72 NĂM HÀO KHÍ BẮC HÀ
Lượt xem: 115

         Ngày 20/9/1950 đã ghi vào lịch sử đấu tranh cách mạng của đảng bộ, chính quyền  và nhân dân các dân tộc huyện vùng cao Bắc Hà những trang chói lọi nhất, vẻ vang nhất về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân và dân ta.

         Cách đây tròn 72 năm, ngày 20/9/1950, huyện Bắc Hà được hoàn toàn giải phóng, chấm dứt hơn 60 năm đô hộ của chế độ thực dân Pháp . Phát huy truyền thống tự hào dân tộc, trải qua 72 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền huyện Bắc Hà đã phát huy vai trò lãnh, chỉ đạo nhân dân 14 dân tộc anh em đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực  thực hiện thành công, thắng lợi sự nghiệp cách mạng, nhiệm vụ chính trị quan trọng cảu Đất nước và địa phương, khai thác tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân,  xây dựng tổ chức cơ sở đảng, hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh phát huy vai trò chèo léo đưa miền cao nguyên trắng Bắc Hà vững bước trên đường đổi mới, hướng tới ấm no, giàu dẹp, văn minh.

anh tin bai

Một góc trung tâm Bắc Hà xưa (ảnh tư liệu ST)

anh tin bai

Bắc Hà vững bước trên đường Đổi mới hướng tới ấm no, giàu đẹp, văn minh

         Bắc Hà là huyện vùng cao nằm ở hướng đông bắc của tỉnh Lào Cai-  là 1 trong 3 huyện nghèo của tỉnh Lào Cai theo nghị quyết 30a của chính phủ. Toàn huyện hiện có dân số gần 6,5 vạn người, thuộc 14 dân tộc anh em, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 84%, trong đó dân tộc Mông chiếm 44,15%, Tày 11,2%, Nùng 9,2%, Dao 14,7%, các dân tộc thiểu số khác 2,37%. Bắc Hà tự hào là vùng đất giàu truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, với giải đua ngựa truyền thống mở rộng, nghệ thuật tạo hình trên trang phục phụ nữ Mông hoa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Xứ sở của mận tam hoa nổi tiếng Tây bắc, gắn liền với mệnh danh 'cao nguyên trắng Bắc Hà" rượu ngô Bản Phố hay chè Shan tuyết Bản Liền- sản phẩm O cop 5 sao đầu tiên của tỉnh Lào Cai...

         Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, huyện Bắc hà đã và đang   bắt nhịp với công cuộc đổi mới của đất nước, của tỉnh, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với từng giai đoạn, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.  Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Lào Cai và xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ trong thực tiễn cách mạng, ngày 12/3/1950, Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban Cán sự đảng Bắc Hà, tiền thân của Đảng bộ huyện Bắc Hà ngày nay. Sự ra đời của Ban Cán sự đảng Bắc Hà là mốc son đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển của huyện Bắc Hà; là kết quả của quá trình đấu tranh, hy sinh gian khổ, lâu dài của các thế hệ cán bộ hoạt động, chiến đấu tại Bắc Hà trong những năm 1946- 1950. Ngay sau khi ra đời, Ban Cán sự đảng đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ địa phương; đồng thời phát triển cơ sở đảng, xây dựng lực lượng nòng cốt, phát triển lực lượng vũ trang cách mạng, lãnh đạo Nhân dân đoàn kết đấu tranh. Ngày 20/9/1950, huyện Bắc Hà được hoàn toàn giải phóng, chấm dứt hơn 60 năm đô hộ của chế độ thực dân Pháp ở Bắc Hà. Ngày 26/9/1950, Ủy ban Kháng chiến hành chính chính thức ra mắt Nhân dân trong huyện.

