Bắc Hà - Hành trình 30 năm đổi mới, sáng tạo, khát vọng vươn lên
Lượt xem: 1335

                                                                                                                       Nguyễn Duy Hòa

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bắc Hà

 

          Vượt lên những khó khăn bằng tất cả ý chí, nghị lực, sự năng động, đổi mới, sáng tạo và tinh thần đoàn kết thống nhất, trách nhiệm; đến nay, Bắc Hà đã có một bước tiến dài trên mọi mặt trong hành trình 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai. Đây cũng là chặng đường ghi những dấu ấn đậm nét của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Bắc Hà hòa cùng dòng chảy phát triển, đổi mới của quê hương, đất nước. Qua đó, khẳng định những bước đi vững chắc, nâng tầm giá trị con người và vùng đất Bắc Hà với quyết tâm, khát vọng vươn lên, đưa Bắc Hà trở thành huyện phát triển khá và là trung tâm du lịch đặc sắc của tỉnh Lào Cai và khu vực trung du, miền núi phía Bắc của Tổ quốc.

          Bắc Hà - Xuất phát điểm đầy khó khăn, thách thức

          Ngược dòng lịch sử, tại Kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa VIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (diễn ra từ ngày 27/7/1991 đến ngày 12/8/1991) đã ra Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, tỉnh Hoàng Liên Sơn được chia thành hai tỉnh lấy tên là tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái. Sau thời gian chuẩn bị khẩn trương, ngày 01/10/1991 tỉnh Lào Cai chính thức được tái lập và đi vào hoạt động. Khi mới được tái lập, Bắc Hà là một trong 9 đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Lào Cai.

         Thời điểm này, Bắc Hà được biết đến là một huyện vùng cao, đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai nói riêng và cả nước nói chung: Điện lưới Quốc gia chưa có; quá nửa số xã chưa có đường giao thông đến trung tâm; đời sống vật chất và tinh thần của đa số đồng bào ở các xã vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, tỷ lệ hộ đói, hộ nghèo cao; kết cấu cơ sở hạ tầng yếu và thiếu. Tỷ lệ mù chữ cao, chiếm trên 85%, trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng lớn, nhiều hủ tục lạc hậu còn diễn ra; tình trạng di dịch cư tư do và hoạt động đạo trái pháp luật còn diễn biến phức tạp, nhất là hiện tượng đón vua Vàng Chứ” gây mất ổn định trật tự trên địa bàn…

          Đoàn kết, năng động đưa huyện phát triển nhanh, bền vững

          Phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên từ trong gian khó, bằng tinh thần của sự đoàn kết thống nhất, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nguồn lực đầu tư, thực hiện nhiều quyết sách đúng đắn, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển đi lên của huyện.

          Chặng đường 10 năm đầu tái lập tỉnh Lào Cai (từ năm 1991 - năm 2000), cùng với khó khăn chung của tỉnh, đây cũng là thời kỳ huyện Bắc Hà đối diện với nhiều thử thách, khắc phục những khó khăn, nắm chắc các nguồn lực, thời cơ để xây dựng và phát triển quê hương. Công việc trước mắt là tăng cường củng cố hệ thống chính trị, thực hiện tốt ba chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ và phổ cập cấp I, phòng chống dịch bệnh; trước hết và trên hết là ưu tiên sản xuất lương thực, chuyển dần nền sản xuất từ tự cấp, tự túc sang sản xuất hàng hóa, khai thác tốt mọi tiềm năng, thế mạnh địa phương; đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng; đầu tư cho giáo dục.

