Hội nghị UB MTTQ Việt Nam huyện lần thứ 9 khóa X nhiệm kỳ 2019-2024
Lượt xem: 248

         Ngày 21/12, Ban thường trực UB MTTQ Việt Nam huyện long trọng tổ chức hội nghị UB MTTQ Việt Nam huyện lần thứ 9 khóa X nhiệm kỳ 2019-2024 tổng kết công tác Mặt trận năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chiến- Phó chủ tịch MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Nga- Phó bí thư thường trực Huyện ủy.

anh tin baianh tin bai

Quang cảnh hội nghị

         Trong năm 2022, MTTQ huyệnBắc Hà thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, sự hướng dẫn, chỉ đạo của Uỷ ban MTTQ tỉnh Lào Cai, sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt Trận với chính quyền và các tổ chức thành viên, phát huy vai trò tích cực của những người có uy tín, Người tiêu biểu, các già làng, trưởng bản đối với công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, góp phần quan trọng vào việc củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận trong hệ thống chính trị và trong nhân dân.

         Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở luôn đoàn kết, nhất trí cao trong phối hợp thống nhất hành động. Đội ngũ cán bộ Mặt trận luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động, phát huy dân chủ, thực hiện tốt việc vận động nhân dân tích cực thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an  ninh ở địa phương. năm 2022: 142/158 khu dân cư đạt văn hoá =89,87%, tăng 3 khu dân cư so với 2021; 1,785/14.128 hộ đạt gia đình văn hoá = 83,42%, tăng 85 hộ so với  2021, trong đó có trên 5.880 hộ đạt danh hiệu qua đình văn hoá 3 năm liên tục; 7 tập thể, 5 cá nhân là trưởng ban công tác Mặt trận được Uỷ ban MTTQ tỉnh và huyện khen thưởng thực hiện tốt CVĐ “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022; có trên 1.000 hộ gia đình văn hoá tiêu biểu được Ban công tác Mặt trận các khu dân cư khen thưởng, biểu dương tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

         Thực hiện Đề án số 09 của Đảng bộ huyện về “ phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Bắc Hà, giai đoạn 2021-2025”; Đề án 15 của Đảng bộ tỉnh Lào Cai về: “Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai. Mặt trận huyện và cơ sở tổ chức được 22 hội nghị tuyên truyền, có 1.260 người tham gia, tuyên truyền các nội dung như tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, về phát triển kinh tế - xã hội, về xây dựng NTM, nhằm nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn tại cơ sở; phối hợp với các tổ chức thành viên đi cơ sở dự, chỉ đạo đôn đốc hoạt động mô hình “Tổ Tuyên vận” các xã, thị trấn. MTTQ huyện chủ trì tổ chức giám sát được 03 cuộc: 01 cuộc giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu tại xã Tả Van Chư; 02 cuộc Giám sát trong công tác phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tại 3 xã Nậm Khánh, Lùng phình và Hoàng Thu Phố) đạt 75% kế hoạch. Ngoài ra MTTQ huyện đã thực hiện kiểm tra toàn diện công tác Mặt trận 05 xã đặt 100% kế hoạch đề ra trong năm 2022 (xã Cốc Ly, Bản Liền, Lùng Cải, Tả Củ Tỷ và xã Thải Giàng Phố).

         Chỉ đạo hướng dẫn Ban thường trực MTTQ, Ban thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các xã, thị trấn xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm kế hoạch công tác năm 2022 đến nay có 19/19 xã thực hiện xây dựng đồng bộ các chương trình, kế hoạch công tác năm. Trong năm 2022, Ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức giám sát được 20 cuộc. Ban giám sát Đầu tư cộng đồng chủ đã giám sát được 14 cuộc.

anh tin bai
anh tin bai

Các đồng chí lãnh đạo phát biểu tại hội nghị

         Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Chiến- Phó chủ tịch MTTQ tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Nga- Phó bí thư thường trực Huyện ủy đều đánh giá cao những kết quả nổi bật mà UB MTTQ Việt Nam huyện và cơ sở đã đạt được trong năm qua. Để thực thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023, 02 đồng chí lãnh đạo MTTQ tỉnh và huyện đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Hà khóa XXIV, Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, bên cạnh đó là tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

anh tin bai
anh tin bai

Trao bằng khen và giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022

         Nhân dịp này UB MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai và UB MTTQ Việt Nam huyện đã trao bằng khen và giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2022./.

\ Minh Tâm ​
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 914
  • Trong tuần: 10,436
  • Tất cả: 2,968,621