Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022
Lượt xem: 362

         Thực hiện Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình mục tiêu Quốc gia Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Bắc Hà năm 2022. Trong 2 ngày 17,18/12 tại Trung tâm Chính trị huyện, UBND huyện Bắc hà đã tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 cho 400 đại biểu là Ban giám sát cộng đồng xã, đại diện cộng đồng, người dân, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã Vùng 3 và thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

anh tin bai

Quang cảnh lớp tập huấn

         Tại 2 lớp tập huấn các đại biểu đã được các báo cáo viên của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Huyện truyền đạt các kiếm thức, kỹ năng về Mô hình sản xuất rau theo hướng an toàn. Kỹ thuật sử dụng và bảo quản các loại thuộc bảo vệ thực vật trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam; Mô hình trồng cây ăn quả ôn đới theo tiêu chuẩn GAP; Mô hình sản xuất dược liệu theo hướng an toàn. Các Nội dung tập huấn được truyền đạt 1 cách ngắn gọn, trọng tâm phù hợp với thực tế, trình độ dân trí của cán bộ thôn bản và đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó tập trung Hướng dẫn hộ gia đình, nhóm hộ, hợp tác xã, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị,kỹ thuật trồng, chăm sóc thu hoạch cây dược liệu; trồng cây ăn quả ôn đới theo tiêu chuẩn GAP; Kỹ thuật sử dụng và bảo quản các loại thuộc BVTV trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam …

         Thông qua lớp tập huấn góp phần Nâng cao năng lực, trình độ sản xuất cho người dân nhất là phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, giúp trang bị kỹ thuật trồng, chăm sóc thu hoạch cây dược liệu cho người dân, giúp các tổ giám sát cộng đồng trang bị các kiếm thức trong giám sát chương trình mục tiêu tại cộng đồng./.

Vàng Tráng ​
Tin khác
1 2 3 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1