Bắc Hà tổ chức hội nghị bàn giải pháp duy trì và nâng cao các Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số SIPAS huyện Bắc Hà năm 2024
Lượt xem: 100

         Ngày 21/32024, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà tổ chức hội nghị bàn giải pháp duy trì và nâng cao các Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số SIPAS huyện Bắc Hà năm 2024. Thành phần dự hội nghị gồm thủ trưởng các phòng ban chuyên môn thuộc huyện, lãnh đạo Chi cục Thuế, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Trung tâm Y tế. Đồng chí Đinh Văn Đang –Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì hội nghị.

 
anh tin bai

Đại biểu phát biểu ý kiến

         Tại cuộc họp đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ báo cáo kết quả chỉ số CCHC cấp huyện, các cơ quan chuyên môn, cấp xã năm 2023, báo cáo kết quả chỉ số SIPAS huyện Bắc Hà năm 2023. Trình bày dự thảo kế hoạch duy trì và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2024 trên địa bàn huyện Bắc Hà. Các đại biểu đã tích cực trao đổi, thảo luận để đóng góp, hoàn thiện các nội dung chỉ số cải cách hành chính, đưa ra các giải pháp để tiếp tục nâng cao chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số SIPAS để triển khai thực hiện theo quy định.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

         Phát biểu kết luận cuộc họp đồng chí Đinh Văn Đăng - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Phòng Nội vụ tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu để hoàn thiện và ban hành các kế hoạch duy trì và nâng cao các chỉ số; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị chủ động tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX). Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CCHC, cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số; xác định CCHC là một trong những giải pháp quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm, thường xuyên rà soát các nhiệm vụ chỉ đạo điều hành do HU, HĐND, UBND huyện chỉ đạo; theo dõi và cập nhật kết quả thực hiện lên Phần mềm chỉ đạo điều hành. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi bộ chỉ số theo Quyết định 766/QĐ-TTg. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc thanh toán trực tuyến, số hóa hồ sơ, chứng thực bản sao điện tử, hạn chế việc để quá hạn hồ sơ giải quyết TTHC. Chỉ đạo Bộ phận một cửa cấp huyện, xã thực hiện nghiêm túc việc trực, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC. Đảm bảo 100% hồ sơ dịch vụ công toàn trình, một phần được nộp online, trả kết quả trực tuyến. 100% hồ sơ có phát sinh phí và lệ phí được thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, sợ trách nhiệm, trùng xuống trong một bộ phận cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ./.

Trung Nghĩa
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1