 

Diện mạo đô thị Bắc Hà từng bước đổi thay

          Với việc cụ thể hóa, vận dụng đúng đắn đường lối phát triển kinh tế xã hội của Trung ương, của Tỉnh, mở rộng và phát triển cơ cấu nhiều thành phần, nhận diện đúng tình hình, xác định hướng đi đúng đắn, đề ra các chính sách phù hợp với thực tiễn của địa phương. Giai đoạn 1991- 2000, Bắc Hà đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Quy mô GRDP của huyện ngày càng tăng, đến năm 2000 tăng gấp 2,1 lần so với năm 1991. Cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp - công nghiệp - du lịch, dịch vụ chuyển dịch đúng hướng; đặc biệt đây là giai đoạn đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của các loại cây ăn quả ôn đới, trong đó cây mận Tam Hoa đã tạo nên thương hiệu riêng cho Bắc Hà; thu nhập bình quân đầu người đạt 1,8 triệu đồng, tăng hơn 3 lần so với năm 1991; tỷ lệ hộ dân đói, nghèo giảm nhanh. Kết cấu hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ, tạo ra cơ sở vật chất thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đồng thời đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn. Một số công trình trọng điểm có ý nghĩa to lớn được xây dựng như: Trạm thu phát truyền hình Bắc Hà (1992), nâng cấp, rải nhựa đường Bắc Ngầm - Bắc Hà (1994), đường dây tải điện 35KV cung cấp điện cho Bắc Hà và nối dài đi huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang (1995), tổng đài điện tử vi ba số, hầu hết các xã có đường ô tô, xe máy đến được trung tâm xã, 19/34 xã có điện lưới quốc gia…; các lĩnh vực của đời sống xã hội có bước chuyển nhanh chóng và toàn diện. Năm 2000, Bắc Hà đã xóa xã “trắng” về y tế, tỷ lệ người biết chữ ở Bắc Hà từ 15 tuổi trở lên chiếm 61,7%; tỷ lệ trẻ trong độ tuổi đến lớp đạt 77,2%. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố.

 

Công tác quy hoạch, phát triển vùng nông thôn được quan tâm

          Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới, ngày 18/8/2000, Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2000/NĐ-CP điều chỉnh địa giới huyện Bắc Hà để tái lập huyện Si Ma Cai. Theo đó, huyện Bắc Hà chính thức đi vào hoạt động ngày 15/9/2000, có tổng diện tích tự nhiên trên 68.000 ha, hơn 45 nghìn nhân khẩu, 14 dân tộc chung sống và 21 đơn vị hành chính trực thuộc. Việc chia tách huyện Bắc Hà thời điểm này được đánh giá là rất cần thiết, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới.

          Bước vào thập niên đầu của thế kỷ XXI (từ năm 2001 - năm 2010), Đảng bộ huyện tiếp lãnh đạo sự nghiệp đổi mới trên quê hương, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sau khi tỉnh Lào Cai được tái lập, những chủ trương, định hướng của tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho Bắc Hà có bước phát triển mới. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phát huy truyền thống cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong huyện, tập trung mọi khả năng tiềm lực sẵn có, nắm bắt thời cơ, tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển huyện trên các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng: Lâm - Nông - Công nghiệp - Dịch vụ, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân gắn với nâng cao dân trí. Xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đưa huyện Bắc Hà từng bước tiến lên vững chắc. Đặc biệt, trong giai đoạn này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành một số chương trình trọng tâm, trong đó có những nghị quyết chuyên đề trên từng lĩnh vực để tập trung chỉ đạo.

 

Bắc Hà hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung, đem lại hiệu quả kinh tế cao

          Với tầm nhìn chiến lược, chỉ trong 10 năm, huyện Bắc Hà đã định hướng đúng và có bước phát triển nhanh chóng, toàn diện trên các lĩnh vực, thể hiện sự bứt phá, phát triển mạnh mẽ so với giai đoạn 10 năm đầu tái lập tỉnh. Bước đầu đã hình thành rõ nét các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: Vùng chè Tuyết Shan tại các xã Bản Liền, Nậm Khánh, Tả Củ Tỷ; vùng trồng quế các xã Nậm Đét, Bản Cái, Cốc Lầu, Nậm Lúc; vùng trồng Mận Tam hoa ở Thị trấn, Na Hối, Tà Chải; vùng sản xuất rau màu… Giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác tăng nhanh từ 7,8 triệu đồng năm 2005 lên 18 triệu đồng năm 2010. Thu nhập bình quân đầu người 7,2 triệu đồng. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư xây dựng; lĩnh vực du lịch - dịch vụ có bước phát triển mới, khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng nhà nghỉ, khách sạn, hình thành một số thôn văn hóa đặc trưng của các dân tộc ở các xã.

