UBND huyện Bắc Hà tổ chức họp Triển khai các nội dung của Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 06/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 247

     UBND huyện Bắc Hà tổ chức họp Triển khai các nội dung của Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 06/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình giao thông nông thôn thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Bắc Hà


         Ngày 13/11/2023, UBND huyện Bắc Hà tổ chức họp làm việc với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã trên địa bàn huyện để Triển khai các nội dung của Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 06/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình giao thông nông thôn thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 và Rà soát, thống nhất các danh mục sửa chữa, duy tư tư nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Khoa – Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà, thủ trưởng các cơ quan: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng.

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị

         Tại Hội nghị, đã tổ chức triển khai chi tiết Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 06/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình giao thông nông thôn thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025, Chỉ thị đã chỉ rõ trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng, UBND các huyện thị xã thành phố, các Sở ban ngành và đơn vị liên quan trong việc thực hiện có hiệu quả các công trình giao thông nông thôn thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

         Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, Giai đoạn năm 2022-2023 trên địa bàn huyện Bắc Hà thực hiện 80 công trình với chiều dài 178,0km, với tổng mức đầu tư: 245.486,2 triệu đồng (Trong đó: Chương trình MTQG hỗ trợ 94.525,4 triệu đồng; Ngân sách tỉnh hỗ trợ 87.376,5 triệu đồng; Ngân sách huyện hỗ trợ 17.908,4 triệu đồng; Nhân dân đóng góp 45.675,8 triệu đồng). Đến thời điểm hiện tại đã thực hiện Mở mới + mở rộng nền được 154,8km/178,0km đạt 86,9% so với kế hoạch; Rải cấp phối + mở rộng mặt đường cấp phối được 121,5km/178km đạt 68,3% so với kế hoạch; Đổ Bê tông được 61,9km/178,0km đạt 34,8% so với kế hoạch. Thực hiện thanh toán kế hoạch vốn giao năm 2023 đạt 67.524,6 triệu đồng/ 112.619 triệu đồng đạt 60% so với KH giao năm 2023.

anh tin bai

Các đơn vị thảo luận tại Hội nghị

         Tại Hội nghị, các xã trên địa bàn huyện Bắc Hà đã báo cáo tiến độ, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các tuyến đường giao thông nông thôn. Đồng chí Hoàng Văn Khoa – Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì, thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các tuyến đường giao thông nông thôn góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bắc Hà.

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận

         Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Khoa – Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc để tổ chức đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đường giao thông nông thôn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kiểm định chất lượng bê tông; nghiên cứu kỹ và thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo tại Văn bản 3064/SGTVTXD-CCGĐ ngày 29/8/2023 của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai về  triển khai áp dụng một số nội dung về quy trình, thủ tục QLCL thi công xây dựng các công trình đầu tư theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai, văn bản số 3597/ SGTVTXD-CCGĐ ngày 03/10/2023 của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng về Danh sách đơn vị tư vấn thí nghiệm, kiểm định chất lượng đường giao thông nông thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đặc biệt là văn bản số 1996/UBND-KT&HT ngày 21/9/2023 của UBND huyện Bắc Hà về thực hiện trình tự quản lý, thi công các công trình đường giao thông nông thôn và các công trình dự án đầu tư theo cơ chế đặc thù. Ngoài ra, đồng chí Hoàng Văn Khoa – Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND các xã tăng cường trao đổi thông tin, làm tốt chế độ thông tin báo cáo, học hỏi kinh nghiệm giữa các xã triển khai thực hiện hiệu quả, kịp tiến độ, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Duy Hưng - Phùng Toản.
Tin khác
1 2 3 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1