HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
Lượt xem: 3631

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN BẮC HÀ

Nhiệm kỳ 2021 - 2026

 STT

 Họ và Tên

Tiểu sử tóm tắt

1

 

Đồng chí Thào Seo Cấu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

 

 

- Họ và tên: Thào Seo Cấu.

- Sinh ngày 08 tháng 5 năm 1964.

- Dân tộc: Mông.

- Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ngày 03 tháng 02 năm 1987; chính thức ngày 03 tháng 02 năm 1988.

- Trình độ học vấn:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12;

+ Chuyên môn: Đại học hành chính;

+ Lý luận chính trị: Cử nhân.

- Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

- Quê quán: Xã  Bản Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

- Hộ khẩu thường trú hiện nay: TDP Na Quang 2, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà,  tỉnh Lào Cai.

* Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng 12/1985 đến 9/1992: Cán bộ Tòa án nhân dân huyện Bắc Hà.

- Từ tháng 10/1992 đến  tháng 5/1995: Phó Văn phòng Huyện ủy Bắc Hà.

- Từ tháng 10/1995 đến tháng 9/2000: Chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai.

- Từ tháng 10/2000 đến tháng 9/2010: Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Bắc Hà.

- Từ tháng 10/2010 đến tháng 6/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà.

- Từ tháng 6/2016 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện Bắc Hà, Lào Cai.

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1