HĐND huyện Bắc Hà tổ chức thành công Kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Lượt xem: 479

         Ngày 14/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Thào Seo Cấu, UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện, Kỳ họp thứ 15, HĐND huyện Bắc Hà khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023), đã diễn ra thành công tốt đẹp. Dự kỳ họp có đồng chí Vũ Văn Cài, UVBTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các Ban, ngành xã, thị trấn và các đại biểu HĐND huyện khóa X.

anh tin bai

Quang cảnh Kỳ họp

         Kỳ họp thứ 15, HĐND huyện được tổ chức sau thành công của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV với nhiều quyết sách đúng đắn, sáng suốt, cụ thể hóa nhiều nội dung cốt lõi, mang tính chiến lược, lâu dài cho cả hệ thống chính trị. Đồng thời, diễn ra ngay sau thành công của Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh, với 41 Nghị quyết được thông qua. Trong đó, có 18 Nghị quyết quy phạm pháp luật liên quan đến các cơ chế, chính sách.

         Tại kỳ họp lân thứ 15 này, HĐND huyện xem xét các báo cáo của UBND huyện, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện về kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2024; tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024.

anh tin bai

Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Kỳ họp

         Với tinh thần nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tạo bứt phá cho thực hiện thắng lợi các mục tiêu cả giai đoạn 2021-2025; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Huyện ủy; sự đồng hành và giám sát có hiệu quả của HĐND; sự chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của UBND huyện; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của Nhân dân, huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Trong 27 nhóm mục tiêu với 42 chỉ tiêu thành phần của Nghị quyết số 52 của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, có 35 chỉ tiêu đạt và vượt; 06 chỉ tiêu hoàn thành từ 70 đến dưới 100%; 01 chỉ tiêu hoàn thành từ 50-70%; qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV, cơ bản các chỉ tiêu tổng hợp đều đạt tiến độ.

         Đồng thời, Kỳ họp cũng thông qua các Tờ trình, Nghị quyết về Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Bắc Hà. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách huyện. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 (nguồn ngân sách huyện). Nghị quyết về dự toán ngân sách huyện Bắc Hà năm 2024. Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả giám sát chuyên đề về hỗ trợ sản xuất và đào tạo, giải quyết việc làm theo các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện. Nghị quyết kỳ họp thường lệ năm 2023.

anh tin bai

Đ/c Vũ Văn Cài, UVBTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp

         Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Vũ Văn Cài, UVBTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã biểu dương sự nỗ lực của toàn huyện Bắc Hà đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Đồng thời, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 16-HĐND tỉnh khóa XVI. Bên cạnh đó, đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Vũ Văn Cài cũng đề nghị các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 15 HĐND huyện Bắc Hà khóa X cần xem xét, biểu quyết đưa ra các chỉ tiêu năm 2024 đảm bảo thống nhất, có các giải pháp hết sức cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 03 chương trình MTQG; đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư công. Đồng thời, tích cực cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ tại các cơ quan, đơn vị...

anh tin bai

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Tiếp đó, Kỳ họp đã thông qua Tờ trình đề nghị bầu cử Thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, đối với đồng chí Nguyễn Như Duân. Việc bỏ phiếu tín nhiệm với Thành viên UBND huyện, các đại biểu HĐND huyện đã quan tâm, nghiên cứu kỹ báo cáo của người được bầu cử, cân nhắc, thận trọng, khách quan, công tâm, công bằng khi thể hiện tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bầu cử… Kết quả các đại biểu đều có số phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm đạt cao. Kết quả bỏ phiếu đã được 100% đại biểu HĐND huyện có mặt nghị quyết thông qua.

 anh tin baianh tin bai

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp

         Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu đã tham gia thảo luận, giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn một số nội dung liên quan tới vấn đề chồng chéo giữa đất rừng, đất sản xuất và đất thổ cư của các tập thể, cá nhân với đất của Ban quản lý rừng phòng hộ 661; cùng với đó cũng có nhiều ý kiến về việc chi trả tiền hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân tại nhiều công trình trên địa bàn huyện. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng một số nơi không đúng đối tượng, đồng thời cũng là nguyên nhân gây khó khăn trong việc thực hiện cấp GCN QSDĐ, CMĐ SDĐ cho người dân và mở các tuyến đường phục vụ dân sinh.

