Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật đợt III năm 2023
Lượt xem: 155

         Ngày 08/9/2023 Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật  huyện Bắc Hà tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật đợt III năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Chu Thị Dương - UVBTV Huyện ủy - Phó chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; Thành viên Hội đồng PBGDPL cấp huyện, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, các cơ quan đơn vị, ban ngành đoàn thể; lãnh đạo, Trưởng công an xã, Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã và công chức tư pháp hộ tịch các xã, thị trấn.

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật đợt III năm 2023

         Phát biểu khai mạc tại Hội nghị đồng chí Chu Thị Dương đã nhấn mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật là một hoạt động, việc làm thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp góp phần quan trọng giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đồng chí yêu cầu sau Hội nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần phổ biến triển khai rộng rãi những nội dung đã triển khai trong Hội nghị tới đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để triển khai sâu rộng đến người dân, để mọi người dân biết và hiểu làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

anh tin bai

Đồng chí Chu Thị Dương – UVBTV Huyện ủy - Phó chủ tịch UBND huyện – Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

         Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên pháp luật của Ban chỉ huy quân sự giới thiệu về Luật phòng thủ dân sự, báo cáo viên pháp luật của công an huyện giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

anh tin bai

Báo cáo viên giới thiệu các văn bản tại Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật

         Báo cáo viên pháp luật của Phòng Kinh tế - Hạ tầng giới thiệu Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023. Báo cáo viên pháp luật của Phòng Nội vụ giới thiệu Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế; Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Báo cáo viên pháp luật của phòng Tài nguyên - Môi trường giới thiệu Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể; Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 của UBND tỉnh Lào Cai quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất nước khi vi phạm đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Báo cáo viên pháp luật của Thanh tra huyện báo cáo về Nghị định 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thanh tra.

anh tin bai

Báo cáo viên giới thiệu các văn bản tại Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật

         Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 3 năm 2023 đã được các đại biểu nghiêm túc tiếp thu, sau Hội nghị các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật sẽ tổ chức phổ biến tại cơ quan, đơn vị mình để công tác phổ biến giáo dục pháp luật mang lại hiệu quả thiết thực, tạo bước chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong quá trình thực thi các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Từ đó, góp phần nâng cao kiến thức về pháp luật và ý thức thực hiện đúng pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn./. 

Vũ Thị Phương Thảo
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 2,326
  • Trong tuần: 22,562
  • Tất cả: 3,010,981