UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN
Lượt xem: 6534

UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

TT

Tên đơn vị

SĐT cơ quan/Fax

Email

Giới thiệu chung

Dư địa chí xã

1

Bản Cái

ubbcai-bacha@laocai.gov.vn

Xem

Xem

2

Bản Liền

ubblien-bacha@laocai.gov.vn

Xem

Xem

3

Bản Phố

ubbpho-bacha@laocai.gov.vn

Xem

Xem

4

Bảo Nhai

02143.880.218

ubbnhai-bacha@laocai.gov.vn

Xem

Xem

5

Cốc Lầu

02143.505.002

ubclau-bacha@laocai.gov.vn

Xem

Xem

6

Cốc Ly

ubcly-bacha@laocai.gov.vn

Xem

Xem

7

Hoàng Thu Phố

ubhtpho-bacha@laocai.gov.vn

Xem

Xem

8

Lùng Cái

ublcai-bacha@laocai.gov.vn

Xem

Xem

9

Lùng Phình

ublphinh-bacha@laocai.gov.vn

Xem

Xem

10

Na Hối

ubnhoi-bacha@laocai.gov.vn

Xem

Xem

11

Nậm Đét

ubndet-bacha@laocai.gov.vn

Xem

Xem

12

Nậm Khánh

ubnkhanh-bacha@laocai.gov.vn

Xem

Xem

13

Nậm Lúc

ubnluc-bacha@laocai.gov.vn

Xem

Xem

14

Nậm Mòn

02143.505.191

ubnmon-bacha@laocai.gov.vn

Xem

Xem

15

Tà Chải

ubtchai-bacha@laocai.gov.vn

Xem

Xem

16

Tả Củ Tỷ

ubtcty-bacha@laocai.gov.vn

Xem

Xem

17

Tả Van Chư

02143.534.189

ubtvchu-bacha@laocai.gov.vn

Xem

Xem

18

Thải Giàng Phố

0214.3505.426

ubtgpho-bacha@laocai.gov.vn

Xem

Xem

19

Thị trấn Bắc Hà

0214.3595.388

ubttran-bacha@laocai.gov.vn

Xem

Xem

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 1,988
  • Trong tuần: 17,738
  • Tất cả: 3,006,157