THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ
Lượt xem: 5412

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY BẮC HÀ

Nhiệm kỳ 2020 - 2025

 STT

 Họ và Tên

Tiểu sử tóm tắt

1

 

Đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

- Họ và tên: Nguyễn Duy Hòa

- Sinh ngày 26 tháng 6 năm 1975.

- Dân tộc:Kinh.

- Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ngày 12 tháng 6 năm 2000; chính thức ngày 12 tháng 6 năm 2001.

- Trình độ học vấn:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12;

+ Chuyên môn: Cử nhân Tài chính - tín dụng.

+ Lý luận chính trị: Cử nhân.

- Chức vụ công tác hiện nay: Bí thư Huyện ủy Bắc Hà.

- Quê quán: Xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội

- Hộ khẩu thường trú hiện nay: Số nhà 065, đường Nguyễn Thị Định, tổ 8, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Từ 01/01/1997 đến 31/7/2002:Cán bộ phòng Tài chính - Thương nghiệp (Từ 01/4/2002-31/01/2005 được đổi tên là phòng Kế hoạch - Tài chính - Thương mại; từ 01/02/2005 đến nay được đổi tên là Phòng Tài chính - Kế hoạch) huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

- Từ 01/8/2002 đến 24/9/2004: Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

- Từ 25/9/2004 đến 31/12/2008: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

- Từ 01/01/2009 đến 13/5/2009: Phó trưởng phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai.

- Từ 14/5/2009 đến tháng 25/9/2012:Trưởng phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 9/2004 đến 30/6/2006: Phó trưởng phòng Tổng hợp, học tại Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Hà Nội.

- Từ 26/9/2012 đến 05/02/2013:Chuyên viên phòng Chuyên viên Kinh tế tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

- Từ 06/02/2013 đến 31/3/2014: Phó trưởng phòng Chuyên viên Kinh tế tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai

- Từ 01/4/2014 đến 14/4/2016: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

- Từ 15/4/2016 đến 15/5/2020: Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Lào Cai.

- Từ 16/5/2020 đến 10/6/2020:Cán bộ Tỉnh ủy biệt phát công tác tại huyện Bắc Hà.

 - Từ 11/6/2020 đến nay: Bí thư Huyện ủy Bắc Hà

- Từ ngày 15/10/2020 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

2

Đồng chí Nguyễn Thị Nga - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

- Họ và tên khai sinh: Nguyễn Thị Nga

 - Sinh ngày: 05/4/1976 ,Giới tính : Nữ

- Dân tộc: Kinh

- Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 06/6/2000, Ngày chính thức: 06/6/2001

- Trình độ học vấn:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12.

+ Chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế;

+ Lý luận chính trị:Cao cấp     

- Chức vụ công tác hiện tại: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Hà

- Quê quán: Xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Thành Phố Hà Nội

- Hộ khẩu thường trú hiện nay: Thị trấn Bắc - huyện Bắc Hà - tỉnh Lào Cai.

* Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng 8/1996 đến tháng 6/1997: Giáo viên trường Tiểu học Thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 7/1997 đến tháng 9/2000: Cán bộ Huyện đoàn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 10/2000 đến tháng 7/2003: Phó Bí thư Huyện đoàn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 8/2003 đến tháng 4/2009: Bí thư Huyện đoàn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 5/2009 đến tháng 9/2012: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng Huyện uỷ Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 10/2012 đến tháng 12/2014: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng uỷ Thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 01/2015 đến ngày 19/5/2015: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

- Từ ngày 20/5/2015 đến tháng 12/2018: Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 01/2019 đến tháng 6/2020: Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 7/2020 đến nay: Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 

- Từ 01/2022 đến nay: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Hà.

3

Đồng chí Đinh Văn Đăng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Họ và tên khai sinh: Đinh Văn Đăng

Ngày tháng năm sinh: 08/8/1980

Quê quán: Xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

Nơi thường trú: Số nhà 61, Đường Mường Hoa, tổ 8, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Đơn vị công tác: UBND huyện Bắc Hà.

Chức vụ hiện nay: Chủ  tịch UBND huyện.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Ngày vào Đảng chính thức: 19/5/2009              

Tình trạng sức khỏe: Tốt.

Quá trình công tác:

-Từ 01/4/2006 đến 31/7/2008: Cán bộ kỹ thuật – Ban QLDA Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai.

- Từ 01/8/2008  đến 19/11/2008: Cán bộ kỹ thuật – Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án Xây dựng tỉnh Lào Cai.

- Từ 20/11/2008 đến 31/3/2010: Phó phòng Quản lý dự án – Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án Xây dựng tỉnh Lào Cai.

- Từ 01/4/2010 đến 31/9/2011: Trưởng phòng Quản lý dự án – Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án Xây dựng tỉnh Lào Cai.

-Từ 01/10/2011 đến 30/6/2015: Phó giám đốc  – Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án Xây dựng tỉnh Lào Cai; Phó bí thư chi bộ 3.

-Từ 01/7/2015  đến 15/3/2016: Phó giám đốc (phụ trách) – Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án Xây dựng tỉnh Lào Cai; Bí thư chi bộ 3.

- Từ 16/3/2016  đến 25/6/2018: Giám đốc – Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án Xây dựng tỉnh Lào Cai (được cử đi học Cao cấp chính trị, hệ tập trung năm học 2017-2018, kể từ ngày 04/9/2017); Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Xây dựng; Bí thư chi bộ 3.

- Từ 26/6/2018  đến 22/11/2018: Giám đốc  – Ban Quản lý dự án Xây dựng đô thị thuộc Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai; Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Xây dựng; Bí thư chi bộ 6.

- Từ 23/11/2018 đến 24/12/2018: Giám đốc – Ban Quản lý dự án Xây dựng đô thị thuộc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai; Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; Bí thư chi bộ 6.

- Từ 25/12/2018 đến 30/6/2019: Giám đốc – Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lào Cai; Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; Bí thư chi bộ 7.

- Từ 01/7/2019 đến 01/7/2020: Giám đốc – Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai (Bổ nhiệm vào ngạch Chuyên viên chính từ 01/9/2019); Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; Bí  thư chi bộ 7 .

- Từ 01/7/2020 đến 31/01/2021: Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai.

- Từ 01/02/2021 đến nay: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1