Bắc Hà: Giao ban công tác Kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2023
Lượt xem: 451

         Trong hai ngày 12 và 13 tháng 9 năm 2023, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Kiểm tra, giám sát 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 tại 2 cụm xã Thượng huyện và Trung tâm huyện, dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy. Dự Hội nghị, có các đồng chí Ủy viên UBKT Huyện ủy, chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở, thường trực Đảng ủy và ủy viên UBKT Đảng ủy xã Lùng Phình và xã Tà Chải đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị tại cụm thượng huyện - xã Lùng Phình

         Trong 9 tháng năm 2023 UBKT từ huyện đến cơ sở đã chủ động triển khai quán triệt đầy đủ các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đến các Chi bộ trong toàn Đảng bộ trên địa bàn huyện; thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, giúp cấp ủy rà soát, điều chỉnh bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2023 cho phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và kế hoạch thực hiện Đề án 16-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Tỉnh uỷ Lào Cai về “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 ‑ 2025 gắn với Nghị quyết số 14 - NQ/HU, ngày 31/12/2020 của Huyện uỷ Bắc Hà “Nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, giai đoạn 2021 - 2025”.

         Kết quả, UBKT Huyện ủy đã tham mưu cho BCH, BTV Huyện ủy thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 16 tổ chức đảng và 16 đảng viên là Bí thư Đảng ủy, bí thư chi bộ trực thuộc huyện ủy; cấp ủy cơ sở kiểm tra, giám sát 89 tổ chức và 140 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát: kiểm tra toàn diện; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với "việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên”; việc triển khai thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 368-QĐ/TU, ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai về “học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và việc thực hiện một số Đề án, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ Huyện Bắc Hà. UBKT huyện ủy thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 9 tổ chức đảng và 6 đảng viên; UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra, giám sát 36 chi bộ và 36 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; tài chính đảng, thu chi đảng phí và việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Cấp ủy cơ sở đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với 19 đảng viên, trong đó khiển trách 16 đảng viên, cảnh cáo 03 đảng viên; nội dung vi phạm: Vi phạm chính sách Dân số KHHGĐ; vi phạm quy định của ngành; Việc thực hiện nhiệm vụ được giao và thiếu trách nhiệm nêu gương; Không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, thiếu trách nhiệm dẫn đến thực thi nhiệm vụ, công vụ không đúng quy định, quy trình công tác. Việc thi hành kỷ luật đảm bảo nghiêm túc, kịp thời và đúng thẩm quyền, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng; UBKT Huyện ủy tiếp nhận 07 đơn tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến cán bộ, đảng viên đã được tập trung giải quyết kịp thời, đúng quy định. công tác kiện toàn ủy viên UBKT cơ sở, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát được thực hiện kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra

anh tin bai

          Quang cảnh hội nghị tại cụm Trung tâm huyện - xã Tà Chải

         Hội nghị tại 2 cụm xã đã có 31 ý kiến phát biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và làm rõ những khó khăn, tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Hội nghị thống nhất cao với các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2023 đó là tập trung tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu, kế hoạch; Tăng cường nắm bắt tình hình và tiến hành kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý và giải quyết đơn thư kịp thời.  

         Tại Hội nghị đồng chí Hà Đức Minh - Ủy viên BTV, chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đã kết luận chỉ đạo UBKT Đảng ủy cơ sở cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2023 trong đó, đồng chí nhấn mạnh việc thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 – 16/10/2023). Rà soát xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024; tham mưu và giải quyết kịp thời đơn tố cáo, phản ánh, kiến nghị, đề xuất có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường nắm bắt thông tin qua các kênh để tham mưu kịp thời cho cấp ủy chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1