         Tuy thất bại nhưng thực dân Pháp vẫn không từ bỏ âm mưu xâm lược, chúng tiếp tục nuôi dưỡng lực lượng gián điệp, thổ phỉ nhằm phá hoại thành quả cách mạng của địa phương. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục giành thắng lợi trong công cuộc trừ gian, tiễu phỉ, đẩy mạnh sản xuất, chi viện sức người, sức của, góp phần cùng cả nước đánh thắng thực dân Pháp xâm lược, đưa miền Bắc vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời làm hậu phương vững chắc chi viện cho miền Nam, góp phần cùng quân và dân cả nước hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thời kỳ cùng cả nước đi lên xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc, nhất là sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo Nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương, đưa Bắc Hà trở thành địa phương có nền kinh tế nông nghiệp đa dạng, đặc hữu; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương; kinh tế phát triển toàn diện, đạt mức tăng trưởng khá.

         Với truyền thống cách mạng kiên trung, bất khuất, cùng với sự đoàn kết, năng động, sáng tạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành quả phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. Kết thúc năm 2021, Bắc Hà đã đạt được những thành công quan trọng: Tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 11,82%, ở mức khá trong toàn tỉnh; thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 237 tỷ đồng, bằng gần 123% kế hoạch tỉnh giao (mức cao nhất từ trước tới nay); giảm 5,22% hộ nghèo; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 55/57 chỉ tiêu được UBND tỉnh giao; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 39 nghìn tấn. Đặc biệt, từ một huyện thuần nông, đến nay, tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp chỉ còn 30,1%; công nghiệp - xây dựng là 30%; du lịch, dịch vụ là 39,9%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 29,28 triệu đồng/năm.

         Trong 9 tháng năm 2022, Huyện ủy đã bám sát chủ trương, đường lối của đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Nghị quyết 30-NQ/HU về phương hướng nhiệm vụ năm 2022 "Kỷ cương - Trách nhiệm - Đổi mới - Thích ứng an toàn, linh hoạt - Phát triển toàn diện" và tình hình thực tế của huyện để ban hành chương trình công tác năm, quý, tháng, lịch công tác tuần và tổ chức thực hiện kịp thời, toàn diện, đồng bộ và hiệu quả. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết đảng bộ các cấp, 11 Đề án, 04 nghị quyết, 03 kế hoạch và 16 nội dung hướng về cơ sở của Ban chấp hành Đảng bộ huyện được các cấp, các ngành tính cực triển khai thực hiện.

         Đặc biệt trong lĩnh vực du lịch nhờ có những giải pháp kịp thời, đúng đắn đã khắc phục khó khăn, trì trệ hơn 2 năm qua ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19,  Bắc Hà đã và đang khai thác các tiềm năng, lợi thế và nguồn lực đầu tư của Nhà nước, tỉnh và huyện, du lịch Bắc Hà đã có bước chuyển mình mạnh mẽ.  Bắc Hà đã tổ chức thành công, thắng lợi hoạt động đón khách du lịch xông đất Bắc Hà; Chương trình sắc mận cao nguyên trắng; phục hồi chợ đêm Bắc Hà vào tối thứ 7 hằng tuần; Festival Cao Nguyên Trắng Bắc Hà mùa hè năm 2022; tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam-VITM Hanoi 2022, đặc biệt huyện vừa tổ chức thành công, thắng lợi  Festival cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2022, với chủ đề “Hương cốm mùa thu vàng”, với nhiều hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể thao dân tộc đặc sắc như; hoạt động trình diễn nghề thủ công truyền thống làm cốm; hội thi dân vũ và trình diễn trang phục truyền thống; giải thể thao chào mừng 72 năm Ngày giải phóng Bắc Hà (20/9/1950 – 20/9/2022), với giải chạy phong trào “khám phá cao nguyên trắng Bắc Hà”; Giải Du lịch Thể thao tổng hợp Triathalon với 40 vận động viên tham gia tranh tài ở 3 môn phối hợp (chạy bộ, đạp xe và chèo thuyền kayak). 

 
anh tin bai

Đặc biệt là Giải Marathon vượt núi Tây Bắc - Lào Cai 2022 có sự tham gia của Nhà vô địch Seagames 31- Lê Tiến Long đã về nhất Giải. Đây là sự kiện nổi bật thu hút sự cổ vũ đông đảo của người dân và du khách, mở ra cơ hội mới phát triển thêm nhiều loại hình du lịch thể thao mạo hiểm mới, tạo thêm sự hấp dẫn, thu hút khách du lịch.

