Kinh nghiệm từ đại hội Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở trên địa bàn huyện vùng cao Bắc Hà
Lượt xem: 318

         Hiện 19/19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bắc Hà đã tổ chức thành công đại hội mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024 – 2029. Qua đại hội điểm, các đơn vị đã rút ra những kinh nghiệm quý báu để tổ chức thành công đại hội MTTQ ở cơ sở, tiến tới đại hội MTTQ cấp huyện, nhiệm kỳ 2024 – 2029 sắp tới.

anh tin bai

Nhân dân các dân tộc vùng cao Bắc Hà đoàn kết thi đua yêu nước, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc

         Năm 2024, là năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029, Từ 16 tháng 01 đến 31 tháng 03/2024, 19/19 xã, thị trấn của huyện đã tổ chức thành công đại hội đại biểu MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029.

         Ông Giàng Sẻo Giả, ủy viên Ban thường vụ, chủ tịch MTTQ huyện Bắc Hà cho biết thực hiện kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chọn xã Bảo Nhai  đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Sau Đại hội đã tổ chức họp rút kinh nghiệm và tham mưu ban hành Thông báo kết luận về công tác tổ chức và chỉ đạo đại hội cấp xã. Từ ngày 16/01/2024 đến ngày 29/03/2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thị trấn Bắc Hà và 17 xã còn lại đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại biểu chính thức dự đại hội thực hiện theo đúng Kế hoạch số 325,  Hướng dẫn số 73 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai.

         Trong quá trình triển khai, chuẩn bị và tổ chức đại hội MTTQ cấp xã, thị trấn luôn có sự quan tâm của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể. Công tác chuẩn bị cho đại hội được thực hiện tích cực đảm bảo theo sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, các văn bản hướng dẫn của MTTQ cấp trên. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ cùng với lãnh đạo địa phương tiến hành rà soát, tổng hợp thực trạng nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, đặc biệt là Chủ tịch, các Phó Chủ tịch để có hướng đề xuất với với cấp ủy có chủ trương, giải pháp giải quyết những vấn đề về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của cấp ủy; tổ chức làm việc với cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo và công tác triển khai Đại hội MTTQ các xã, thị trấn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị đại hội.

         Đại biểu dự Đại hội đảm bảo được thành phần và cơ cấu, vừa mang tính tiêu biểu, vừa mang tính đại diện cho các tổ chức chính trị- xã hội, đại diện cho các dân tộc, tôn giáo và cá nhân tiêu biểu. Nhân sự Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2024-2029 có sự chuyển biến cơ bản, đảm bảo đúng yêu cầu, cơ cấu, thành phần, tỷ lệ ngoài đảng, tỷ lệ nữ, người có uy tín, người tiêu biểu.... điểm mới của kỳ đại hội này ở huyện là các đồng chí Phó Bí thư Thường trực đảng ủy các xã, thị trấn đều được cử tham gia Uỷ viên thường trực MTTQ cùng cấp.

         Điểm nổi bật trong đại hội điểm nói riêng và đại hội cấp cơ sở trên địa bàn huyện Bắc Hà là báo cáo chính trị trình đại hội đã được các đơn vị chuẩn bị chu đáo, đánh giá khách quan, toàn diện về những kết quả đã đạt được, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đưa ra chương trình hành động nhiệm kỳ mới sát thực tiễn, bám sát tinh thần nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

         Nhân sự được giới thiệu hiệp thương là người tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp trong xã hội, có uy tín, năng lực, trách nhiệm cao, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

         Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Hà 19 xã và thị trấn Bắc Hà nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã hiệp thương cử ra 602 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc, 59 vị Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận, 19 vị Chủ tịch, 21 vị Phó Chủ tịch và 19 vị Ủy viên Thường trực.

         Ông Tráng A Hương, chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Tả Van Chư cho biết trên cơ sở các văn bản hướng dẫn cấp trên, chỉ đạo của Ban thường trực MTTQ huyện, MTTQ xã đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị từ khâu hậu cần, khánh tiết, nhân sự bảo đảm đúng quy định, chú trọng công tác tuyên truyền qua đó đồng bào Mông trong xã nắm bắt, hào hứng, quan tâm và mong bầu ra những cán bộ có đức, tài đại diện cho ý chí nguyện vọngcủa người dân. Đại hội MTTQ xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024- 2029 đã diễn ra thành công, thắng lợi, bầu ra 31 vị ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tả Van Chư  lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029, chủ tịch, phó chủ tịch ủy viên thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên sắp tới, bảo đảm đúng quy định.

 
anh tin bai

Đại hội MTTQ xã vùng cao- vùng đồng bào Mông- Tả Văn Chư lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024- 2029 thành công.

         Đạt được kết quả trên cùng với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Ban chỉ đạo đại hội huyện khẳng định Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bắc Hà nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp.  Ông Giàng Sẻo Giả, ủy viên Ban thường vụ, chủ tịch MTTQ huyện Bắc Hà cho biết qua đánh giá,  nhìn chung, công tác tổ chức đại hội đã được MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Những hạn chế tại đại hội điểm và đại hội cơ sở đã được MTTQ các xã, thị trấn tổ chức rút kinh nghiệm chung, quán triệt điều chỉnh cho các cơ sở tiếp theo. Thời gian tới, Ban thường trực MTTQ huyện tiếp tục tham mưu Huyện ủy- HĐND- UBND huyện,  Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội MTTQ cấp huyện đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định, tiến tới đại hội MTTQ cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân về sự kiện chính trị quan trọng này.

         Đại hội MTTQ cơ sở trên địa bàn huyện vùng cao Bắc Hà đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Qua đó đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị và phong trào thi đua sôi nổi trong đông đảo các tầng lớp nhân dân tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Hà dự kiến diễn ra vào quý 2/2024./.

Bài, ảnh: Tráng Xuân Cường
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1