Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Hà lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
Lượt xem: 1560
CTTĐT - Trong 2 ngày 10, 11/6, Đảng bộ huyện Bắc Hà đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Vũ Xuân Cường- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai. Các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo huyện Bắc Hà qua các thời kỳ. Lãnh đạo các huyện Si Ma Cai và huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang cùng 235 đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, sức mạnh đoàn kết và nguyện vọng của trên 4.000 đảng viên đến từ 55 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện.

Quang cảnh Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lý Bình Minh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Bắc Hà đã đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ và của Đảng bộ huyện, tạo ra những chuyển biến quan trọng trên các lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu đạt cao so với Đại hội, kinh tế tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có bước phát triển đáng kể, đời sống nhân dân được cải thiện trên mọi mặt. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố; ý thức chính trị, tư duy và trình độ của cán bộ có bước trưởng thành trên nhiều mặt, bước đầu tích luỹ được kinh nghiệm và thực hiện có hiệu quả những vấn đề mới về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.

Đ/c Bí thư Huyện ủy Lý Bình Minh phát biểu khai mạc Đại hội

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kế thừa và phát huy những truyền thống quý báu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà, Đại hội lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tập trung cao độ năng lực, trí tuệ để thực hiện thắng lợi 4 nhiệm vụ cơ bản: Kiểm điểm đánh giá sâu sắc tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trong nhiệm kỳ vừa qua, trên cơ sở đó đánh giá đúng tình hình, xác định đúng tiềm năng và thế mạnh để đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI theo hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh uỷ. Sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI.

Để hoàn thành 4 nhiệm vụ trên, các đồng chí đại biểu cần triệt để tuân thủ Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; tập trung tư tưởng, phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân để thảo luận và sáng suốt quyết định mọi vấn đề của Đại hội, đảm bảo sự thành công của Đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do đồng chí Đoàn Ngọc Tuyến - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy trình bày nêu rõ: 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Bắc Hà đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII đề ra đến năm 2020 với nhiều kết quả quan trọng.

Đ/c Đoàn Ngọc Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thông qua báo cáo Chính trị trình tại Đại hội