         Ước tính 6 tháng đầu năm 2022 (ước đến 30/6/2022) tổng lượng khách du lịch đến thăm Bắc Hà khoảng 170.000 khách, tăng 75.000 lượt khách so với cùng kỳ năm 2021; ước tính đến ngày 19/9/2022 đón 288.950  khách, trong đó trong dịp tổ chức Festival cao nguyên trắng Bắc Hà mùa thu năm 2022, dự kiến đón 30 nghìn lượt khách du lịch.

anh tin bai

         Việc tổ chức thành công Festival là hoạt động quan trọng nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch, giá trị văn hoá của các dân tộc trên địa bàn. Tạo ra sản phẩm du lịch nổi bật nhằm thu hút khách du lịch đến với cao nguyên trắng Bắc Hà.

Chương trình xây dựng nông thôn mới của Bắc Hà vừa khởi sắc về phong trào, vừa đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Đến tháng 9/2022, huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đánh giá ước sơ bộ đến hết tháng 6/2022, bình quân số tiêu chí hoàn thành các xã đạt 11,33 tiêu chí/xã theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025, đặc biệt có 01 xã Tả Chải đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao vào cuối năm 2021, xã Bản Liền và Nậm lúc phấn đấu về đích xã nông thôn mới năm 2022.

 
anh tin bai

Trao Bằng công nhận xã nông thôn mới nâng cao cho xã Tà Chải

         Lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục được thực hiện tốt; công tác an sinh xã hội, giảm nghèo được chú trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác quân sự - quốc phòng được củng cố, tăng cường. Phương thức, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ đảng có sự đổi mới và nâng cao; cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn ở các cấp...

         Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Từ chỗ chủ yếu là cán bộ tăng cường của Khu ủy, Tỉnh ủy tham gia Ban Cán sự huyện, đến tháng 9 năm 2022, tổng số đảng viên toàn huyện là 4.647 đảng viên, Đảng bộ huyện có 51 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc trong đó có 24 Đảng bộ và 27  chi bộ; số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở: 271 chi bộ. Trong đó chi bộ thôn: 148 chi bộ; chi bộ tổ dân phố: 10 chi bộ; số chi bộ thôn, tổ dân phố có ban chi ủy: 149/158 chi bộ đạt 94,3%.

         Với những thành tích đạt được, Đảng bộ, chính quyền, quân, dân các dân tộc huyện Bắc Hà vinh dự được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân trong kháng chiến chống thực dân Pháp”; trong xây dựng xã hội mới được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất và nhiều bằng khen, huân chương, cờ thi đua của tỉnh, bộ ngành Trung ương và của Chính phủ. Hàng nghìn cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân dân được tặng thưởng, vinh danh.

          Kỷ niệm 72  năm ngày giải phóng quê hương Bắc Hà (20/9/1950- 20/9/2022), là dịp để là dịp để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ôn lại quá khứ, tri ân công đức của các thế hệ đi trước, cùng nhau hoài niệm và tưởng nhớ sự hi sinh cao cả, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của những anh hùng liệt sĩ, của đồng bào, đồng chí; để hiểu rõ hơn về truyền thống tốt đẹp của cha ông, của quê hương và nhân dân mình. Từ đó khơi dậy và nhân lên lòng nhiệt tình cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, ra sức thi đua, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, cùng nhau đoàn kết, viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc, quyết tâm xây dựng huyện Bắc Hà ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh./.

Bùi Văn Vinh

Trưởng phòng văn hóa- thông tin huyện Bắc Hà

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 2,232
  • Trong tuần: 9,112
  • Tất cả: 2,252,056