UBND huyện Bắc Hà tổ chức họp nắm bắt tiến độ thực hiện, giải ngân vốn sự nghiệp các Dự án thuộc các Chương trình Mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện Bắc Hà năm 2023
Lượt xem: 342

         Ngày 16/11/2023, UBND huyện Bắc Hà tổ chức họp nắm bắt tiến độ thực hiện, giải ngân vốn sự nghiệp các Dự án thuộc các Chương trình Mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện Bắc Hà năm 2023. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Đăng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Chu Thị Dương – Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Hoàng Văn Khoa – Phó Chủ tịch UBND huyện, tham dự Hội nghị còn có Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư các Dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện Bắc Hà.

anh tin bai

Đồng chí Đinh Văn Đăng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị

 

         Tại Hội nghị, theo báo cáo của cơ quan Tài chính – Kế hoạch phụ trách tổng hợp, Tổng kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023 là 106.419 triệu đồng, gồm: Kinh phí năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 thực hiện 19.686 triệu đồng và kinh phí cấp mới năm 2023: 86.733 triệu đồng, (Trong đó: + Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững: 55.050 triệu đồng, gồm: Kinh phí chuyển nguồn từ năm 2022 sang 2023 thực hiện: 11.228 triệu đồng; kinh phí cấp năm 2023: 43.822 triệu đồng. + Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và Miền núi: 48.724 triệu đồng, gồm: Kinh phí chuyển nguồn từ năm 2022 sang 2023 thực hiện: 7.463 triệu đồng; kinh phí cấp năm 2023: 41.261 triệu đồng. + Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới: 2.645 triệu đồng, gồm: Kinh phí chuyển nguồn từ năm 2022 sang 2023 thực hiện: 995 triệu đồng; kinh phí cấp năm 2023: 1.650 triệu đồng). Hiện nay, kinh phí đã được phân bổ 100% cho các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Theo số liệu trên hệ thống Tabmis đến thời điểm hết ngày 15/11/2023, phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp được số kinh phí đã giải ngân của 03 Chương trình MTQG là 13.011/106.419 triệu đồng, bằng 12% dự toán Tỉnh giao.

anh tin bai

Các đơn vị thảo luận tại Hội nghị

         Tại Hội nghị, các chủ đầu tư, các xã trên địa bàn huyện Bắc Hà đã báo cáo tiến độ, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân vốn các Chương trình Mục tiêu Quốc gia. Qua đó, các đồng chí Thường trực UBND huyện cũng đã bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

         Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Đăng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc để tổ chức đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án đã được hướng dẫn, không còn khó khăn vướng mắc; chủ động nghiên cứu văn bản hướng dẫn của Trung ương, Bộ ngành, Tỉnh, các Sở ngành,…để chủ động thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các chủ đầu tư với các cơ quan chuyên môn, cơ quan Thường trực CT MTQG và cơ quan tổng hợp. Các cơ quan Thường trực CT MTQG cần phát huy hơn nữa vai trò của ngành, sát sao nắm bắt khó khăn vướng mắc của cơ sở theo lĩnh vực để quyết liệt, kịp thời hướng dẫn biện pháp tháo gỡ; các chủ đầu tư là các xã cần tăng cường công tác chia sẻ, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để cùng hoàn thiện, thống nhất trong công tác triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn cấp huyện, cấp xã để triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả; các chủ đầu tư phải cam kết khả năng giải ngân đến hến 30/11 và đến hết ngày 30/12/2023... với một mục đích chung là thực hiện nhanh, có hiệu quả nhất để Nhân dân sớm được hưởng lợi từ các chế độ, chính sách của Nhà nước ta, góp phần tạo điều kiện tốt nhất cho phát triển kinh tế xã hội nói chung và gia tăng đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân trên địa bàn huyện Bắc Hà.

Duy Hưng
Tin khác
1 2 3 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1