Triển khai kế hoạch lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Bắc Hà giai đoạn 2023-2025.
Lượt xem: 418

         Ngày 30/01/2024, UBND huyện Bắc Hà đã ban hành Văn bản số 271/UBND-NV chỉ đạo UBND xã Tà Chải, UBND thị trấn Bắc Hà thực hiện việc niêm yết và tổ chức lấy ý kiến cử tri, họp HĐND cấp xã và báo cáo HĐND huyện Bắc Hà để hoàn thiện hổ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 07/9/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2023-2025 đảm bảo theo quy định và đúng tiến độ.

         Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Tà Chải, thị trấn Bắc Hà có trách nhiệm lập, niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và Nhà văn hoá thôn, tổ dân phố từ ngày 30/01/2024 và thực hiện lấy ý kiến cử tri về phương án sáp nhập sau 30 ngày niêm yết danh sách cử tri với một số nội dung như:

         1. Nội dung lấy ý kiến cử tri: Sáp nhập xã Tà Chải và thị trấn Bắc Hà của huyện Bắc Hà để thành lập 01 ĐVHC mới, lấy tên là thị trấn Bắc Hà

         2. Đơn vị tổ chức lấy ý kiến cử tri: xã Tà Chải và thị trấn Bắc Hà

         3. Thời gian hoàn thành lấy ý kiến cử tri: Xong trước ngày 03/3/2024.

         4. Tài liệu lấy ý kiến cử tri:

         - Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã huyện Bắc Hà.

         - Bản tóm tắt Đề án, bản đồ hiện trạng và phương án sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính để niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn và các Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính (Có File kèm theo).

anh tin bai

Bản đồ địa giới hành chính Thị trấn Bắc Hà sau sáp nhập

         Việc sáp nhập xã Tà Chải và thị trấn Bắc Hà nhằm tạo điều kiện tập trung các nguồn lực về đất đai, dân số, quy hoạch tập trung, mở rộng sản xuất, phát huy hiệu quả các tiềm năng, thể mạnh để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững, đồng thời phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khả năng quản lý của chính quyền cơ sở; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; từng bước hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

    Link hồ sơ kèm theo: https://drive.google.com/file/d/1u8IwgeH7sPUCgYJdjgGMoks9UWsmtOuk/view

Tuấn Anh
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1