Huyện ủy Bắc Hà: Tổng kết BCĐ các chương trình MTQG và BCĐ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 198

         Sáng ngày 24/01, Huyện ủy Bắc Hà tổ chức Hội nghị tổng kết BCĐ các chương trình MTQG và BCĐ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí Nguyễn Duy Hòa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thị Nga – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đinh Văn Đăng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND huyện; các đồng chí thành viên BCĐ các chương trình MTQG và BCĐ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

anh tin bai
 

Quang cảnh Hội nghị

         Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo các cơ quan thường trực các chương trình MTQG và nông nghiệp hàng hóa huyện báo cáo kết quả thực hiện năm 2023. Theo đó mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân, huyện Bắc Hà đã đạt được những kết quả quan trọng trong triển khai các chương trình MTQG và phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Bình quân số tiêu chí hoàn thành các xã đạt 11,17 tiêu chí/xã, tăng 1,11 tiêu chí/xã so cuối năm 2022; thu nhập bình quân năm 2023 đạt 45,38 triệu đồng/người/năm; giảm trên 1.268 hộ nghèo so với năm 2022, Tỷ lệ giảm nghèo trong năm đạt 9,16%; Hệ thống cơ sở hạ tầng các xã tiếp tục được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới, đặc biệt là các hệ thống đường giao thông. Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành nông nghiệp trong GRDP giảm còn 26,72%. Vệ sinh, cảnh quan môi trường nông thôn có sự cải thiện, đặc biệt phong trào “Sáng - xanh - sạch - đẹp” được triển khai rộng khắp tại các xã. Tổ chức thành công cuộc thi “Tìm hiểu các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021-2025” dành cho các hộ gia đình trên địa bàn huyện Bắc Hà, năm 2023 với sự tham gia của 9.456 hộ gia đình trên địa bàn.

anh tin bai
anh tin bai
 

Các cơ quan thường trực các chương trình báo cáo tại Hội nghị

         Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, Huyện đã cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xác định các sản phẩm chủ lực và có tiềm năng để hình thành những vùng hàng hóa tập trung. Đến nay, huyện đã hình thành và duy trì các vùng nguyên liệu sản xuất tập trung quy mô lớn như chè 1.310ha, cây dược liệu 508ha, Cây quế 10.471ha, Cây ăn quả Ôn đới 1.352ha, Cây rau trái vụ, rau an toàn 266ha. Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất năm 2023 đạt 6,79%, tổng sản phẩm lương thực có hạt đạt 42.252 tấn, giá trị sản phẩm thu hoạch/ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 69 triệu đồng. Thực hiện chuyển đổi mạnh mẽ từ lâm nghiệp truyền thống sang lâm nghiệp hàng hóa; đã hình thành vùng nguyên liệu gắn với hệ thống cơ sở chế biến; từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế đồi rừng. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 43,8%. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai đồng bộ, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế trong việc phát triển các sản phẩm chủ lực của huyện gắn với thị trường và du lịch. Trong năm thêm 10 sản phẩm OCOP công nhận đạt tiêu chuẩn 3 sao (cao nhất từ khi triển khai chương trình trên địa bàn), lũy kế toàn huyện có 21 sản phẩm OCOP.

         Bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được, việc triển khai thực hiện các chương trình MTQG và phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn huyện vẫn còn tồn tại, hạn chế, đó là: tỷ lệ giải ngân nguồn vốn thực hiện chương trình MTQG còn chưa cao; một số đơn vị, địa phương còn chưa quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành các mục tiêu của chương trình. Trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa, bước đầu đã có kết quả tích cực, song các vùng sản xuất quy mô còn nhỏ, sản lượng chưa nhiều; năng suất, chất lượng sản phẩm còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu thị trường; việc chế biến, bảo quản sau thu hoạch chưa được đầu tư, chủ yếu vẫn là bán tươi nên giá trị nông sản thấp; hình thức tổ chức sản xuất còn yếu, cơ bản vẫn là kinh tế hộ; liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đã hình thành nhưng quy mô nhỏ và thiếu bền vững; công tác dự báo thị trường còn hạn chế, chưa thu hút được nhà đầu tư liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, xây dựng cơ sở chế biến nông sản để nâng cao giá trị sản phẩm.

anh tin bai
anh tin bai
 

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị

         Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa cũng như đưa ra các giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình MTQG, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trong năm 2024 và giai đoạn 2024 – 2025.

anh tin bai
 

Đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Với chủ đề công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra, đó là: "Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động – Hiệu quả - Phát triển" các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần có giải pháp, kế hoạch triển khai hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024 trong đó Duy trì đạt 2 tiêu chí huyện nông thôn mới, gồm: Thủy lợi, Điện và7 xã đạt chuẩn; Bình quân tiêu chí xã NTM hoàn thành đạt: 11,8 tiêu chí/xã; Có thêm 5 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới, thêm 3 thôn đạt chuẩn thôn kiểu mẫu; Phấn đấu giảm trên 1.250 hộ nghèo so với năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia; Tỷ lệ giảm bình quân 8,52%... Các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Đảng ủy, UBND các xã phát huy vai trò, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức ở cơ sở, tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ các chương trình MTQG đã đề ra. Đối với phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung phát triển các ngành hàng chủ lực của huyện, phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất đạt trên 8%/năm. Giá trị sản phẩm thu hoạch/ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 74 triệu đồng; Nghiên cứu tham gia các dự án khai thác tín chỉ các bon rừng để tạo thêm thu nhập từ rừng và quản lý bảo vệ rừng bền vững, phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,3%; thực hiện chuyển đổi khoảng 290ha đất sản xuất nông nghiệp, đất đồi rừng kém hiệu quả sang trồng mới các cây trồng chủ lực. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp. Hoàn thiện phần mềm số hóa vùng trồng cây chủ lực gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo hiệu quả thiết thực ở mức cao nhất.; hỗ trợ, hướng dẫn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, nhất là việc cầu nối trung gian kết nối doanh nghiệp với người nông dân tham gia vào chuỗi cung ứng hàng hóa nông sản; đẩy mạnh nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, thu hút doanh nghiệp có tiềm lực, kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa đến khảo sát và đầu tư dự án trên địa bàn huyện. Tiếp tục củng cố và tìm kiếm các liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm các ngành hàng chủ lực và tiềm năng của huyện để đưa sản xuất theo hướng hàng hóa nhằm phát triển và ổn định thu nhập cho người dân.

Đức Mạnh
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1