Giao ban công tác Tài chính, ngân sách – Kế hoạch và đầu tư 9 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 411

         Ngày 11/10/2023, Phòng Tài chính – Kế hoạch đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tài chính, ngân sách – Kế hoạch và đầu tư 9 tháng đầu năm 2023 với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Hội nghị do đồng chí Lê Hải Yến – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện chủ trì. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Kho bạc Nhà nước huyện, đại diện lãnh đạo Chi cục thuế huyện; lãnh đạo, chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và công chức có liên quan.

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị

         Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hải Yến – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch đã thông qua đánh giá tình hình công tác Tài chính, ngân sách – Kế hoạch và đầu tư 9 tháng đầu năm 2023 của UBND các xã, thị trấn và ý kiến phát biểu của đại diện các cơ quan và lãnh đạo các xã, thị trấn. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm các xã, thị trấn cơ bản đã thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước theo kế hoạch huyện giao. Tổng thu cân đối Ngân sách các xã, thị trấn đạt 26,032 tỷ đồng/27,973 tỷ đồng (đạt 93,06% KH huyện giao) có 02 đơn vị là Thị trấn Bắc Hà và Bảo Nhai đến nay một số chỉ tiêu đã vượt DT giao (lý do đầu năm không giao sắc thuế này, nhưng UBND xã vẫn hưởng theo tỷ lệ điều tiết). Về giải ngân Chương trình MTQG tổng dự toán kinh phí các xã được sử dụng trong năm 2023 (bao gồm vốn chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023) là: 60.294 triệu đồng, hiện nay đã hoàn thành phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn; tổng giá trị giải ngân: 5.225/60.294 triệu đồng đạt 8,7%, cụ thể: Chương trình MTQG GNBV: 1.089/24.543 triu đồng, đạt 4,44% so với KH; Chương trình MTQG phát trin KT-XH vùng đồng bào DTTS và min núi: 4.136/35.751 triu đồng, đạt 11,57% so với KH. Về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (bao gồm cả vốn kéo dài) 61.059/116.064 triệu đồng đạt 52,6%KH. Cụ thể: Vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023: 459,5/777,2 triệu đồng, bằng 59,1%KH; Trong đó xã Tà Chải: 15/276,6 triệu đồng bằng 5,4%KH, xã Na Hối: 444,5/500,6 triệu đồng bằng 89%KH; còn lại còn 317,7 triệu đồng chưa giải ngân ( xã Tà chải 261,6 triệu đồng, xã Na Hối 56,1 triệu đồng). Kế hoạch vốn năm 2023: Giải ngân đến thời điểm đạt 60.600/115.287 triệu đồng, bằng 52,56%KH.

         Bên cạnh đó, kết quả Thu ngân sách 9 tháng đầu năm của một xã đạt rất thấp như: Nậm Mòn, Nậm Đét, Tả Van Chư, Lùng Phình, Thải Giàng Phố .... Thu giá dịch vụ chợ 9 tháng đầu năm của 3 xã Bảo Nhai, Lùng Phình và Bản Liền đạt tỷ lệ thấp dưới 50% dự toán giao. Về chi ngân sách vẫn còn một số chế độ chi chưa giải ngân kịp thời như hoạt động thường xuyên của xã, chế độ của HĐND, hoạt động của thôn, bản, tổ dân phố, hoạt động của các chi hội thôn còn chưa kịp thời, hầu hết các xã tập chung giải ngân vào cuối năm. Công tác duy tu bảo dưỡng một số công trình, duy tu bảo dưỡng thường xuyên đường GTNL chưa được quan tâm thường xuyên. Công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phát sinh giữa cán bộ chuyên môn của phòng Tài chính – KH và kế toán các xã, thị trấn chưa thật sự nhịp nhàng, có một số nhiệm vụ còn phải đôn đốc. Chương trình MTQG vốn sự nghiệp qua tổng hợp cho thấy, hiện nay các khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền của Trung ương, Tỉnh đã cơ bản được tháo gỡ, chủ yếu một số nội dung là khó khăn vướng mắc tại địa phương, có nội dung chờ hướng dẫn… Nhưng các xã không báo cáo cụ thể được nội dung còn khó khăn thuộc dự án nào, lĩnh vực nào, thẩm quyền trách nhiệm của ngành, cơ quan nào, kinh phí có khả năng thực hiện, không có khả năng thực hiện, nếu có khả năng thực hiện thì việc giải ngân của xã đã được giao kinh phí là bao nhiêu và như thế nào, thời gian thực hiện và giải ngân của từng dự án… Chính vì vậy, phòng Tài chính - KH rất khó khăn trong việc tổng hợp báo cáo, đề xuất tháo gỡ.

         Tại hội nghị, đại diện các cơ quan khối Tài chính, UBND các xã, thị trấn cùng trao đổi, thảo luận về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thu chi ngân sách, kế hoạch đầu tư, thực hiện 3 Chương trình MTQG trong 9 tháng đầu năm và lắng nghe đề xuất kiến nghị của cơ sở về các nội dung cần được tháo gỡ để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

          Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hải Yến – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch đề nghị UBND các xã, thị trấn trên cơ sở dự toán được giao quyết liệt chỉ đạo, thực hiện rà soát chi tiết các khoản thu ngân sách và thu nộp ngân sách đảm bảo kế hoạch dự toán giao; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao. Đối với các kiến nghị về khó khăn vướng mắc của UBND các xã trong việc thẩm định giá, thẩm định dự toán của các dự án thuộc CTMTQG vốn sự nghiệp, theo phân cấp thẩm quyền thì đây là nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã, tuy nhiên, để tháo gỡ khó khăn cho các xã kịp thời phê duyệt dự toán và đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, phòng Tài chính – KH sẽ bố trí cử cán bộ làm việc, hướng dẫn và tham gia vào các tổ thẩm định do xã thành lập (nếu cần thiết). Các xã chủ động rà soát nội dung nếu trên, nếu khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ thì đăng ký lịch làm việc với phòng Tài chính – KH được hướng dẫn.

         Thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định về công khai ngân sách nhà nước. Đối với vốn kéo dài còn lại 317,7 triệu đồng chưa giải ngân (xã Tà chải 261,6 triệu đồng, xã Na Hối 56,1 triệu đồng) đề nghị khẩn trương tháo gỡ khó khăn giải ngân trước ngày 30/10/2023 theo chỉ đạo của UBND huyện. Đối với kế hoạch vốn giao năm 2023: Đề nghị các xã đã có cam kết giải ngân hết số vốn còn lại khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn ứng và giải ngân. Đối với các xã chưa cam kết thì khẩn trương gửi cam kết giải ngân về phòng Tài chính trước ngày 13/10/2023.  

Thào Chô
Tin khác
1 2 3 4 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1