Sinh hoạt chuyên đề: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và nội dung tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lượt xem: 1439

         Chiều ngày 18/11 Trung tâm chính trị huyện đã tổ chức Sinh hoạt chuyên đề Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và nội dung tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào các bài giảng của Trung tâm chính trị huyện. Đến dự với Buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy Bắc Hà, các đồng chí giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức Trung tâm Chính trị huyện và hơn 80 học viên lớp Bồi dưỡng Nhận thức về Đảng khóa III năm 2022.

anh tin bai

Quang cảnh

         Tại buổi sinh hoạt đã nghe báo cáo đề dẫn về Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và nội dung tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là hoạt động quan trọng, có tính hệ thống, toàn diện, nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” giúp làm rõ hơn về lý luận và thực tiễn của Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về vị trí vai trò của nguồn nhân lực, con người và đặc biệt là tầm quang trọng của nhiện vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị nước ta hiện nay. Việc sinh hoạt chuyên đề là hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng thiết thực trong toàn Đảng, đồng thời là diễn đàn để mỗi cán bộ, giảng viên Trung tâm chính trị nghiên cứu vận dụng những tư tưởng, quan điểm, nội dung trong tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới.

anh tin bai

Đ/c-Trần Hoàng Tuân, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện chủ trì buổi Sinh hoạt chuyên đề.

         06 bài tham bài tham luận được trình bày tại buổi sinh hoạt không đi sâu vào những vấn đề lý luận mà chủ yếu khai thác những điểm mới của vấn đề, đặc biệt là khả năng áp dụng vào các bài giảng cụ thể tại Trung tâm Chính trị huyện. Các bài giảng áp dụng tập trung ở các lớp đào tạo Sơ cấp lý luận chính trị, Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và bồi dưỡng cấp ủy cơ sở.

anh tin bai
anh tin bai

Các đồng chí Giảng viên, Giảng viên kiêm chức tham gia tham luận tại buổi sinh hoạt

         Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận những cố gắng của tập thể lãnh đạo, giảng viên Trung tâm Chính trị đã chủ động tham mưu cho cấp ủy những nội dung sinh hoạt chuyên đề. Đánh giá cao nội dung các bài tham luận, đặc biệt qua các bài tham luận đã thể hiện rõ nội dung, địa chỉ tích hợp, vận dụng vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên, công chức viên chức trên địa bàn huyện.

anh tin bai

Đ/c-Nguyễn Thị Nga, Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu tại buổi sinh hoạt

         Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới Trung tâm chính trị huyện tiếp tục nghiên cứu sâu, vận dụng khéo léo, linh hoạt từng nội dung của tác phẩm vào các chuyên đề giảng dạy góp phần đưa tầm vóc, giái trị tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn quá trình giảng dạy, đồng thời nghiên cứu, tham mưu đề xuất cho Huyện uỷ các giải pháp trong quá trình thực hiện các nghị quyết tại địa phương; đề nghị cán bộ, giảng viên, giảng viên kiên chức của Trung tâm Chính trị không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, tăng cường nghiên cứu lý luận áp dụng điều kiện thực tế, tiếp tục thực hiện hiệu quả sứ mệnh đào tạo lý luận chính trị đến cán bộ, đoàn viên và nhân viên. Mỗi cán bộ, giảng viên phải là lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; các giảng viên của Trung tâm chính trị huyện trực tiếp tham gia giảng dạy lý luận chính trị hàng văn cần vận dụng kết quả của đợt sinh hoạt chính trị phục vụ công tác của Trung tâm chính trị và phổ biến nhân rộng cho các Chi bộ, Đảng bộ trong thời gian sớm nhất.

         Buổi sinh hoạt chuyên đề góp phần cụ thể hoá các nội dung tại Kết luận 21 của Trung ương cũng như vận dụng sáng tạo nội dung bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn công tác, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trên địa bàn huyện; góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Hà nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

Vàng Tráng ​
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1