Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024
Lượt xem: 88

         Thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, kết quả giải ngân vốn đầu tư công tính đến đầu tháng 5/2024 mới chỉ đạt trên 16% so với tổng kế hoạch vốn, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023 (là 23,1%) và thấp hơn nhiều so với tỷ lệ bình quân giải ngân cả tỉnh (27%). Kết quả này xuất phát từ nhiều nguyên ngân chủ quan lẫn khách quan nhưng tập trung vào 05 nguyên nhân chính, đó là: (i). Năng lực quản lý dự án của chủ đầu tư khi được giao triển khai một số dự án với quy mô lớn, số vốn lớn so với giai đoạn trước còn hạn chế, công tác giải phóng mặt bằng một số công trình gặp khó khăn; (ii). Một số đơn vị chưa thực sự sát sao trong công tác kiểm tra, đánh giá tiến độ thi công của các dự án do địa phương mình làm chủ đầu tư để có sự đôn đốc, nhắc nhở kịp thời; (iii). Một số phòng chuyên môn của UBND huyện, UBND cấp xã chưa tích cực, chủ động phối hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; có tình trạng cán bộ công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ còn đùn đẩy, sợ sai; (iv). Một số chủ đầu tư chưa nắm chắc tình hình hiện trường, không nắm vững quy trình triển khai các công việc thuộc thẩm quyền (chưa thường xuyên bám sát các điều khoản, quy định của hợp đồng để xử lý nhà thầu chây ỳ trong thi công); chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, giám sát các nhà thầu thi công xây dựng cũng như phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc; (v). Nhiều nhà thầu còn chây ỳ chưa tập trung, huy động đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực để thi công công trình; chậm hoàn thành các thủ tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, hồ sơ hoàn thành công trình.

anh tin bai
 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy kiểm tra tiến độ thi công công trình Bệnh viện Đa khoa huyện

         Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt 100% kế hoạch vốn được giao, các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn huyện cần tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, ý nghĩa của đầu tư công đối với phát triển kinh tế - xã hội; xác định giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình MTQG là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là động lực tạo ra tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cần phải tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong đó xác định vai trò tiên quyết của của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, đặc biệt là sự chỉ đạo, điều hành của các đồng chí Bí thư Đảng ủy cấp xã để tháo gỡ vướng mắc, nhất là vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên nắm bắt để chủ động tháo gỡ vướng mắc theo thẩm quyền, đề xuất cấp trên giải quyết các vướng mắc vượt thẩm quyền trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án; sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Khẩn trương tập trung rà soát công tác chuẩn bị đầu tư,  chủ động, có kế hoạch chi tiết, cụ thể đổi mới trong các khâu, các bước (như khảo sát, thiết kế, đo vẽ địa chính, quy chủ đất, công tác GPMB...) ; thực hiện rà soát, xây dựng tiến độ chi tiết các bước triển khai cho từng dự án, xác định thời gian tổ chức trình phê duyệt dự án, phê duyệt giao kế hoạch vốn để làm cơ sở triển khai đấu thầu, tổ chức khởi công cho các dự án dự kiến khởi công mới năm 2024-2025 và giai đoạn 2026 - 2030. Tập trung rà soát điều chỉnh và phân bổ 100% kế hoạch vốn sự nghiệp các chương trình MTQG năm 2024 (Bao gồm cả chuyển nguồn từ năm trước sang). Chủ động rà soát đề xuất điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, còn thiếu vốn theo quy định; Xư lý nghiêm các chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công…

 

Đức Mạnh
Tin khác
1 2 3 4 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1