Bắc Hà hoàn thành Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 320

         Ngày 15/12 tại Hội trường Nhà văn hóa các dân tộc, HĐND huyện Bắc Hà nhiệm kỳ 2021 -2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 9, đây là kỳ họp thứ năm trong năm 2022 của HĐND huyện Khóa X. Tại kỳ họp quan trọng này, HĐND huyện đã xem xét, cho ý kiến và quyết định các nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; về hoạt động giám sát của HĐND huyện và xem xét quyết định các vấn đề khác. Đồng chí Nguyễn Duy Hòa - TUV, Bí thưư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Thào Seo Cấu, Phó Chủ tịch HĐND huyện Chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp còn có các đồng chí lãnh đạo BTV huyện uỷ, Các ban HĐND, thường trực UBND huyện; Ủy ban MTTQVN huyện và các đoàn thể; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

anh tin bai
anh tin bai

Quang cảnh kỳ họp thứ 9

         Tại kỳ họp đã thông qua các Báo cáo về chỉ đạo điều hành và kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2022; kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023; kết quả thực hiện dự toán thu NSNN trên địa bàn, kết quả thu ngân sách địa phương năm 2022; phương hướng nhiệm vụ thực hiện thu NSNN trên địa bàn, ngân sách địa phương năm 2023 huyện Bắc Hà; kết quả đầu tư phát triển năm 2022; kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị của UBMTTQVN huyện trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện; Báo cáo công tác năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự huyện.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Duy Hoà – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 9

          Thông báo của Mặt trận TQVN huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện; Báo cáo tổng hợp tóm tắt của báo cáo thẩm tra báo cáo phát triển kinh tế; báo cáo thẩm tra báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri….

anh tin bai

Đ/c- Hoàng Văn Khoa - Phó chủ tịch UBND huyện thông qua Báo cáo tại kỳ họp

         Tại kỳ họp, các Ban HĐND huyện và các Phòng ban chuyên môn huyện đã thông qua các tờ trình, trình kỳ họp như: Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ và chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2023; Tờ trình về dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023; thu ngân sách địa phương năm 2023; phương án phân bổ ngân sách dự toán ngân sách huyện năm 2023; kế hoạch đầu tư công năm 2023 (Nguồn ngân sách huyện)…

anh tin bai

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thông qua các tờ trình tại Kỳ họp

         Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện và đại biểu tham dự đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; đóng góp các ý kiến có chất lượng và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các tờ trình tại kỳ họp và biểu quyết thông qua 12 Nghị quyết tại kỳ họp.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Duy Hoà – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Thào Seo Cấu - Phó Chủ tịch HĐND huyện Chủ trì kỳ họp

         Trong phần chất vấn, các đại biểu đã tập trung chất vấn về các vấn đề nổi lên hiện nay như: quản lý đất đai, thử tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc giải quyết chống chéo giữa đất các tổ chức với nhân dân, chống chéo đất giữa đất các hộ dân với nhau….

anh tin bai

Các đại biểu HĐND huyện tham gia thảo luận tại Kỳ họp thứ 9

         Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã xem xét, cho miễn nhiệm thành viên UBND huyện đối với Giám đốc Trung tâm VH, TT-TT và bầu bổ sung thành viên UBND huyện đối với Trưởng phòng Dân tộc huyện.

anh tin bai

Bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện

         Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện khẳng định tại kỳ HĐND thứ 9 đã dành nhiều thời gian thảo luận, các vị đại biểu HĐND huyện đều thể hiện tinh thần thẳng thắn, khách quan, trách nhiệm đóng góp nhiều ý kiến đánh giá kết quả thực hiện tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 và những năm tiếp theo. Kỳ họp cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, dự báo những thuận lợi, nguy cơ, thách thức, nhất là những tác động và khó khăn mới phát sinh do diễn biến phức tạp của tình hình thế giới cũng như trong nước, áp lực lạm phát, tỷ giá, lãi suất tăng cao, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân còn nhiều khó khăn... HĐND huyện đã quyết nghị nhiều định hướng lớn, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để UBND huyện và các ngành tiếp tục triển khai thực hiện, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2023, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Duy Hoà – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

         Để hoàn tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 theo phương châm hành động Đoàn kết – Kỷ cương – Hành động – Sáng tạo - Phát triển, đồng chí Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TU, của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết số 52 -NQ/HU,của Ban Chấp hành Huyện ủy, cùng với những định hướng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng năm 2023 và giai đoạn 2021-2025 đã được Kỳ họp thảo luận và quyết nghị. Thường trực HĐND, UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện, các cơ quan chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm thi hành kịp thời, có hiệu quả các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua; kiểm tra đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa về các nội dung của kỳ họp, để các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống…./.

Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa X, Nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

1. Nghị quyết phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện giữa 2 kỳ họp.

2. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ và chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2023.

3. Nghị quyết phê chuẩn kết quả giám sát chuyên đề công tác quản lý, khai thác khoáng sản giai đoạn năm 2020- 2021 trên địa bàn huyện Bắc Hà của HĐND huyện.

4. Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2023.

5. Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương huyện Bắc Hà năm 2023.

6. Nghị quyết về đầu tư công năm 2023.

7. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 huyện Bắc Hà.

8. Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Bắc Hà.

9. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

10. Nghị quyết kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ và chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2023.

11. Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Thành viên UBND huyện.

12. Nghị quyết kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Bắc Hà khóa X.

Vàng Tráng
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 1,323
  • Trong tuần: 1,323
  • Tất cả: 2,989,742