UBND NHÂN DÂN HUYỆN TỔ CHỨC HỌP GIAO BAN THƯỜNG KỲ THÁNG 5/2021
Lượt xem: 257
Ngày 10/5/2021, UBND huyện tổ chức họp phiên Thường kỳ UBND huyện tháng 5 năm 2021, đánh giá kết quả thực hiện tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5 bằng hình thức trực tuyến. 

Ngày 10/5/2021, UBND huyện tổ chức họp phiên Thường kỳ UBND huyện tháng 5 năm 2021, đánh giá kết quả thực hiện tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5 bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Đinh Văn Đăng – Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp. Tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện có các đồng chí Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các cơ quan đơn vị; Tại điểm cầu các xã, thị trấn có Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, lãnh đạo, cán bộ các ban, ngành đơn vị.

Theo đánh giá của cơ quan tổng hợp trong tháng 4/2021 các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được giao trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường. Công tác triển khai sản xuất nông lâm nghiệp, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất được đẩy nhanh, đảm bảo khung thời vụ. Công tác an sinh xã hội trên địa bàn được đảm bảo; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và an toàn vệ sinh thực phẩm được đảm bảo. Công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 được triển khai đảm bảo đúng tiến độ..., Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông được duy trì đảm bảo ổn định. Công tác cải cách hành chính được triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Đồng chí: Đinh Văn Đăng – Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Kết quả đến hết tháng 4/2021, Nhân dân đã triển khai trồng Lúa xuân  được 431ha/427ha  đạt 100,9%KH. Lúa mùa vụ Nhân dân các xã vùng Thượng và Trung huyện triển khai cày lật đất được 2357ha/2770ha đạt 85%KH. Các xã vùng Trung và Thượng huyện đã gieo 765,9ha/2770ha đạt 27,6%KH; Ngô xuân đã gieo trồng xong 305ha/305ha đạt 100%KH, Ngô chính vụ: Đã gieo trồng được 4.015ha/4.015ha đạt 100%KH. Các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp được triển khai đảm bảo khung thời vụ và đúng đối tượng. Trong tháng đã tổ chức đón bằng công nhận nông thôn mới của 02 xã (Nậm Mòn, Cốc Lầu). Hiện tại trên địa bàn huyện có 07/18 xã đạt nông thôn mới.

Trong tháng Tiến độ triển khai thi công và giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn được đôn đốc, đẩy nhanh đảm bảo yêu cầu của Tỉnh, đến thời điểm tháng 4 đã giải ngân được 52.887 triệu đồng, bằng 48,2% KH giao. Công tác giải phóng mặt bằng, thi công các tuyến đường giao thông nông thôn được đẩy nhanh thực hiện. Thu ngân sách tiếp tục được chỉ đạo sát sao, Thu NSNN trên địa bàn đạt 73.352 triệu, bằng 40% KH tỉnh giao, bằng 33,5% KH huyện giao. Hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì, tập trung tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Tỷ lệ chuyên cần các cấp học được duy trì đảm bảo. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, đảm bảo đủ chế độ, đúng đối tượng và kịp thời. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được duy trì đảm bảo.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông được duy trì ổn định. Công tác cải cách hành chính được triển khai đảm bảo theo kế hoạch đề ra. hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện đúng theo chương trình, kế hoạch; công tác xây dựng chính quyết, giải quyết đơn thư được chú trọng thực hiện các hoạt động, phong trào thi đua được triển khai thiết thực, hiệu quả tạo động lực tinh thần và khí thế thi đua trong lao động, sản xuất trên toàn huyện…. Trên cơ sở đó, các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá, phân tích những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Cam kết đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân, thanh quyết toán các nguồn vốn xây dựng cơ bản theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh; triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu các cấp đã giao.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị

         Phát biểu, kết luận Hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương cần phối hợp tốt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; chủ động cây dựng các kịch bản ứng phó với dịch bệnh Covid-19 ở tất cả các lĩnh vực phụ trách, để vận dụng hài hòa, linh hoạt thực hiện nhiệm vụ kép về phát triển kinh tế xã hội song song với chủ động phòng chống dịch Covid-19. Đồng chí chủ tịch cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện Chỉ thi số 10/CT-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống COVID-19, đồng thời chấp hành tốt các biện pháp ngăn chặn dịch covid-19 (Đặc biệt là việc thực hiện 9K), tại nơi công tác, tại khu dân cư, chủ động phòng chống và không chủ quan trước tình hình dịch bệnh covid-19. Đẩy mạnh tuyên truyền và làm tốt các nhiệm vụ được giao đảm bảo cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Bầu cử HĐND các cấp giai đoạn 2021-2026 diễn ra an toàn, đúng luật thành công tốt đẹp; đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách trên địa bàn, tiến độ thi công giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản, ngăn chặn kịp thời các trường hợp làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp, tăng cường quản lý tài nguyên môi trường khoáng sản, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án chuẩn hóa hồ sơ địa chính; làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, duy trì và nâng cao tỷ lệ chuyên cần các cấp học, tăng cường kiểm tra quản lý công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; tiếp xúc, đối thoại tháo gỡ kịp thời các ý kiến của Nhân dân, làm tốt giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác tôn giáo trên địa bàn; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp huyện. Cùng với đó yêu cầu các đơn vị thực hiện quyết tâm cao hơn trong công tác tổ chức triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2021 phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao năm 2021.

Ngọc Tuân      

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1