia đình ở nông thôn có ít nhất một lao động đi làm công việc có thu nhập ổn định. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 57%, trong đó tỷ lệ lao động được cấp văn bằng chứng chỉ 35,6%. Hằng năm thu hút trên 500 nghìn lượt khách du lịch tới tham quan, khám phá tại Bắc Hà.

Để thực hiện thắng lợi Đề án số 01, ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về “Hỗ trợ huyện Bắc Hà thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025”. Đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ Tịch HĐND huyện nhấn mạnh: trước mắt, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững huyện và Ban Chỉ đạo cấp xã phải Thường xuyên kiện toàn, duy trì hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của từng thành viên, các Tổ công tác giúp đỡ xã, đảm bảo có sự chủ động, linh hoạt, sâu sát, hiệu quả. Các cơ quan, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp cần đoàn kết chủ động sáng tạo, cụ thể hóa các nội dung của Đề án thành Chương trình hành động thiết thực. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án theo từng ngành, lĩnh vực.

Đối với nguồn ngân sách huyện: Để tăng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách của huyện, vấn đề quan trọng là phải tăng cường, nuôi dưỡng các nguồn thu trên địa bàn là thuế và lệ phí. Tạo thêm nguồn vốn từ quỹ đất để bổ sung thêm vào nguồn vốn ngân sách thông qua việc thực hiện cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất. Để thu hút các nguồn vốn vào xây dựng vào kết cấu hạ tầng, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề,… Đồng thời, tạo môi trường, chính sách thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào huyện…

Để thực hiện mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu “Đưa huyện Bắc Hà thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn, để đạt được mục tiêu đó cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự tham gia của người dân, huy động mọi nguồn lực thực hiện; trong đó việc lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ của trung ương, của tỉnh và nguồn lực của địa phương để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề án./.

Lê Hiếu
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1