Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Bắc Hà họp phiên toàn thể để đánh giá kết quả 9 tháng năm 2022
Lượt xem: 187

         Sáng 22/9, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Bắc Hà tổ chức hội nghị để đánh giá kết quả 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Duy Hòa – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện chủ trì hội nghị.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

         Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Nga - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Đinh Văn Đăng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực UBND huyện; đại diện các cơ quan, ban, ngành, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn (là thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Bắc Hà).

         Tại hội nghị, sau khi theo dõi 03 Video ngắn (về: Chỉ đạo của Trưởng BCĐ Chuyển đổi số tỉnh tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022; Thách thức đối với Tổ công nghệ số cộng đồng; Xu hướng đi chợ không dùng tiền mặt tại Bảo Thắng), các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả nổi bật trong các Chuyển đổi số trên địa bàn huyện trong 9 tháng đầu năm 2022. Theo đó: Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Bắc Hà đã chỉ đạo đẩy mạnh triển khai chương trình chuyển đổi số. Trọng tâm là quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; các chương trình, kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện về chuyển đổi số trên địa bàn. Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, phổ biến, lan toả rộng rãi tới cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân về ý nghĩa, vai trò của chuyển đổi số nhằm đổi mới tư duy, hành động, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn cuộc sống và lao động, sản xuất trên các lĩnh vực, ngành nghề…

         Tiếp tục phối hợp tích cực với các doanh nghiệp viễn thông triển khai lắp đặt mở rộng vùng phục vụ mạng di động 3G/4G trên địa bàn. Tổ chức nâng cấp, sửa chữa hệ thống giao ban trực tuyến tại các xã, thị trấn. Tỷ lệ văn bản đến được lãnh đạo cho ý kiến phân phối chỉ đạo giải quyết trên hệ thống đạt 97,6%; tỷ lệ văn bản đi được tạo lập hồ sơ công việc, trình duyệt trình ký trên hệ thống đạt 94,7%; tỷ lệ văn bản đi được ký số và phát hành hoàn toàn điện tử đạt 93,9%. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công của huyện đạt 81.2%. Tiếp tục triển khai chuyển đổi số tại Chợ Văn hoá Bắc Hà; đẩy mạnh tuyên truyền thanh toán không dùng tiền mặt. Chỉ đạo thành lập được 158 Tổ công nghệ số cộng đồng tại 158 thôn, tổ dân phố để hỗ trợ triển khai các nền tảng số, công nghệ số, hướng dẫn kỹ năng số đến với người dân. Các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử được triển khai tích cực, đạt nhiều kết quả.

anh tin bai

Lãnh đạo Công an huyện báo cáo kết quả triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số và triển khai thực hiện Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn. Trong 9 tháng, Văn phòng Huyện ủy đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 03 lớp tập huấn triển khai hệ thống ứng dụng tập trung cho các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; Đảng uỷ các xã, thị trấn và  01 lớp tập huấn triển khai sản phẩm mật mã BMTEP-18.01 v2.1 của Ban Cơ yếu Chính phủ (gửi nhận văn bản Mật qua mạng). Tổ chức rà soát và đăng ký chứng thư số cho tổ chức, cá nhân thuộc các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức CT-XH, đến nay 33 tổ chức và 84 cá nhân đã được cấp chứng thư số, đạt tỷ lệ 100% (trong đó có 16 cá nhân được cấp song song sim PKI). Dự kiến cuối tháng 9/2022, sẽ triển khai cấp chứng thư số cho 100% MTTQ và các đoàn thể cấp xã. Các ứng dụng tập trung được triển khai mạnh mẽ, đặc biệt là ứng dụng quản lý văn bản VNPT-Ioffice, Lịch cơ quan và Phòng họp không giấy (Trong 9 tháng, Huyện ủy và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức 91 cuộc họp không giấy, đứng đầu so với các đơn vị khác trong tỉnh)…

anh tin bai

Đoàn Thanh niên báo cáo kết quả nổi bật việc CĐS, ứng dụng CNTT trong hoạt động công tác Đoàn

Đến thời điểm hiện tại, trong 26 chỉ tiêu Chuyển đổi số năm 2022, đã có 4 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch; 19 chỉ tiêu hoàn thành đạt 100% KH; 2 chỉ tiêu đạt từ 25 đến 85% KH; còn 02 chỉ tiêu dự kiến không hoàn thành (Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Tỷ lệ TTHC sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ BCCI).

