Bắc Hà huy động gần 186 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
Lượt xem: 378
LCĐT - Năm 2015, huyện Bắc Hà đã huy động và lồng ghép các nguồn lực được gần 186 tỷ đồng đầu tư thực hiện xây dựng nông thôn mới.

     Trong đó, vốn từ ngân sách nhà nuớc gần 175 tỷ đồng; huy động từ cộng đồng dân cư và các cơ quan, đơn vị ủng hộ, đóng góp được hơn 11 tỷ đồng.

emoticon  

Nhiều tuyến đường liên thôn được đổ bê tông.

    Từ nguồn lực trên, huyện đã hỗ trợ người dân đầu tư phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; thực hiện công tác vệ sinh môi trường nông thôn; đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng dân sinh, như đường giao thông, công trình thuỷ lợi, trường học, trạm y tế... Từ đó, năng lực sản xuất và đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

     Đến nay, huyện Bắc Hà có xã Tà Chải và Bảo Nhai đạt chuẩn nông thôn mới; 18 xã còn lại đạt từ 3 đến 9 tiêu chí.

      Năm 2016, huyện Bắc Hà xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới là lấy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân làm trọng tâm, gắn với bảo vệ môi trường. Phấn đấu có thêm xã Na Hối đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, 3 xã (hoàn thành vào giai đoạn 2016 - 2020) đạt từ 3 tiêu chí trở lên, 14 xã (hoàn thành vào giai đoạn 2020 - 2030) đạt 1 từ tiêu chí trở lên.

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1