         Bên cạnh đó, vấn đề văn hóa cũng được nhiều đại biểu quan tâm như hiện nay các CLB Văn nghệ dân gian tại nhiều địa phương đã hoàn thiện xong các thủ tục theo quy định và đi vào hoạt động, tuy nhiên huyện chưa giải ngân được nguồn ngân sách hỗ trợ việc thành lập và hoạt động đội văn nghệ, câu lạc bộ văn nghệ dân gian tại điểm du lịch theo quy định tại Nghị quyết 06 của HĐND.

         Vân đề về duy trì các tiêu chí trong xây dựng NTM cũng được nhiều đại biểu quan tâm, đặc biệt đối với 7 xã đã về đích NTM giai đoạn 2016-2021 hiện nay theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 thì không có xã nào duy trì đạt 19 tiêu chí huyện cần có giải pháp gì để chỉ đạo các xã duy trì đạt 19 tiêu chí. Tại nhiệm kỳ 2021-2026, phấn đấu xây dựng 4 xã đạt chuẩn NTM, đến hết năm 2023 chưa được xã nào…

anh tin bai

Đ/c Chủ tịch UBND huyện – Đinh Văn Đăng làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền

         Phát biểu làm rõ đối với một số nội dung được các vị đại biểu HĐND huyện quan tâm, đồng chí Đinh Văn Đăng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Năm 2023, việc thu ngân sách của Bắc Hà dự báo gặp rất nhiều khó khăn. Điều này sẽ có tác động tới hoạt động đầu tư công. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là 748 tỷ 991 triệu đồng. Đến thời điểm này, tổng số vốn thực tế đã phân bổ chi tiết cho các dự án đạt 748 tỷ 991 triệu đồng, bằng 100% so với kế hoạch vốn đã giao. Trong năm 2023 khởi công mới 34 công trình. Bàn giao đưa vào sử dụng 19 công trình trường học với 89 phòng học và 68 phòng ở bán trú cho học sinh, bàn giao đưa vào sử 38 công trình 38/63km đường giao thông nông thôn. Hệ thống kết cấu hạ tầng đang được huyện đầu tư đồng bộ một số công trình lớn được đưa vào khai thác sử dụng đang phát huy hiệu quả, kết nối giao thông góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân… Cùng với đó, đồng chí Chủ tịch UBND huyện – Đinh Vặn Đăng cũng đã làm rõ các nội dung liên quan các tờ trình của UBND huyện trình tại kỳ họp; đặc biệt là liên quan đến kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia, đoạn 2021 - 2025…

anh tin bai

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện – Nguyễn Duy Hòa bế mạc Kỳ họp

          Phát biểu bế mạc kỳ hợp, đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: Kỳ họp thứ 15 đã thành công tốt đẹp, HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm và phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND và UBND huyện, các cơ quan hữu quan đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo nội dung, đầy đủ các điều kiện cần thiết cho kỳ họp. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy – Nguyễn Duy Hòa đề nghị các cấp, các ngành, địa phương quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết lãnh đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết của huyện nhà; cùng quyết tâm, đồng lòng; đồng hành đặc biệt trong năm tới dự báo sẽ có rất nhiều khó khăn; cùng quyết liệt để tập trung đẩy nhanh, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nhất là những nội dung đã được xác định trong các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch, kết luận và các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy. Đồng thời xác định chủ đề năm 2024: “Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động - Hiệu quả - Phát triển”. phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

Lê Hiếu Trung tâm Văn hóa, TT – TT Bắc Hà
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1