Lượng khách đến tham quan du lịch hàng năm từ 50.000 đến 60.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế 30%, doanh thu từ dịch vụ - du lịch năm 2010 đạt 42 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh chóng, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Huyện Bắc Hà sớm hoàn thành các chỉ tiêu về phổ cập giáo dục, hoàn chỉnh hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở; quốc phòng - an ninh, đối ngoại thường xuyên được củng cố, giữ vững và mở rộng.

          Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh được củng cố, tăng cường và có bước phát triển vững chắc. Những quyết sách đúng đắn trên đã đưa Bắc Hà có những bước phát triển quan trọng, khẳng định quan điểm chỉ đạo, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đặt ra của Đảng bộ huyện giai đoạn 2000 - 2010 là hoàn toàn đúng đắn với tình hình thực tiễn của một huyện miền núi nhiều dân tộc. Ghi nhận những bước phát triển của giai đoạn này, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Bắc Hà vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng “Huân chương lao động hạng Nhất”.

          Mười năm trở lại đây (từ năm 2011 - năm 2020) là chặng đường huyện Bắc Hà nâng tầm vị thế, phát triển toàn diện theo hướng nhanh và bền vững. Giai đoạn này, huyện Bắc Hà chủ trương xác định nông - lâm nghiệp, nông thôn giữ vai trò trọng tâm, xuyên suốt; du lịch - dịch vụ là mũi nhọn; công nghiệp - xây dựng là quan trọng; xây dựng Đảng là then chốt. Phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển. Không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Mặt khác đây cũng là giai đoạn Bắc Hà nhận được sự đầu tư lớn của Trung ương, tỉnh qua nhiều nguồn, nhiều kênh khác nhau, nên sau 10 năm tổ chức thực hiện, đến hết năm 2020, các mục tiêu đưa Bắc Hà phát triển đã từng bước trở thành hiện thực, với những chuyển biến sâu sắc, dễ nhận thấy trên mọi phương diện.

 

Công tác y tế, đảm bảo an sinh xã hội được đảm bảo

         Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, bình quân đạt 12,46%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng, gấp hơn 2 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng tích cực; tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 39,5% năm 2015 xuống còn 32,77%; ngành công nghiệp và xây dựng tăng từ 24,69% lên 26,89%; dịch vụ tăng từ 35,81% lên 40,34%.

          Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển, khai thác có hiệu quả tiền năng thế mạnh của huyện, đặc biệt là thủy điện. Du lịch từng bước đưa Bắc Hà trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của du khách, sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, phong phú. Từ năm 2010 trở lại đây, xây dựng nông thôn mới trở thành mục tiêu trực tiếp, quan trọng của cấp ủy, chính quyền huyện và cơ sở. Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, Bắc Hà đã có 7 xã hoàn thành nông thôn mới, diện mạo từ đô thị đến các xã nông thôn vùng cao đã thay đổi rất nhiều theo hướng văn minh hiện đại, đến nay, có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

          Xây dựng cơ bản tăng trưởng đều qua các năm, hệ thống trụ sở làm việc của cấp huyện, xã, trường học, cơ sở y tế, chợ… được xây dựng ngày càng khang trang, hiện đại, đẹp đẽ hơn. Giao thông mở rộng, tạo sự kết nối khá thuận tiện từ trung tâm huyện đến xã, thôn bản, theo đó kinh tế dịch vụ phát triển, sự giao lưu, trao đổi cả vật chất và tinh thần diễn ra thuận lợi hơn, làm cho trình độ văn minh của người dân tăng lên nhanh hơn, nhất là đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa.

          Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, lĩnh vực giáo dục hoàn thành các mục tiêu phổ cập tiểu học- chống mù chữ; phổ cập Trung học cơ sở, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, trường học đạt chuẩn quốc gia... Y tế đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân 8,4%/năm (thuộc nhóm các huyện có tỷ lệ giảm nghèo cao của tỉnh). Hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao không ngừng tiến bộ, nhất là mở rộng diện phủ sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, điện thoại di động, Intenet… đến hầu hết các địa bàn trong huyện.