Trong tổng số 23 mục tiêu Nghị quyết Đại hội khóa XXIII, có 22 mục tiêu đạt và vượt. Kinh tế của huyện tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, quy mô không ngừng được nâng lên. Tập trung lãnh, chỉ đạo cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; bước đầu khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Khu vực nông nghiệp, nông thôn, vùng khó khăn tiếp tục được tập trung nguồn lực đầu tư phát triển, đồng thời ưu tiên cho một số vùng, lĩnh vực trọng điểm, có vai trò là động lực phát triển kinh tế của huyện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12,46%/năm. Năm 2020, GRDP bình quân đạt 53,12 triệu đồng/người, gấp 1,65 lần so với năm 2015; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng tích cực; tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 39,5% năm 2015 xuống còn 32,77%; ngành công nghiệp và xây dựng tăng từ 24,69% lên 26,89%; dịch vụ tăng từ 35,81% lên 40,34%. Chương trình xây dựng Nông thôn mới nhận được sự ủng hộ, vào cuộc của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, góp phần thay đổi nhanh diện mạo khu vực nông thôn. Trong 5 năm, tổng vốn đấu tư cho xây dựng nông thôn mới là trên 1.100 tỷ đồng, trong đó huy động từ nhân dân 94 tỷ đồng. Hết năm 2020, Bắc Hà có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân các xã đạt 15,39 tiêu chí, gấp 2,2 lần so với năm 2015. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 900 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 27,3%/năm. Chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp được triển khai hiệu quả, góp phần tạo ra một số sản phẩm có thương hiệu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và phục vụ du lịch. Các ngành nghề truyền thống được quan tâm đầu tư và khôi phục phát triển. Hoàn thành điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch trung tâm các xã; điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung đô thị Bắc Hà lên 1500 ha. Quy hoạch chi tiết xây dựng các khu được công bố, tạo điều kiện để triển khai các dự án phát triển kinh tế và kêu gọi đầu tư. Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm xây dựng, nâng cấp, nhất là các công trình trọng điểm, các tuyến giao thông chính, hạ tầng đô thị và nông thôn…Hoàn thành tiêu chí nông thôn mới về giao thông cho 9 xã, tăng 7 xã so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ thôn có đường rải mặt cấp phối trở lên đạt 96,5%. Hệ thống lưới điện nông thôn không ngừng được đầu tư, cải tạo, nâng cấp; hết năm 2020, 100% số thôn và 98,2% số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia, 95,6% dân số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Du lịch phát triển nhanh, chiếm tỷ trọng lớn, bước đầu khẳng định được vai trò mũi nhọn trong phát triển kinh tế. Tập trung triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch các khu, điểm, tuyến du lịch. Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; chủ động kết nối, kêu gọi đầu tư xây dựng các khu vui chơi, giải trí, các loại hình du lịch có lợi thế, mở rộng cơ sở lưu trú, nâng cao chất lượng du lịch, cơ bản đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách. Sau 5 năm, du lịch Bắc Hà đã có những chuyển biến mạnh mẽ, lượng khách đến Bắc Hà hằng năm tăng bình quân trên 12%; năm 2020, đón trên 420 nghìn lượt khách, gấp 2,3 lần so với năm 2015, khách quốc tế chiếm 20%, doanh thu từ du lịch đạt trên 400 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng cao, bình quân tăng 13,2%/năm; năm 2020 đạt 154 tỷ đồng, gấp 1,66 lần so với năm 2015. Các thành phần kinh tế tiếp tục đổi mới, năng động, được tạo nhiều cơ hội phát triển bình đẳng. Sự nghiệp giáo dục – đào tạo đạt được nhiều kết quả quan trọng và nổi bật, trở thành điểm sáng của giáo dục vùng cao Lào Cai. Tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp đạt 99,8%. Phổ cập giáo dục được củng cố, duy trì vững chắc, chất lượng không ngừng được nâng lên. Quy mô, mạng lưới trường, lớp được sắp xếp, quy hoạch theo hướng tinh gọn, hợp lý, đáp ứng yêu cầu người học. Cơ sở vật chất trường, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên và nhà ở bán trú cho học sinh được quan tâm đầu tư. Toàn huyện có 46/66 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 11 trường so với năm 2015. Hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú tiếp tục phát triển, trở thành nòng cốt của giáo dục vùng cao.

Đ/c Nguyễn Quốc Huy – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành tại Đại hội

Lĩnh vực phát triển văn hóa được chú trọng, từng bước kết hợp hài hòa với phát triển kinh tế. Giá trị truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hóa các dân tộc được gìn giữ, phát huy. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, các tập tục lạc hậu từng bước được đẩy lùi. Toàn huyện có 83% hộ gia đình, 75,4% thôn, tổ dân phố, 100% cơ quan đơn vị, trường học và doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình, phụ nữ đi khỏi địa phương được tập trung giải quyết, giảm rõ rệt. Công tác giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên đầu tư, thực hiện đồng bộ. Tỷ lệ giảm nghèo nhanh và vượt mục tiêu đề ra, bình quân đạt 8,37%/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn lại chiếm 13,82%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp các văn bằng chứng chỉ tăng từ 19,62% năm 2015 lên 27,8% năm 2020. Hàng năm bình quân đào tạo nghề và tạo việc làm mới cho gần 1.700 lao động. Chính sách đối với người có công và gia đình người có công, an sinh và bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe Nhân dân có nhiều tiến bộ. 100% xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt trên 95%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,7%. Quốc phòng tiếp tục được củng cố, chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang không ngừng được nâng cao. An ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo góp phần tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Các đại biểu dự Đại hội

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã tích cực đổi mới, ngày càng đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân và hướng mạnh về cơ sở. Bộ máy chính quyền các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường; trong đó, Đảng bộ huyện đã chú trọng lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác –Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết TW 4 khóa XI, XII được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và có nhiều sáng tạo, nền nếp. Công tác tổ chức xây dựng Đảng ngày càng được chú trọng, đã tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Hằng năm, kết nạp bình quân trên 200 đảng viên mới. Có trên 95% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và trên 99,8% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Công tác kiểm tra giám sát, tiếp tục có nhiều đổi mới, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Vũ Xuân Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao kết quả, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng bộ huyện Bắc Hà đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đại hội lần thứ XXIII đề ra. Cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện được thực hiện chuyển dịch đúng hướng, theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp hơn 2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Công tác xây dựng phát triển Đảng tiếp tục được đẩy mạnh. Việc triển khai học tập chỉ thị Nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bắc Hà vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội chưa tạo được bước đột phá, tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm, nhiều tiêu chí mới chỉ đạt ở mức trung bình, huyện chưa khai thác được các lợi thế để phát triển kinh tế.

Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vũ Xuân Cường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Cơ bản đồng ý với 23 chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể được báo cáo chính trị đề cập định hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Tỉnh yêu cầu trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ huyện Bắc Hà cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tốt các lợi thế  để phát triển kinh tế, xây dựng khối đại đoàn kết, phấn đấu đưa Bắc Hà trở thành huyện phát triển của tỉnh. Trong đó, cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu để phát triển nông nghiệp, du lịch, thủy điện, tạo bứt phá về kinh tế - xã hội của huyện. Tập trung các giải pháp huy động nguồn vốn đầu tư để xây dựng và nâng cấp hạ tầng thiết yếu, nhất là hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế. Tiếp tục thực hiện các nhóm giải pháp tạo chuyển biến về văn hóa, xã hội; ưu tiên phát triển giáo dục, đào tạo, chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tập trung xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy tốt vai trò lãnh đạo của các chi bộ dưới cơ sở…

Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vũ Xuân Cường tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Với chủ đề “ Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đưa Bắc Hà trở thành huyện phát triển khá của tỉnh”. Bước vào nhiệm kỳ mới 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Bắc Hà xác định mục tiêu tổng quát là “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ thường xuyên, then chốt. Phát triển nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới là trọng tâm; thương mại, du lịch, dịch vụ là đột phá; công nghiệp là quan trọng. Phát triển kinh tế theo hướng bền vững, khai thác và sử dụng hiệu quả các tiềm năng, lợi thế trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời đẩy mạnh phát triển du lịch bền vững gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Phát huy lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đưa Bắc Hà trở thành huyện phát triển khá của tỉnh”. Trong đó, Đảng bộ huyện xác định 23 mục tiêu chủ yếu, 9 nhóm giải pháp trọng tâm và 4 lĩnh vực đột phá để thực hiện đến năm 2025. Theo đó, một số mục tiêu chính mà đại hội Đảng bộ Bắc Hà đưa ra đó là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân giai đoạn 2020-2025 là 15%; Cơ cấu kinh tế nông lâm nghiêp và thủy sản là 23%, công nghiệp xây dựng cơ bản 32,5%, dịch vụ 44%; Tổng lượng khách du lịch đến địa bàn đạt 1 triệu lượt khách; Thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm 2020-2025 đạt 9.500 tỷ đồng; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 300 tỷ đồng, trong  đó thu cân đối ngân sách huyện là 250 tỷ đồng. Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản 80 triệu đồng. Phấn đấu 7 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới; số Đảng viên kết nạp mới bình quân 200 Đảng viên; 95% chi bộ, đảng bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 90% chi bộ thôn, tổ dân phố có chi ủy. Tỷ lệ giảm nghèo hàng năm trên 7%....

                              Các đại biểu tham luận tại Đại hội

Thảo luận để làm rõ hơn về một số mục tiêu, cũng như giải pháp mà Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Hà lần XXIV đưa ra. Nhiều đại biểu cho rằng muốn thực hiện được các mục tiêu này, thì ngay sau đại hội, huyện ủy phải đưa ra được chương trình hành động cụ thể, phù hợp. Mỗi chi Đảng bộ trực thuộc, cơ quan chuyên môn phải đưa ra được chương trình, hành động thực hiện Nghị quyết một cách kịp thời, phù hợp, có giải pháp thực hiên rõ ràng thì Nghị quyết mới thực sự đi vào cuộc sống.

