Bắc Hà phấn đấu có thêm ít nhất 04 sản phẩm tiềm năng, thế mạnh được công nhận OCOP trong năm 2023
Lượt xem: 156

         Trong năm 2023 thực hiện kế hoạch xây dựng Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (chương trình OCOP). Huyện Bắc Hà phấn đấu có thêm ít nhất 04 sản phẩm tiềm năng, thế mạnh được công nhận sản phẩm OCOP năm 2023.

         Trong năm 2022 huyện Bắc Hà được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đánh giá, phân hạng 3 sản phẩm, trong đó 2 sản phẩm mới Chè San Tuyết và tương ớt Bắc Hà đạt chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh 3 sao và sản phẩm rượu Ngô Bản Phố được công nhận lại và đánh giá 3 sao lần 2, đợt 1 và 2 năm 2022.

         Trong năm 2023 Bắc Hà sẽ tiếp tục tiêu chuẩn hóa, công nhận thêm ít nhất 04 sản phẩm tiềm năng, thế mạnh của địa phương để được chứng nhận OCOP. Đồng thời, mỗi xã, thị trấn  lựa chọn ít nhất 01 sản phẩm để tập trung phát triển, đăng ký tham gia Chương trình OCOP trong năm 2023 và các năm tiếp theo  như: Rượu Lê tai nung Bắc Hà của thị trấn Bắc Hà; Bánh chưng đen Bắc Hà xã Tà Chải; Bạch Shan trà cổ thụ xã Tà Chải; Quả mận tả van xã Tả Van Chư….

anh tin bai
anh tin bai

Chè Shan tuyết cổ thụ Tả Củ Tỷ một trong phẩm tiềm năng, thế mạnh được công nhận OCOP trong năm 2023

Ngoài ra để thực hiện Chưng trình mỗi xã một sản phẩm huyện Bắc Hà phấn đấu củng cố ít nhất 02 tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh sản phẩm thế mạnh hiện có của các địa phương. Phát triển mới ít nhất 01 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP. Tổ chức đánh giá lại 03 sản phẩm đã hết thời hạn 36 tháng. Vận hành hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu Chương trình OCOP nhằm hỗ trợ tích cực công tác quản lý

OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng nông  lâm nghiệp gắn với phát triển sản phẩm là những cây trồng, vật nuôi mà địa phương có, cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết 10-NQ-TU của Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung. Từ đó tạo thế mạnh, thuận lợi để phát triển nông nghiệp bền vững. Hình thành các vùng sản xuất chuyên canh với khối lượng sản phẩm lớn, tạo thành vùng sản xuất hàng hóa hiệu quả cao, phục vụ tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp và gia tăng giá trị. ./.

Vàng Tráng

 

 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 3,775
  • Trong tuần: 12,066
  • Tất cả: 2,732,312