 

Lĩnh vực phát triển giáo dục có những bước tiến quan trọng

          Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, bảo đảm ổn định để phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, Đảng bộ không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; Đảng bộ huyện liên tục đạt trong sạch vững mạnh. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, xã trưởng thành về nhiều mặt trong quyết định, quản lý, điều hành các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, thực sự trở thành nơi gửi gắm tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tạo ra sự đồng thuận xã hội, chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do cấp ủy huyện, cơ sở đề ra, làm chuyển biến mạnh mẽ thực tiễn cuộc sống theo thời gian.

       Tầm nhìn và định hướng cho “khát vọng” phát triển

       Có thể khẳng định rằng, trong ba thập niên trải qua biết bao thăng trầm, khó khăn, thách thức, cũng như khi thuận lợi, dòng chảy xuyên suốt trong tư duy và hành động của các thế hệ lãnh đạo huyện Bắc Hà qua các thời kỳ là sự chủ động, sáng tạo trong việc đề ra các chủ trương, đường lối đúng đắn, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, đi trước, mở đường cho sự phát triển.

 

Nhiều hoạt động du lịch mới được khai thác có hiệu quả

          Trong giai đoạn tiếp theo, kinh tế thế giới tiếp tục phát triển, khoa học công nghệ có những tiến bộ, đột phá, trong đó có cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ tạo sự phát triển nhảy vọt trên các lĩnh vực. Đảng và Nhà nước tiếp tục có những chủ trương, chính sách ưu tiên, tập trung phát triển khu vực vùng cao, vùng đồng bào khó khăn. Công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng của Trung ương tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Trong những năm tới, Lào Cai sẽ là tỉnh phát triển toàn diện của vùng miền núi phía Bắc, với định hướng đưa du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn mang bản sắc của Lào Cai và chủ trương tiếp tục hướng mạnh về cơ sở của tỉnh là điều kiện thuận lợi cho Bắc Hà phát triển.

 

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường

          Hệ thống kết cấu hạ tầng ngày một hoàn thiện cùng với hoạt động xúc tiến đầu tư và thương mại trọng tâm, trọng điểm tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Truyền thống 70 năm của Đảng bộ huyện, thành tựu đạt được trong 30 năm qua, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị là tiền đề quan trọng để huyện trở thành huyện phát triển khá của tỉnh trong giai đoạn tới.

          Tuy nhiên, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường có những tác động tiêu cực tới toàn xã hội; trong nước các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường các âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Bắc Hà vẫn là huyện nghèo, kết cấu hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ; địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn; trình độ dân trí không đồng đều; an ninh nông thôn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; một bộ phận cán bộ, đảng viên chậm đổi mới về phương pháp, tư duy làm việc; phương thức canh tác, sản xuất kinh doanh của người dân ở một số nơi vẫn còn thiếu tính chủ động, sáng tạo; một số tập tục lạc hậu vẫn tồn tại. Thời tiết, khí hậu, dịch bệnh trên người, vật nuôi diễn biến phức tạp; tình trạng sa mạc hóa, thoái hoái đất đai, ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước... là những khó khăn lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong chặng đường tiếp theo. Tình hình nêu trên đòi hỏi toàn Đảng bộ phát huy trí tuệ, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, khai thác thuận lợi, khắc phục khó khăn lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện trong giai đoạn phát triển mới.

          Với tầm nhìn chiến lược và khát vọng vươn lên, trong giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ huyện xác định mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ thường xuyên, then chốt. Phát triển nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới là trọng tâm; thương mại, du lịch, dịch vụ là đột phá; công nghiệp là quan trọng. Phát triển kinh tế theo hướng bền vững, khai thác và sử dụng hiệu quả các tiềm năng, lợi thế trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời đẩy mạnh phát triển du lịch bền vững gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Phát huy lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, định hướng đến năm 2025, đưa Bắc Hà thoát khỏi huyện nghèo, trở thành Khu du lịch đặc sắc của tỉnh và khu vực Tây Bắc, thị trấn Bắc Hà (mở rộng) cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV, gắn với các mục tiêu xây dựng đô thị thông minh. Đến năm 2030, thị trấn Bắc Hà duy trì hoàn thiện đô thị loại IV, đạt huyện nông thôn mới và là Khu du lịch đặc sắc, điểm đến hấp dẫn khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Đến năm 2050, Bắc Hà phát triển thành đô thị loại III đồng thời phấn đấu đạt các tiêu chí là Khu du lịch quốc gia.

