Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh; trước kỳ họp thứ 15 HĐND huyện Bắc Hà
Lượt xem: 443

         Ngày 21/11, tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện cùng đại biểu HĐND huyện Bắc Hà đã tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh; trước kỳ họp thứ 15 HĐND huyện Bắc Hà, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với chuyên đề “Quản lý đất đai và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư”. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; Các ông, bà Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Bắc Hà; Ủy ban MTTQVN huyện; Tổ Đại biểu số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 HĐND huyện cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị

         Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe thông báo về kết quả hoạt động năm 2023, dự kiến chương trình hoạt động năm 2024 của HĐND tỉnh Lào Cai và huyện Bắc Hà; kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND 2 cấp tỉnh, huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; nội dung, chương trình kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVI và báo cáo tình hình trả lời, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

         Theo đó, kinh tế của huyện duy trì tốc độ tăng trưởng năm đạt 14,08%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, hợp lý; giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và ngành dịch vụ. Tỷ trọng ngành nông nghiệp trong GRDP ở mức 26,15%; ngành công nghiệp - xây dựng 30,58%, và ngành dịch vụ 43,27%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,25 triệu đồng/người/năm, bằng 98,4% mục tiêu tại NQ52 và bằng 69,6% MTĐH. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp chính quyền quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Bình quân tiêu chí hoàn thành các xã đạt 10,2 tiêu chí/xã, tăng 0,16 tiêu chí/xã so cuối năm 2022. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 10 được quan tâm, chỉ đạo. Công tác phối hợp, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, liên tục, bước đầu đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: Vùng chè tại xã Bản Liền và Tả Củ Tỷ; vùng Quế tại các xã vùng Hạ huyện; vùng Dược liệu tại các xã vùng Trung và Thượng huyện; vùng trồng Rau trái vụ, rau an toàn tại các xã Trung và Thượng Huyện. Thu chi ngân sách Nhà nước được triển khai tích cực ngay từ những tháng đầu năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện cả năm 2023 ước đạt 296 tỷ 231 triệu đồng, bằng 87% dự toán tỉnh, bằng 74% dự toán huyện giao. Hoạt động tín dụng được các ngân hàng thực hiện tốt theo quy định; kiểm soát chặt chẽ và nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế rủi ro; nợ xấu duy trì ở mức an toàn… Các lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm và triển khai có hiệu quả. Quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Quan hệ đối ngoại mở rộng; công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả tốt.

anh tin bai

Các cử tri nêu ý kiến về quản lý đất đai và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư

         Tại buổi tiếp xúc cử tri tại 18 điểm cầu xã, thị trấn đã có ý kiến, kiến nghị đến tổ đại biểu HĐND tỉnh và tổ đại biểu HĐND huyện tập trung vào các vấn đề liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyên sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; chính sách về giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các dự án trên địa bàn huyện, xã. Cụ thể, cử tri xã Bản Liền kiến nghị về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại Trung tâm cụm xã Bản Liền, năm 2019 được các lãnh đạo phòng ban của huyện xuống chi trả tiền giải phóng mặt bằng và cắm các lô đất cho 13 hộ dân, trực tiếp vận động nhân dân di chuyển đến nơi ở mới để đơn vị thi công san gạt đảm bảo tiến độ và sẽ có bìa đỏ ngay sau khi nhân dân dựng xong nhà, đến nay đã 4 năm vẫn chưa cấp bìa đỏ cho nhân dân…Cử tri xã Tà Chải, nêu ý kiến về việc thực hiện các chương trình, dự án dẫn đến thu hồi nhiều đất, dẫn đến nhân dân mất đất nhà ở, đất sản xuất. Sau khi được tái định cư không có chỗ để xây dựng chuồng trại đề nghị cho nhân dân chuyển mục đích sử dụng đất ở phần đất nông nghiệp của hộ gia đình để phục vụ mục đích sản xuất nông nghiệp. Cử tri xã Na Hối đề nghị, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất còn gặp nhiều bất cập do không phù hợp các quy hoạch, dự kiến quy hoạch. Đề nghị tạo điều kiện cho nhân dân có đất trong khu vực dự kiến quy hoạch phù hợp với quyền hạn sử dụng đất được cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất, chuyển mục đích theo quy định. Dự án, khu nhà ở kết hợp Làng văn hoá du lịch phía Nam hồ Na Cồ. Người dân đồng ý thu hồi đất khi Nhà nước thực hiện các công trình an ninh, quốc phòng, công trình phúc lợi. Không đồng ý thu hồi đất để Doanh nghiệp đầu tư vào đất thương mại, dịch vụ, không đồng ý với giá đền bù của Nhà nước.

