Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh”
Lượt xem: 226

         Chiều ngày 10/01/2024, UBND huyện Bắc Hà tổ chức họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh” (Đề án 86 ). Đồng chí Đinh Văn Đăng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp, tham dự có các đồng chí Hoàng Văn Khoa - Phó UBND huyện, Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hạt Kiểm lâm; Đại diện các đơn vị thi công, tư vấn giám sát; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn huyện.      

anh tin bai

Quang cảnh phiên họp

         Huyện Bắc Hà hiện có 30.169,91 ha đất lâm nghiệp, để triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh” trên địa bàn huyện, UBND huyện đã ban hành ban hành Quyết định số 3640/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán xác định ranh giới, cắm mốc, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo vẽ bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh; ban hành quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai” trên địa bàn huyện Bắc Hà.

         Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị thi công tính đến nay việc thực hiện các nội dung như rà soát xác định ranh giới, cắm mốc, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính… đã theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

anh tin bai

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo tiến độ thực hiện

         Thảo luận tại cuộc họp, các đồng chí Thường trực UBND huyện đã chủ trì cùng các cơ quan chuyên môn, các đơn vị thi công, tư vấn giám sát và UBND các xã đã thẳng thắn đánh giá kết quả thực hiện, làm rõ những khó khăn vướng mắc, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, đồng thời thống nhất phương hướng nhiệm vụ thực hiện thời gian tới.

anh tin bai

Đại diện đơn vị thi công báo cáo tại cuộc họp

anh tin bai
 

Đồng chí Đinh Văn Đăng - Chủ tịch UBND huyện kết luận cuộc họp

         Phát biểu kết luận cuộc họp, Đồng chí Đinh Văn Đăng - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị, các xã tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ của Đề án 86 nhằm tạo sự đồng thuận và tham gia của Nhân dân, cộng đồng dân cư, các tổ chức trên địa bàn…; vận động sự tham gia của cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 86 trên địa bàn. Các đơn vị, Ban chỉ đạo các xã phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên, phối hợp với đơn vị thi công lập kế hoạch và xác định tiến độ, thời gian thực hiện cụ thể của từng nội dung công việc; thành lập các tổ công tác trên địa bàn từng thôn đảm bảo công tác thực hiện Đề án được hiệu quả.

         Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị, địa phương trong thực hiện Đề án 86, chủ động nghiên cứu, căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Quyết định 3200/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 86/QĐUBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các văn bản khác có liên quan để thực hiện. Đồng thời trong quá trình thực hiện cần phải công khai, minh bạch, niêm yết kết quả rà soát tại trụ sở UBND xã và cộng đồng dân cư; Tăng cường công tác kỷ luật, kỷ cương, nghiêm cấm việc hợp lý hóa các hồ sơ, diện tích vi phạm quản lý Nhà nước về đất đai, Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm về kết quả rà soát, thực hiện dự án trên địa bàn. Đối với đơn vị tư vấn giám sát, phải nâng cao trách nhiệm kiểm tra, giám sát thường xuyên có hệ thống toàn bộ quá trình đơn vị thi công triển khai các công việc tại các xã; Thường xuyên phối hợp với đơn vị thi công giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công đúng tiến độ được giao./.

Phùng Toản
Tin khác
1 2 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1