Bắc Hà: Tăng cường Hoạt động tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Lượt xem: 156

         Thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Bắc Hà năm 2022. Từ tháng 11 đến nay UBND huyện Bắc Hà đã tăng cường tổ chức Hội nghị tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho 400 đại biểu là Trưởng thôn, bản, người có uy tín, thanh niên, phụ nữ thôn và Nhân dân ở các xã trên địa bàn huyện.

         Theo đó UBND huyện Bắc Hà đã tổ chức 04 Hội nghị tuyên truyền ở các xã Cốc Lầu, Cốc Ly, Lùng Phình và Hoàng Thu Phố. Mỗi một hội nghị triệu tập 100 đại biểu. Tại các Hội nghị Ban tổ chức đã  tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, hỗ trợ phát luật nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của đồng bào, dân tộc thiểu số nhất là vùng đồng bảo dân tộc thiểu số có tỷ lệ hoặc nguy cơ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cao. Trong đó tập trung tuyên truyền về Luật Hôn nhân và Gia đình, Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn II (2016-2025)", Chỉ thị số 33-CT/TU ngày của Tỉnh uỷ về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với cấp uỷ, chính quyền các cấp trong việc phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Lào Cai, các hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống…

anh tin bai

Hội nghị tuyên truyền tại xã Cốc Ly

         Các Nội dung tuyên truyền được các báo cáo viên truyền đạt ngắn gọn, trọng tâm phù hợp với thực tế, trình độ dân trí của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

         Thông qua các Hội nghị tuyên truyền đã Trang bị những kiến thức, nội dung, thông tin cần thiết giúp cho các trưởng thôn, chi hội phụ nữ, chi đoàn thanh niên thôn, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số nắm chắc các văn bản Luật và nội dung của Đề án và Chỉ thị của Tỉnh ủy. Nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho đồng bào các dân tộc thiểu số về hôn nhân và gia đình; giúp đồng bào dân tộc thiểu số hiểu được những tác hại, hậu quả do tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống gây ra. Từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, thay đổi hành vi, ý thức về xây dựng gia đình hạnh phúc, kế hoạch hóa gia đình. Tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm phòng, chống có hiệu quả tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực cho người dân trên địa bàn huyện Bắc Hà./.

Vàng Tráng
Tin khác
1 2 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 1,972
  • Trong tuần: 10,263
  • Tất cả: 2,730,509