Xã Hoàng Thu Phố đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để phục vụ nhân dân tốt hơn
Lượt xem: 39

         Xác định công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền xã Hoàng Thu Phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đao triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

         Để cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả, Đảng ủy xã Hoàng Thu Phố đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Các văn bản đã tuyên truyền, quán triệt như: Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Đồng thời thực hiện công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, lãng phí  gắn với thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học và làm theo Bác phải gắn nhiệm vụ cụ thể của đơn vị và của mỗi cá nhân đảng viên. Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phát hiện và xử lý tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

anh tin bai

Họp chi bộ thôn Hoàng Hạ, xã Hoàng Thu Phố

         Bên cạnh đó, để thực hiện có hiệu quả việc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, đại biểu HĐND đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trước Đảng, trước dân, gắn bó với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Phối hợp với UBND, MTTQ và các bộ phận tổ chức tốt các kỳ họp thep luật định đảm bảo đúng qui trình, nguyên tắc và quyền của đại biểu. Hằng năm Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND chủ động tổ chức các cuộc giám sát theo kế hoạch. Đồng thời gắn việc tiếp công dân với xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân. Trong nhiệm kỳ 2015 -2020 đã tiếp 96 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị; tiếp nhận 17 đơn thư. Cấp ủy, chính quyền đã tập trung giải quyết dứt điểm.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Hoàng Thu Phố

         Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Cấp ủy, chính quyền xã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát huy tốt việc cung cấp thông tin, gắn với việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân. Chủ động phát hiện, đấu tranh với việc làm thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ đơn vị. Không để xẩy ra tình trạng  thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công.

         Những chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn xã Hoàng Thu Phố đã góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng tình, đồng thuận trong nhân dân và cả hệ thống chính trị. Đây chính là động lực to lớn để xã Hoàng Thu Phố hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng xã Hoàng Thu Phố ngày càng phát triển hơn./.

Thào Loan
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 588
  • Trong tuần: 588
  • Tất cả: 2,020,030