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, hạn chế về triển khai chuyển đổi số trong 9 tháng như: Công tác tuyên truyền về CĐS hiệu quả chưa cao. Tỷ lệ thuê bao sử dụng smartphone, tỷ lệ hộ gia đình có thuê bao internet cáp quang băng rộng đạt thấp so với mặt bằng chung của tỉnh; Tỷ lệ vùng lõm sóng 3G/4G đến các thôn, bản còn cao; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Tỷ lệ TTHC sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ BCCI còn rất thấp; Tỷ lệ đồng bộ dữ liệu thẻ BHXH và căn cước công dân rất thấp so với bình quân toàn tỉnh. Thiếu cán bộ về chuyển đổi số, số lượng cán bộ chuyên trách/phụ trách còn mỏng so với yêu cầu. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số; nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp chưa thực sự sẵn sàng thay đổi phương thức làm việc qua ứng dụng CNTT, qua mạng, nền tảng số. Việc triển khai ứng dụng theo dõi chỉ đạo điều hành chưa được các cơ quan, đơn vị quan tâm…

anh tin bai

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh vai trò công tác tuyền truyền về CĐS đến với người dân

         Cũng trong chương trình hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về kết quả triển khai Chương trình hợp tác chuyển đổi số giữa Sở Thông tin và Truyền thông với UBND huyện Bắc Hà; thảo luật về các sản phẩm chuyển đổi số đặc trưng để đăng ký với BCĐ tỉnh; kết quả Chuyển đổi số và triển khai thực hiện Chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức CT-XH; Kết quả triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”;…

anh tin bai

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Duy Hòa phát biểu kết luận hội nghị

         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Nguyễn Duy Hòa, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện nhấn mạnh, trong thời gian tới, các ngành, các cơ quan đơn vị cần quyết liệt, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các nhiệm vụ Chuyển đổi số, trong đó đặc biệt đề cao vai trò của người đứng đầu. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và Nhân dân cần quan tâm hàng đầu. Tích cực hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ liên quan đến thủ tục hành chính, dịch vụ thông minh, hướng dẫn quảng bá sản phẩm đặc sắc...Bên cạnh đó, cần tập trung lựa chọn, thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số có trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Yêu cầu UBND huyện sớm tổ chức hội nghị chuyên đề, bàn giải pháp đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện đối với 02 chỉ tiêu dự kiến không đạt cả năm.

         Thường xuyên phối hợp với Sở TT&TT triển khai các nội dung hợp tác đã ký kết; đẩy nhanh tiến độ Chuyển đổi số tại Chợ Văn hóa Bắc Hà; thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch;…Tiếp tục chỉ đạo rà soát lại hạ tầng CNTT và viễn thông, đặc biệt là sớm làm việc, đề xuất với các doanh nghiệp viễn thông triển khai mở rộng vùng phục vụ mạng di động 3G/4G; đầu tư, nâng cấp hệ thống máy tính, trang thiết bị CNTT cho các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã. Quan tâm hơn nữa tới hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng. Các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cần tích cực triển khai, sử dụng các ứng dụng tập trung, đặc biệt là quyết tâm triển khai có hiệu quả ứng dụng theo dõi chỉ đạo điều hành. Đoàn Thanh niên huyện sớm triển khai xây dựng Đề án “Đoàn viên thanh niên là nòng cốt trong Chuyển đổi số huyện Bắc Hà”, báo cáo Thường trực Huyện ủy trong tháng 10/2022…

   Mạnh Cường

Tin khác
1 2 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 1,998
  • Trong tuần: 1,998
  • Tất cả: 1,503,312