 

Nhiều công trình quan trọng được khởi công tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn

          Đây là những mục tiêu lớn, thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Bắc Hà. Để đạt được những mục tiêu đó, Bắc Hà đã và đang chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế GRDP của huyện năm 2021 và cả giai đoạn, kịch bản chi tiết và dự kiến các năng lực tăng thêm của ngành, lĩnh vực đảm bảo duy trì tăng trưởng trên 15% và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng năm 2021, giai đoạn 2021-2025. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, xã hội. Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, cụ thể hóa 03 mục tiêu trọng tâm, (1) Đưa Bắc Hà ra khỏi huyện nghèo của cả nước; (2) Xây dựng Bắc Hà trở thành khu du lịch đặc sắc của tỉnh và khu vực Tây Bắc; (3) Xây dựng huyện có kết cấu hạ tầng đồng bộ, cơ bản đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 4 nhiệm vụ đột phá mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đồng tình, ủng hộ: (1) Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chất lượng cao; (2) Phát triển du lịch theo hướng sinh thái, cộng đồng và đặc sắc với sự khác biệt, riêng có; (3) Đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông quan trọng; (4) Phát triển nguồn nhân lực. Trước mắt, cần hoàn thiện Đề án đến năm 2025 đưa Bắc Hà ra khỏi huyện nghèo. Triển khai có hiệu quả 16 nội dung phân cấp và 16 nội dung đổi mới tỉnh đã cho chủ trương (đặc biệt là các nội dung có liên quan, tác động trực tiếp đến huyện). Đồng thời, xây dựng kế hoạch chi tiết đồng thời tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực hoàn thành 16 nội dung hướng về cơ sở giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là các nội dung xác định hoàn thành trong năm 2021.

          Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn địa phương về 03 Nghị quyết rất quan trọng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành: Nghị quyết 09 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững. Nghị quyết 10 về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết 11 về phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Các lễ hội phát huy được bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc

          Một số bài học kinh nghiệm từ thực tiễn

          Hòa cùng dòng chảy trên chặng đường 30 năm tái lập tỉnh, đổi mới và phát triển của tỉnh Lào Cai, Đảng bộ huyện Bắc Hà rút ra những bài học kinh nghiệm quý trong hành trình trở thành huyện phát triển khá của Lào Cai.

          Một là, Đảng bộ thường xuyên chăm lo xây dựng khối đoàn kết các dân tộc, tạo ra sức mạnh vượt qua khó khăn, chung sức, chung lòng hoàn thành mọi nhiệm vụ Đảng bộ đề ra.

          Xuất phát từ đặc điểm có nhiều dân tộc cùng chung sống lâu đời trong quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Bắc Hà; mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa, phong tập tập quán riêng. Do vậy, vấn đề xây dựng khối đoàn kết các dân tộc luôn được Đảng bộ huyện đặc biệt quan tâm. Nhờ vậy, các dân tộc trong huyện từng bước có sự hiểu biết lẫn nhau, cảm thông, chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình tạo dựng cuộc sống, gắn bó các dân tộc trong huyện thành một khối thống nhất, tạo ra sức mạnh tổng hợp với quyết tâm đưa Nghị quyết của Đảng các cấp đi vào cuộc sống.

 

Lực lượng công an góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

          Hai là, Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng đặt ra.

