THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN
Lượt xem: 7752

THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

Nhiệm kỳ 2016 - 2021

 STT

 Họ và Tên

Tiểu sử tóm tắt

1

 

Đồng chí Đinh Văn Đăng - Chủ tịch UBND huyện

Họ và tên khai sinh: Đinh Văn Đăng

Ngày tháng năm sinh: 08/8/1980

Quê quán: Xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

Nơi thường trú: Số nhà 61, Đường Mường Hoa, tổ 8, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Đơn vị công tác: UBND huyện Bắc Hà.

Chức vụ hiện nay: Chủ  tịch UBND huyện.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Ngày vào Đảng chính thức: 19/5/2009              

Tình trạng sức khỏe: Tốt.

Quá trình công tác:

-Từ 01/4/2006 đến 31/7/2008: Cán bộ kỹ thuật – Ban QLDA Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai.

- Từ 01/8/2008  đến 19/11/2008: Cán bộ kỹ thuật – Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án Xây dựng tỉnh Lào Cai.

- Từ 20/11/2008 đến 31/3/2010: Phó phòng Quản lý dự án – Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án Xây dựng tỉnh Lào Cai.

- Từ 01/4/2010 đến 31/9/2011: Trưởng phòng Quản lý dự án – Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án Xây dựng tỉnh Lào Cai.

-Từ 01/10/2011 đến 30/6/2015: Phó giám đốc  – Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án Xây dựng tỉnh Lào Cai; Phó bí thư chi bộ 3.

-Từ 01/7/2015  đến 15/3/2016: Phó giám đốc (phụ trách) – Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án Xây dựng tỉnh Lào Cai; Bí thư chi bộ 3.

- Từ 16/3/2016  đến 25/6/2018: Giám đốc – Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án Xây dựng tỉnh Lào Cai (được cử đi học Cao cấp chính trị, hệ tập trung năm học 2017-2018, kể từ ngày 04/9/2017); Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Xây dựng; Bí thư chi bộ 3.

- Từ 26/6/2018  đến 22/11/2018: Giám đốc  – Ban Quản lý dự án Xây dựng đô thị thuộc Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai; Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Xây dựng; Bí thư chi bộ 6.

- Từ 23/11/2018 đến 24/12/2018: Giám đốc – Ban Quản lý dự án Xây dựng đô thị thuộc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai; Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; Bí thư chi bộ 6.

- Từ 25/12/2018 đến 30/6/2019: Giám đốc – Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lào Cai; Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; Bí thư chi bộ 7.

- Từ 01/7/2019 đến 01/7/2020: Giám đốc – Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai (Bổ nhiệm vào ngạch Chuyên viên chính từ 01/9/2019); Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; Bí  thư chi bộ 7 .

- Từ 01/7/2020 đến 31/01/2021: Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai.

- Từ 01/02/2021 đến nay: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 2

 

Đồng chí Chu Thị Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện

Họ và tên khai sinh: Chu Thị Dương

- Sinh ngày: 05/10/1973 ,Giới tính : Nữ

- Dân tộc: Tày

- Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 19/9/2000, Ngày chính thức: 19/9/2001

- Trình độ học vấn:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12.

+ Chuyên môn: Thạc sỹ Nông nghiệp (Ngành Trồng Trọt);

+ Lý luận chính trị:Cao cấp     

- Chức vụ công tác hiện tại: Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà

- Quê quán: Xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

- Hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ dân phố Na Quang 1, thị trấn Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

* Tóm tắt quá trình công tác:

- 9/1996 đến 10/2002: Công chức Hội Nông dân huyện Bắc Hà.

- Từ tháng 11/2002 - 7/2005: Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bắc Hà.

- Từ tháng 8/2005 - 9/2011: Phó trưởng phòng Kinh tế huyện Bắc Hà.

- Từ tháng 10/2011 - 11/2012: Trưởng phòng Kinh tế huyện Bắc Hà;

- Từ tháng 11/2012 - 06/2016: Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bắc Hà;

- Từ tháng 7/2016 - 10/2019: Phó Chủ tịch HĐND huyện Bắc Hà.

- Từ tháng 11/2019 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà.

3

Đồng chí Hoàng Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND huyện

- Họ và tên: Hoàng Văn Khoa.

- Sinh ngày 11 tháng 10 năm 1974.

- Dân tộc: Kinh.

- Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ngày 03 tháng 02 năm 2009; chính thức ngày 03 tháng 02 năm 2010.

- Trình độ học vấn:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12;

+ Chuyên môn: Cử nhân kinh tế;

+ Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Quê quán: Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

- Hộ khẩu thường trú hiện nay: Số nhà 065, phố Lê Đại Hành, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

* Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng 07/1996 đến tháng 7/1997: Nhân viên kỹ thuật phòng kỹ thuật Công ty lặn và xây dựng công trình ngầm Thăng Long.

- Từ tháng 8/1997 đến tháng 4/2001: Nhân viên phòng kỹ thuật Công ty  xây dựng cầu Lào Cai; tháng 9/1998 được chỉ định giữ chức vụ Bí thư chi đoàn thanh niên Công ty.

- Từ tháng 5/2001 đến tháng 12/2003: Phó giám đốc Công ty TNHH Cương Lĩnh.

- Từ tháng 1/2004 đến tháng 10/2005: Cán bộ hợp đồng trong biên chế phòng Quản lý đầu tư - Sở Tài chính Lào Cai.

- Từ tháng 11/2005 đến tháng 11/2007: Cán sự phòng Quản lý đầu tư - Sở Tài chính Lào Cai.

- Từ tháng 12/2007 đến tháng 03/2009: Chuyên viên phòng Quản lý đầu tư - Sở Tài Chính Lào Cai.

- Từ tháng 4/2009 đến tháng 01/2015: Phó trưởng phòng Kế hoạch thẩm định; Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định – Quỹ Đầu tư PT tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 02/2015 đến tháng 8/2015: Phó Giám đốc Quỹ ĐTPT tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 9/2015 đến tháng 12/2019: Phó Giám đốc phụ trách Quỹ ĐTPT tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 01/2020 đến tháng 4/2020: Phó Giám đốc Quỹ ĐTPT tỉnh Lào Cai/

- Từ tháng 5/2020 đến nay: Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà.

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1