CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN
Lượt xem: 8934

TT

Tên đơn vị

SĐT cơ quan/Fax

Email

Chi tiết

Ghi chú

1

Ban CHQS huyện

02143.880.266

Bchqs-bacha

@laocai.gov.vn

Xem

2

Công an huyện

02143.780.998

Cahuyen-bacha

@laocai.gov.vn

Xem

3

Phòng Dân tộc

02143.780.376

Phongdt-bacha

@laocai.gov.vn

Xem

4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

02143.880.227

Phonggddt-bacha

@laocai.gov.vn

Xem

5

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Phongqldt-bacha

@laocai.gov.vn

Xem

6

Phòng Lao động thương binh và Xã hội

02143.780.698

Phongldtbxh-bacha

@laocai.gov.vn

Xem

7

Phòng Nội vụ

02143.880.221

Phongnv-bacha

@laocai.gov.vn

Xem

8

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

02143.880.231

phongkt-bacha

@laocai.gov.vn

Xem

9

Phòng Tài chính Kế hoạch

02143.880.229

Phongtckh-bacha

@laocai.gov.vn

Xem

10

Phòng Tài nguyên Môi trường

02143.780.465

phongtnmt-bacha

@laocai.gov.vn

Xem

11

Phòng Tư pháp

02143.880.882

phongtp-bacha

@laocai.gov.vn

 xem

12

Phòng Văn hóa Thông tin

02143.880.243

phongvhtt-bacha

@laocai.gov.vn

Xem

14

Thanh tra huyện

02143.880.220

thanhtra-bacha

@laocai.gov.vn

Xem

15

Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND huyện

02143.780.649

vpub-bacha

@laocai.gov.vn

Xem

Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND huyện

02143.780.649

vpub-bacha

@laocai.gov.vn

Xem

 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1