          Trong 30 năm qua, Đảng bộ Bắc Hà đã đào tạo được hàng nghìn cán bộ, bao gồm cả cán bộ, giáo viên từ miền xuôi lên công tác, bộ đội chuyển ngành và đặc biệt là đội ngũ cán bộ người địa phương khá đông đảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong mỗi giai đoạn cụ thể. Trong mọi điều kiện, dù thuận lợi hay khó khăn, song đại đa số cán bộ của Đảng bộ huyện vẫn giữ được phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, trung thành với Đảng, Nhà nước; nêu cao tinh thần cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

          Nhờ có đội ngũ cán bộ vừa có trình độ chuyên môn, lý luận, thực tiễn, vừa am hiểu phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc, thông thạo địa bàn…nên dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong suốt 30 năm kể từ khi tái lập tỉnh, đội ngũ cán bộ ở Bắc Hà đều kiên trì, linh hoạt, sáng tạo tổ chức, lãnh đạo các tầng lớp Nhân dân hoàn thành các nhiệm vụ chính trị do Đảng bộ đề ra.

          Ba là, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm cơ sở quan trọng để triển khai và vận dụng sáng tạo chủ trương, nghị quyết của cấp trên một cách hiệu quả.

Trong suốt chặng đường 30 năm qua, Đảng bộ luôn xuất phát từ thực tiễn, căn cứ vào thực tiễn để vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy, từ đó đề ra những chủ trương, nhiệm vụ sát hợp với thực tế của địa phương. Làm cho nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo thành lực lượng vật chất, làm chuyển biến thực tiễn của từng cơ sở và toàn huyện một cách thiết thực và hiệu quả.

 

Lĩnh vực quân sự quốc phòng được tăng cường, củng cố

         Bốn là, tăng cường công tác dân vận, phát huy quyền dân chủ của Nhân dân; hướng về cơ sở, chăm lo củng cố, xây dựng cấp cơ sở vững mạnh toàn diện.

Thực tiễn 30 năm qua đã chứng minh, có những thời điểm, những địa bàn vô cùng khó khăn phức tạp, nhất là thời kỳ đầu tái lập tỉnh, cuộc sống của Nhân dân còn nhiều khó khăn, các thế lực thù địch tìm mọi phương thức, thủ đoạn lôi kéo nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta, song Đảng bộ đã quan tâm tăng cường công tác dân vận, dựa vào dân, coi dân là lực lượng cách mạng quan trọng; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; thường xuyên củng cố Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, đó là cơ sở quan trọng tạo nên mọi thành công của Đảng bộ. Trong chỉ đạo thực tiễn Đảng bộ luôn hướng về cơ sở, chăm lo củng cố, xây dựng cấp cơ sở vững mạnh, đủ sức quản lý, điều hành, chủ động xử lý các tình huống ngay từ khi xuất hiện.

          Năm là, không ngừng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị lớn mạnh, trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, quản lý, điều hành các hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

          Đảng bộ luôn đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, mà trước hết là giữ cho Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 30 năm qua cùng với việc tích cực phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp những nhân tố tích cực vào Đảng, làm cho Đảng bộ lớn mạnh, Đảng bộ còn luôn thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tiêu chuẩn. Hằng năm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đều nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá đúng ưu điểm, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, đề ra biện pháp khắc phục. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân lao động làm chủ; thường xuyên kiện toàn bộ máy cơ quan hành chính, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong mọi giai đoạn cách mạng.

 

Bắc Hà khát vọng phát triển trở thành điểm du lịch hấp dẫn của khu vực trung du, miền núi phía Bắc

          Năm 2021, đánh dấu chặng đường 30 năm tái lập tỉnh, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà phấn khởi bước vào nhiệm kỳ mới, khí thế mới; với tinh thần đoàn kết thống nhất, năng động, đổi mới và sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 -2025. Nhiệm vụ đặt ra đối với cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện trong giai đoạn mới rất nặng nề, song cũng vô cùng vẻ vang, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Với ý chí, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên; không tự thỏa mãn với chính mình, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc huyện Bắc Hà nguyện đoàn kết một lòng, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm hiện thực hóa “khát vọng” sớm đưa Bắc Hà thoát khỏi huyện nghèo và trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Lào Cai, trở thành điểm đến hấp dẫn khu vực Trung du miền núi phía Bắc./.

 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 45
  • Trong tuần: 12,318
  • Tất cả: 2,732,564