UBND huyện Bắc Hà làm việc với xã Bảo Nhai
Lượt xem: 47

         Sáng ngày 22/11/2022, thường trực UBND huyện có Buổi làm việc với UBND xã Bảo Nhai về tiến độ triển khai kế hoạch nhà nước năm 2022; tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG; thực hiện các chương trình, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV; việc triển khai, thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Hà về phát triển toàn diện xã Bảo Nhai. Dự và chủ trì Hội nghị có Đồng chí Đinh văn Đăng, Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các Phòng ban chuyên môn huyện.

         Từ đầu năm 2022 đến nay Đảng uỷ xã Bảo Nhai Tiếp tục lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế đảm bảo thích ứng linh hoạt, kiểm soát an toàn dịch bệnh. Ban Chấp hành Đảng bộ đã bám sát nghị quyết của Huyện ủy, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra. Việc thực hiện các hoạt động VHVN-TDTT, các chính sách xã hội, sự nghiệp giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân có bước chuyển biến tích cực, tình hình An ninh - Chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Chính quyền đã phát huy tốt vai trò quyền lực nhà nước ở địa phương, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2022.

anh tin bai

Quang cảnh

         Công tác xây dựng đảng được chú trọng quan tâm, tập thể BCH đoàn kết kịp thời quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng đến mọi cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, hệ thống chính trị được xây dựng củng cố, th­ường xuyên giáo dục chính trị t­­ư t­­ưởng cho cán bộ Đảng viên và quần chúng nhân dân, nâng cao chất l­ượng sinh hoạt của chính quyền, đoàn thể và chi bộ trực thuộc.

         Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội ngày càng được phát huy, nội dung, phương thức hoạt động thường xuyên đổi mới, công tác vận động quần chúng từng bước được nâng lên.

anh tin bai

Lãnh đạo UBND xã Bảo Nhai báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 với đoàn công tác của huyện

         Về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đối với  Chương trình MTQG xây dựng NTM. Trong năm xã được giao làm chủ đầu tư 01 công trình đường GTLT thuộc nguồn vốn đầu tư , Công trình Đường Khởi xá trong xã Bảo Nhai kế hoạch giao 454 triệu, hiện UBND xã đã thực hiện giải ngân 100% vốn được giao. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững xã đã Tổ chức họp các thôn thuộc vùng khó khăn trên địa bàn xã, lấy ý kiến nhân dân để xây dựng kế hoạch đầu tư các Dự án năm 2022 và giai đoạn 2022 – 2025,  Chương trình MTQG PTKXH vùng đồng bào DTTS và miền núi Trong năm 2022 xã được giao làm chủ đầu tư 03 Dự án  là Hỗ trợ cấp nước sinh hoạt cho 25 hộ thôn đặc biệt khó khăn với tổng số kinh phí là 75 triệu đồng, hiện nay đăngt trình cấp có thẩm quyền để thẩm định dự án. Dự án 6 Hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người dân tộc thiểu số trong việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống và đào tạo, bồi dưỡng những người kế cận. Hiện tại đang xây dựng kế hoạch mở lớp, lập tờ trình đề nghị huyện cấp kinh phí mở lớp và Dự án 4 Bê tông xi măng tuyến đường Phìn giàng với chiều dài 2 km, hiện nay Đã mở xong nền và đang giải cấp phối...

         Về Thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo xã Bảo Nhai phát triển toàn diện giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Đảng ủy xã Bảo Nhai đã xây dựng kế hoạch về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đến toàn thể cán bộ đảng viên. Chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch, có lộ trình cụ thể để thực hiện Nghị quyết ...

         Tại buổi làm việc các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi làm rõ và nêu các giải pháp khắc phục những tồn tại, khó khăn trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại xã Bảo Nhai như: Công tác xây dựng cơ sở vật chất trường học, quản lý đất đai, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phát triển các mô hình kinh tế để phát triển kinh tế cho người dân, xây dựng nông thôn mới.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Các đại biểu tham gia thảo luận tại buổi làm việc

         Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng Đinh Văn Đăng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND đề nghị BCH Đảng bộ, HĐND - UBND, các tổ chức chính trị - xã hội xã Bảo Nhai thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện cử các đồng chí Ban thường vụ Đảng uỷ xã Xuống Dự sinh hoạt Chi bộ với các Chi bộ nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ tại Cở sở, Lồng ghét công tác tuyên truyền, Dân vận để nhân dân  nắm được các chủ trương, chính sách, tại địa phương; tang cường chỉ đoạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2022. Nêu cao năng lực trách nhiệm với nhân dân trong công việc nhất là các cán bộ thường xuyên làm việc tiếp xúc với nhân dân.

anh tin bai

Đ/c- Đinh Văn Đăng, Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện kết luận tại buổi làm việc

         Đối với các chương trình mục tieu quốc gia tiến hành rà soát lại các dự án, có kiến nghị đề suất theo tiêu chí các chương trình mục tiêu đã đề ra; đề nghị Phòng Tài chính kế hoạch phối hợp với UBND xã Bảo NHai tiến hành rà soát lại, đánh giá lại và có ý kiến, kiến nghị với huyện đối với những vưỡng mắc, khó khăn trong thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo xã Bảo Nhai phát triển toàn diện giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ..../.

Vàng Tráng
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 1,883
  • Trong tuần: 1,883
  • Tất cả: 1,503,197