Tổng kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Bắc Hà năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 535

         Sáng ngày 30/12, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Bắc Hà tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Chu Thị Dương, UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; các thành viên Ban đại diện HĐQT, Ban chỉ đạo thu hồi nợ tồn đọng vốn vay Ngân hàng CSXH huyện các xã, Thị trấn.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

         Năm 2022, dịch COVID-19 đã được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh được thực hiện trong điều kiện bình thường mới. Trong bối cảnh đó, Ban đại diện Hội đồng quản trị - Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên và phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn, Hội đoàn thể nhận ủy thác, Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn tăng cường công tác tuyên truyền chính sách đến Nhân dân, đối tượng thụ hưởng để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần vào chương trình giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội tại địa phương.

         Theo đó, năm 2022, nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 42 tỷ 396 triệu đồng, tăng 11,8% so với đầu năm; Tiền gửi tiết kiệm dân cư đạt 31 tỷ 606 triệu đồng, tăng 2 tỷ 842 triệu đồng so với đầu năm; Tiền gửi thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 10 tỷ 790 triệu đồng, tăng 1tỷ 658 triệu đồng so với đầu năm. Nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương là 5 tỷ 965 triệu đồng, tăng 1 tỷ 280 triệu, đạt 106,7% kế hoạch. Doanh số cho vay từ đầu năm là 126 tỷ 337 triệu đồng, đạt 122% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số thu nợ từ đầu năm là 89 tỷ 256 triệu đồng, đạt 119% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ tín dụng đạt 389 tỷ 665 triệu đồng, tăng 10,5%. Đặc biệt đã tiếp tục triển khai thực hiện Tốt Nghị quyết 11, ngày 30/11/2021 của Chính phủ cho vay là 9 tỷ 685,7 triệu đồng. Trong đó: Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn Ngân hàng CSXH huy động: 7 tỷ đồng/78 lao động, đạt 100% kế hoạch. Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100, năm 2015 của Chính phủ là 995 triệu đồng/03 khách hàng đạt 99,5 % kế hoạch. Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến là 574 triệu đồng/58 Học sinh, sinh viên, đạt 100% kế hoạch. Cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi theo Nghị định số 28, năm 2022 là 1 tỷ 050 triệu đồng.

anh tin bai

Đại diện các xã, Thị trấn tham gia thảo luận tại hội nghị

         Bên cạnh đó, công tác kiểm tra giám sát được chú trọng; hoạt động giao dịch xã, tổ tiết kiệm và vay vốn tiếp tục được quan tâm nâng cao chât lượng; các hoạt động khác được duy trì nề nếp ổn định... Năm 2023, phát huy những thành tích đã đạt được, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Bắc Hà tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, trong đó phấn đấu mức tăng trưởng tín dụng đạt từ 8-10%; 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện có nhu cầu vay vốn được đáp ứng đủ nguồn vốn; duy trì tỷ lệ nợ quá hạn dưới mức 0,03%. Thực hiện các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng giao dịch xã, chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, phấn đấu tổ xếp loại tốt đạt trên 98%; không có tổ trung bình, yếu kém; tập trung thực hiện hoàn thành 100% các chỉ tiêu được giao về thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm, công tác kiểm tra giám sát…

         Tiếp đó, tại hội nghị, các thành viên Ban đại diện, các đơn vị nhận uỷ thác cấp huyện; các xã, thị trấn đã phát biểu thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

anh tin bai

Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Chu Thị Dương kết luận hội nghị

         Phát biểu kết luận hội nghị Chu Thị Dương, UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện đánh giá cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện thời gian qua. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu tín dụng chính sách năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Chu Thị Dương yêu cầu các thành viên của Ban đại diện; Ngân hàng CSXH huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cơ sở; các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các cơ chế chính sách tín dụng để người dân tiếp cận nguồn vốn một cách nhanh nhất, thủ tục đơn giản nhất; quan tâm chỉ đạo sát sao việc cho vay và sử dụng vốn vay đúng mục đích. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận số 06 và Chỉ thị 40 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách; tập trung chỉ đạo, triển khai tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân, cán bộ, người lao động và các tầng lớp nhân dân mở tài khoản thanh toán và đăng ký sử dụng dịch vụ mobile banking do Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai, cung cấp.../.

Lê Hiếu Trung tâm Văn hóa, TT – TT Bắc Hà
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1