Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
Lượt xem: 434
Tổng số TTHC: 28 Thủ tục

LĨNH VỰC: KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Quyết định 4398/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh Lào Cai

Tổng số TTHC: 28 Thủ tục

TT

Tên Thủ tục hành chính

 

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Chi tiết

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Chi tiết

3

Thủ tục: Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

Chi tiết

4

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Chi tiết

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Chi tiết

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của HTX

6

Đăng ký hợp tác xã

Chi tiết

7

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 

Chi tiết

8

Chi tiết

9

Đăng ký khi hợp tác xã chia

Chi tiết

10

Đăng ký khi hợp tác xã tách

Chi tiết

11

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

Chi tiết

12

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

Chi tiết

13

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

Chi tiết

14

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

Chi tiết

15

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

Chi tiết

16

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

Chi tiết

17

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

Chi tiết

18

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Chi tiết

19

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Chi tiết

20

Thông báo về việc góp vốn, mua cô phân, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

Chi tiết

21

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Chi tiết

22

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Chi tiết

23

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi tờ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

Chi tiết

24

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

Chi tiết

Lĩnh vực đầu tư

25

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

Chi tiết

26

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Chi tiết

27

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

28

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1