Đối với công tác xây dựng phát triển Đảng, triển khai học tập chỉ thị nghị quyết, cũng như đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Đảng bộ huyện Bắc Hà cần phải thực hiện quyết liệt triệt để hơn. Xây dựng được nhiều Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh, tạo được những người lãnh đạo, đứng đầu có uy tín để lãnh đạo chỉ đạo xây dựng các phong trào thật sự hiệu quả, đáp ứng với mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhất là khi Đảng ta đang tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới 2020 - 2025

   Một số đai biểu có ý kiến tham luận về nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy; Khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch, tập trung phát triển nông nghiệp, gắn với du lịch cộng đồng, xây dựng Bắc Hà thành trọng điểm du lịch của tỉnh; Huyện cần chú trọng tới việc nâng cao giá trị sản phẩm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nội ngành nông nghiệp; Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển vùng cây ăn quả ôn đới, cây dược liệu…đây là những ý kiến tham luận tâm huyết của các đại biểu đóng góp với báo cáo chính trị đại hội, phát huy được lợi thế của địa phương, xây dựng huyện trở thành huyện phát triển khá của tỉnh.

      Quang cảnh Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với tinh thần đoàn kết – dân chủ - kỷ cương – phát triển; Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Hà lần XXIV  nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 41 đồng chí;  Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Hà cũng đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm bầu chức danh bí thư huyện ủy Bắc Hà đối với đồng chí Nguyễn Duy Hòa, cán bộ Tỉnh ủy biệt phái. Tại phiên họp lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Hà khóa XXIV (nhiệm kỳ 2020-2025), đã bầu đồng chí Nguyễn Duy Hòa giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bắc Hà; Đồng chí Đoàn Ngọc Tuyến được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Quốc Huy được bầu chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy. Tại phiên họp thứ nhất cũng đã bầu Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy gồm 7 đồng chí. Đại hội đại biểu huyện Bắc Hà  lần thứ thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng đã tiến hành bầu 24 đại biểu chính thức đi dự đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Hòa – Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Với tinh thần trách nhiệm cao tr­ước Đảng và nhân dân, sau 1,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự theo dõi, giúp đỡ thường xuyên của các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; sự đóng góp trí tuệ đầy trách nhiệm của các chi, Đảng bộ; các ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của huyện, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong toàn huyện vào các văn kiện trình tại đại hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Hà lần thứ XXIV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội đã thảo luận sôi nổi và bổ sung nhiều ý kiến quan trọng vào các văn kiện trình tại Đại hội, đặc biệt là các ý kiến phân tích những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, đề xuất những giải pháp thiết thực để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng đã đóng góp nhiều ý kiến sát thực, sâu sắc vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Đ/c Nguyễn Duy Hòa - Bí thư Huyện ủy Bắc Hà khóa XXIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 phát biểu bế mạc Đại hội

Đại hội đã nhất trí thông qua nghị quyết về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp từ nay đến năm 2025 với các chỉ tiêu phấn đấu ở mức cao, thể hiện ý chí và nguyện vọng của toàn thể đảng viên và nhân dân trong huyện theo hướng tiếp tục đổi mới, quyết tâm đưa Bắc Hà trở thành huyện phát triển khá của tỉnh. Thành công của Đại hội là nguồn sức mạnh mới, góp phần tăng cường hơn nữa sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, củng cố niềm tin và những truyền thống quý báu của nhân dân các dân tộc đối với Đảng. Chặng đư­ờng trư­ớc mắt có nhiều thuận lợi, cơ hội mới, song cũng không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện, phát huy cao độ hơn nữa truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường v­ượt qua khó khăn thử thách để đi lên. Sau đại hội, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là các cấp ủy Đảng phải triển khai kế hoạch học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện; khẩn trương cụ thể hóa để sớm biến nghị quyết Đại hội thành hiện thực trong cuộc sống. Đại hội kêu gọi các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội đề ra, quyết tâm đưa quê hương Bắc Hà trở thành huyện phát triển khá của tỉnh.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Kết quả thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Hà lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện; đã vun đắp thêm tình đồng chí trong Đảng, tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc anh em sống trên địa bàn. Đồng thời thể hiện thái độ nghiêm túc của Đảng bộ trong việc quán triệt và thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh là: Đại hội Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển. Đây là dấu mốc quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc địa phương cùng nhau đoàn kết, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, đưa Bắc Hà phát triển nhanh, bền vững và trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025./.

Ngọc Thủy - Lê Hiếu - Ngọc Nhung

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1