anh tin bai

Cử tri nêu ý kiến về các lĩnh vực khác tại buổi tiếp xúc

         Bên cạnh đó, nhiều cử tri tại các xã, thị trấn kiến nghị về các lĩnh vực Văn hóa xã hội như, thực hiện Kế hoạch số 181, ngày 15 tháng 5 năm 2023 của UBND huyện Bắc Hà về việc tổ chức “Fetival Cao Nguyên Trắng Bắc Hà”  mùa hè năm 2023 với chủ đề “Vũ Điệu Cao Nguyên”. UBND xã Tà Chải đã xây dựng Dự toán kinh phí là 46.480.000 đồng cho 70 nghệ nhân, các nài ngựa và người tham gia biểu diễn tại lễ hội. Nhưng đến nay vấn chưa được hỗ trợ để Nghị UBND huyện Bắc Hà, Phòng tài chính kế hoạch, Phòng VHTT huyện quan tâm bổ sung kinh phí hoạt động cho xã Tà Chải để còn chi trả cho các nghệ nhân, các nài ngựa và những người tham gia biểu diễn… Về kinh phí hoạt động của HĐND xã thực hiện theo nghị quyết 18 của HĐND tỉnh Lào Cai, kinh phí được UBND huyện cấp lại chi cho các mục cụ thể, một số nội dung thì thiếu so với thực tế, một số thì thừa không chi được, HĐND các xã đã có ý kiến với ban kinh tế HĐND huyện lãnh đạo ban kinh tế HĐND huyện trả lời là đã làm việc với phòng tài chính là giao số tiền không giao cụ thể từng danh mục, chưa có văn bản hướng dẫn nên xã không có căn cứ để thực hiện. đề nghị huyện có văn bản hướng dẫn để xã làm căn cứ thực hiện… 

anh tin bai

Đ/c Đinh Văn Đăng, Chủ tịch UBND huyện tiếp thu và trả lời những ý kiến thuộc thẩm quyền

         Thay mặt lãnh đạo huyện Bắc Hà, đồng chí Đinh Văn Đăng, phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu và trả lời, thông tin phản hồi một số kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Đối với các ý kiến của cử tri các xã như chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng các công trình phục vụ việc sinh hoạt và sản xuất thì đều thuộc trách nhiệm của các Phong ban liên quan, do đó đề nghị các Phòng ban kiểm tra, nếu phù hợp thì đồng ý cho các hộ có nhu cầu thực hiện. Đối với các ý kiến về sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường đã xuống cấp, UBND huyện sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án phối hợp với chính quyền các địa phương rà soát, tập trung sữa chữa trong thời gian tới.

anh tin bai

Đ/c Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị

         Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhất trí với các câu trả lời cử tri mà đại diện lãnh đạo huyện và các Phòng ban của huyện đưa ra. Đồng thời, đồng chí Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khẳng định các ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri là những vấn đề xác đáng, liên quan trực tiếp đến cuộc sống của Nhân dân và công tác xây dựng, phát triển kinh tế - hội của huyện Bắc Hà. Với những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng chí đề nghị UBND huyện và chính quyền các xã, thị trấn nghiêm túc tiếp thu, giải quyết những nội dung kiến nghị của cử tri, đồng thời tăng cường công tác rà soát, giải quyết kịp thời những vướng mắc cho Nhân dân, tránh gây bức xúc kéo dài./.

Lê Hiếu Trung tâm Văn hóa, TT – TT Bắc Hà
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1